Krigsdagbok del 32, 20. til 30. september 2022

0

Dette er 32. del av min ‘krigsdagbok’, som er basert på daglige notater om utviklingen av krigen i Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar 2022, samt kommentarer om mediedekningen, tilbakeblikk og lignende.

Av Lars Birkelund.

20. september

«I en tidligere versjon av denne meldingen ble ordet massegrav brukt. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at det ikke er snakk om en massegrav, men mange graver merket med navn og kors».

Som jeg tidligere har sagt: NATO-mediene kan juge dagen lang om Russland uten at det får konsekvenser. I høyden kommer det et lite dementi som dette.

21. september

Regjeringen og Stortinget vil ikke ha folkeavstemning på Krim og ikke i Donbass, da de vet at de vil tape begge.

Seinere samme dag:

Douglas McGregorsa for noen timer siden at Polen har sagt noe om å annektere vestlige deler av Ukraina, som var del av Polen fram til andre verdenskrig. Denne snøballen begynte å rulle da norske/vestlige politikere støtta statskuppet i Ukraina i 2014.


Seinere samme dag:

Norge fikk uavhengighet fra Sverige etter en folkeavstemning. Hvorfor er ikke den metoden akseptabel for de som ønsker å løsrive seg fra Ukraina, slik NATO-papegøyene på Stortinget og i regjering sier? Tidspunktet for folkeavstemning i Donbass er sjølsagt ikke det beste. Men NATO vil jo ikke ha folkeavstemning på Krim heller. Og slett ikke om NATO.

22. september

På 1930-tallet var det jødehat som var stuereint, i dag russofobi. Norske medier propaganderte for Hitler og jødehat, så vel som for russofobien i dag. I dagens Klassekampen forteller Dag Eivind Undheim Larsen om jødehatet fra Aftenposten, Nationen og Tidens Tegn, basert på en ny bok av Bjørn Westlie:

«Som et prominent eksempel på hvordan antijødiske holdninger ble formidlet i norsk offentlighet på 1930-tallet, trekker Westlie fram Johs. Nesse, som var sjefredaktør i Aftenposten på den tida.

– Johs. Nesse skrev lederartikler som blant annet framstilte jødene som sleipe og griske. Etter alt å dømme må Aftenposten ha påvirket langt flere nordmenn i antijødisk retning i dette tiåret enn Nasjonal Samling.

I en av sine ledere fra 1938 skrev Nesse at Hitler hadde gjort så grundig opp med jødene at ‘de ikke lenger representerte nogen fare hverken økonomisk eller mentalt’ (…)

Det var før øvrig ikke bare Aftenposten som kolporterte antijødiske holdninger i den norske offentligheten på 1930-tallet. Det gjorde også publikasjonene Tidens Tegn og Nationen. Spesielt var sistnevnte, med redaktør Thorvald Aadahl i front, en sterk bidragsyter i å formidle jødehat, slår Westlie fast.

– Generelt var man opptatt av at Tyskland skulle bli en sterk stat som et bolverk mot bolsjevismen i Sovjetunionen. Dette var holdninger som svært mange innen den norske borgerligheten hadde.

Innenfor organisasjoner som Bondepartiet og Bondelaget var det stor interesse for teoriene som ble løftet fram av de rasehygieniske miljøene i Tyskland.

I Norge ble disse tankene, som også kalles eugenikk, formidlet ut i offentligheten av rasebiolog Jon Alfred Mjøen.

For Westlie er det også et poeng at det ikke bare var høyreradikale som sluttet opp om raseteoriene.

– Dette tankegodset hadde også utbredelse i breie borgerlige miljøer, sier han.

I de ulike kristne organisasjonene ble motstanden mot jøder først og fremst drevet fram av en enkel, men paradoksal kjensgjerning:

– Forestillingen om at det var jødene som drepte Jesus, hadde stor kraft. Og det til tross for at Jesus selv var jøde, sier Westlie tørt.

