De nordiske landene er blant landene i verden som er kommet lengst på veien mot helt å fase ut kontanter. Finans Norge mener Norge om få år kan bli første kontantfrie samfunn. Men motstanden mot å droppe kontanter fullstendig er stor på mange hold – og av ulike årsaker. Digitaliseringssjef Christoffer...
Av Øyvind Andresen. Svein Ludvigsen (Høyre) er sikta for å bruke sin stilling som fylkesmann i Troms til å utnytte asylsøkere seksuelt. Saka er mye omtalt i mediene, men mindre kjent er hans politiske ugjerninger fra hans tid som fiskeriminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra 2001 – 2005....
Den såkalte Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration skal behandles og underskrives av FN 10. desember 2018. Det er et omfattende dokument som det nesten ikke har vært debatt om. Politisk er det svært vidtrekkende, og det har gått opp for stadig flere regjeringer. 3. desember er...
Det pågår en massiv kampanje for å bygge flest mulig vindkrfatverk i Norge. Dette skjer under et dekke av angivelig miljøvennlighet. Men dette er ikke miljøvennlig. Det er tvert om rovdrift og massiv ødeleggelse av norsk natur. Dette er kraftverk vi ikke trenger og som for generasjoner vil ødelegge...
Av Ove Bengt Berg. Stadig flere i fagbevegelsen oppdager hva EØS-avtalen fører til; nedbryting av faglige rettigheter