Da jødene i Norge ble arrestert og deportert til Tyskland i 1942, var det gjennom en aksjon som involverte mange sivile nordmenn – som bankfolk, drosjesjåfører og NSB-ansatte.

– Bidro de antisemittiske strømningene i norsk offentlighet på 1930-tallet til å gjøre det enklere for den tyske okkupasjonsmakta å gjennomføre holocaust i Norge?

– Det er vanskelig å svare på, men jeg tror det kan ha bidratt. Det er for eksempel ikke utenkelig at oppfatningen om at jødene ikke hørte hjemme i Norge, hadde feste i breie lag av befolkningen».

23. september

Velkommen til det totalitære Norge.

Ein, zwei, drei, vier. Norske politikere og mediene deres, som nå også inkluderer Klassekampen, idretts-Norge, kultur-Norge, kirken, younameit deltar i et imperialistisk prosjekt som tar sikte på å splitte opp Russland for lettere å kunne stjele naturressursene der. Men jeg vet ikke hvor mange av dem som skjønner hva de er med på. Sannsynligvis bare et lite mindretall.

USA/NATO/EUs forsøk på regimeskifte i Hviterussland, som jeg har kritisert mange ganger fordi det kan føre til krig, er også del av denne politikken. Les denne viktige artikkelen av Bjarne H. Johansen.

Vestlige imperialistiske krefter med USA i spissen har etablert «Forum for Russlands frie folk». Et første møte fant sted i Warszawa 8. mai, andre i Praha 22.-24. juli og en tredje konferanse er planlagt i november-desember. Målet for forumet er åpenbart å videreføre «oppløsningen av USSR» ved å etablere og støtte separatistbevegelser («opprør») i ulike russiske regioner, som så etter hvert vil proklamere uavhengighet av Kreml-regimet. 

Les: Et nytt imperialistisk prosjekt? «Forum for Russlands frie folk»

Seinere samme dag:

Den pågående propagandaen mot Iran er del av USA/NATO/Israels evige krigføring mot Iran, som inkluderer Iraks overfall på Iran i 1980.

Seinere samme dag:

«FNs generalsekretær António Guterres ber verdens land om å fjerne sanksjonene mot russisk gjødsel for å hindre en sultkatastrofe» (NTB/ABC).

Norske politikere har ofte sagt at de ønsker et FN-styrt verdenssamfunn. Men i virkeligheten lar de seg styre av treenigheten USA/NATO/EU, samt World Economic Forum og andre mer skjulte krefter. Nå har imidlertid Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Trygve Slagsvold Vedum, Guri Melby, Bjørnar Moxnes, Audun Lysbakken, Une Bastholm, Sylvi Listhaug og Olaug Vervik Bollestad en sjanse til å vise at jeg tar feil. Det samme gjelder mediene deres: NRK, TV 2, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagsavisen, Bergens Tidende m fl.

Seinere samme dag:

«NRK tar selvkritikk for bruken av to Reuters-videoer, der sivile menn i Luhansk uttaler seg positivt om folkeavstemning om regionen skal bli en del av Russland» (ABC-nyheter).

NRK tar sjølkritikk for at de for EN gangs skyld serverer annet enn antirussisk propaganda.

25. september

«Fortellingen om ukrainernes heltemodige kamp mot russiske invasjonsstyrker mobiliserer i så stor grad at det har vært enkelt for politikere i land som Norge å slå en strek over etterkrigstidens prinsipp om ikke å sende våpen til land i krig».

Godt sagt av Cecilie Hellestveit, ifølge Nettavisen/NTB i dag. Politikerne i Norge/Vesten er altså så propagandiserte at de igjen har mistet sans og samling, som da de gikk til krig mot Libya og Syria.

Seinere samme dag:
 
Aftenposten med lang artikkel i dag der de uttrykker engstelse for at Trump vil avslutte krigen mot Russland hvis han blir valgt på ny i 2024. Eller for å si det med Aftenpostens ord, gjennom et annet NATO-organ:

«Et Trump-comeback kan også få store konsekvenser internasjonalt, mener professor Daniel Drezner ved Tufts University.

– Jeg forventer at han uhindret vil gjennomføre sin utenrikspolitiske visjon. Det inkluderer at USA trekker seg fra Nato, fra sikkerhetsavtaler med Japan og Sør-Korea og fra Verdens handelsorganisasjon, skriver han i en kronikk hos The Washington Post.

I sin første periode hadde Trump et ambivalent forhold til Nato. På én side skrøt han av at medlemslandenes forsvarsbudsjetter økte. På den annen side skapte han kaos på toppmøtene og sa til sine nærmeste rådgivere at USA burde melde seg ut. Aftenposten har tidligere beskrevet hvordan Nato-sjef Jens Stoltenberg tok i bruk utradisjonelle metoder for å holde Trump inne i folden. (…) Det er omdiskutert om Trump formelt kan trekke USA ut av Nato på egen hånd, men han kan uansett potensielt gjøre stor skade. Dersom presidenten, som USAs øverste militære leder, skulle slå fast at han ikke akter å forsvare allierte i Europa, faller alliansens grunnpilar sammen».

Seinere samme dag:

Faktisk.no:  «Finsk grensepoliti: Falske nyheter om lange køer ved den finsk-russiske grensen. Grensepolitiet i Finland avviser meldinger i sosiale medier om 35 kilometer lange køer ved den finsk-russiske grensen. Trafikknivået er fortsatt under nivået før pandemien».

Endelig fikk jeg anledning til å gratulere Faktisk.no for et stykke ærlig arbeid.

Seinere samme dag:

Det er et paradoks at mennesker som er snille, godhjerta og omsorgsfulle ofte også er svært naive og tillitsfulle overfor autoriteter. Er det flere enn meg som har erfart det?

Det slo meg igjen da jeg i går snakket med en venn om krigen i Ukraina, og han mente at vi må stole på at politikerne våre gjør så godt de kan. Men gjør de det? Det varierer nok en del fra politiker til politiker. Problemet er nok heller at det generelt er feil type mennesker som blir politikere, eller i alle fall som når til høye stillinger i politikken, da politikken i større og større grad har blitt en karrierevei, et springbrett til mer ‘spennende’ og behagelige jobber. Derfor er flertallsbefolkningen nå kraftig under-representert på Stortinget.

«De snille» er altså gode forbilder når det gjelder de nære ting. Men de kan være dårlige forbilder på andre måter, som når de stoler blindt på politikere, selv etter at de har gjort en lang rekke katastrofale feil og fortsetter på samme gale galei.

26. september

Ungarn skal ha folkeavstemning om Russland-sanksjoner. Hva vil USA/NATO/EU gjøre for å hindre det?

27 september

Her innrømmer Joe Biden så og si sabotasje på gassledninger. Men det får ikke NRK, TV 2 og de andre NATO-mediene lov til å si: https://www.facebook.com/lars.birkelund.7/videos/494922225547062?idorvanity=602932710421901

28. september:

Nå som det igjen er store demonstrasjoner i Iran er det nødvendig å minne om

1. at det var med slike demonstrasjoner USA og Storbritannia startet sitt kupp mot den folkevalgte Mossadeq i 1953, ødela Irans demokrati og innførte et diktatur. Se ellers dokumentaren «Dronninga og kuppet» som NRK viste tidligere i år. https://tv.nrk.no/program/KOID20007321

2. At raseri mot dette diktaturet førte til revolusjon i Iran i 1979.

3. at USA, Israel har ført en nesten sammenhengende krig mot Iran siden da, dvs fra 1980, da de brukte Irak som proxy mot Iran i en åtte år lang krig.

4. at USA/NATOs kriger mot Libya og Syria også begynte med såkalt ‘fredelige’ demonstrasjoner, som var alt annet enn bare fredelige og dessuten var finansiert av NATO-land, arabiske diktaturer, Israel m fl.

De som har hukommelse og evnen til å legge sammen to og to, skjønner at det sannsynligvis er det samme som foregår i Iran nå. For USA og Israel har egentlig aldri avsluttet sin krig mot Iran, og nå, mens Russland er opptatt av Ukraina, har de et «tidsvindu», som det har blitt moderne å si. Og hvis de klarer å lage krig i Iran, eventuelt styrte regimet, vil de gjenoppta krigen mot Syria. De som tror at dette kun dreier seg om kvinners rettigheter i Iran har rett og slett ikke forståelse for hvilke midler som brukes i nåtidens krigspropaganda.

Seinere samme dag:

Hvorfor er det en konspirasjonsteori å si at USA sto bak sabotasjen, men ikke en konspirasjonsteori å si at Russland sto bak? 

Hva er galt med å avslutte våpenstøtten til et regime som har seg sjøl å takke for at Russland invaderte? Jeg snakker altså ikke om å støtte Russlands krigføring, men om å avslutte ‘vår’ krigføring.

30. september

PST sier at det nåværende presset på Russland medfører fare for at Russland angriper norske gassrørledninger. Hva gjør norske politikere? De øker presset på Russland.

Seinere samme dag:

USA har med sin lenge varslede sabotasje av Nord Stream 2 sørget for at Tyskland ikke har noen retrett-mulighet. Uten sabotasjen kunne Tyskland i prinsippet ha avsluttet sanksjonene mot Russland i morra og fått den gassen de så sårt trenger gjennom Nord Stream 2.

Seinere samme dag:

«I Norge kan man være skeiv på livets alle områder, men ikke i utenrikspolitikken» – godt sagt på Twitter. For ‘skeivhet’ hylles og fremmes på mange andre områder.


Krigsdagbok del 31, 9. til 19. september 2022

Krigsdagbok del 30, 29. august til 8. september 2022

Krigsdagbok del 29, 21. til 28. august 2022

Krigsdagbok del 28, 7. til 18. august 2022

Krigsdagbok del 27, 28. juli til 6. august

Krigsdagbok del 26, 21. til 27. juli

Krigsdagbok del 25, 12. til 20. juli

Krigsdagbok del 24, 4. til 11. juli

Krigsdagbok del 23, 28. juni til 3. juli 2022

Krigsdagbok del 22, 15. til 26. juni 2022

Krigsdagbok del 21, 7. til 15. juni

Krigsdagbok del 20, 29. mai til 5. juni 2022

Krigsdagbok del 19, 23. til 28. mai 2022

Krigsdagbok del 18, 19. til 21. mai 2022

Krigsdagbok del 17, 11. til 18. mai 2022

Krigsdagbok del 16, 4. til 10. mai 2022

Krigsdagbok del 15, 3. mai 2022

Krigsdagbok del 14, 28. april til 2. mai 2022

Krigsdagbok del 13, 22. til 27. april 2022

Krigsdagbok del 12, 17. til 21. april 2022

Krigsdagbok del 11, 12. til 15. april 2022

Krigsdagbok del 10, 8. til 10. april 2022

Krigsdagbok del 9, 1. til 7. april 2022  

Krigsdagbok del 8, 26. til 31. mars 2022  

Krigsdagbok del 7, 22. til 25. mars 2022  

Krigsdagbok del 6, 16. til 20. mars 2022

Krigsdagbok del 5, 11. til 15. mars 2022

Krigsdagbok del 4, 7. til 10. mars 2022

Krigsdagbok del 3, 3. til 6. mars 2022

Krigsdagbok del 2, 28. februar – 2. mars 2022 

@Krigsdagbok

Forrige artikkelNy lockdown i Kina, maskeanbefaling i LA og Ontario
Neste artikkelStorfekjøtt: Nortura har fulle lagre, men vi importerer fortsatt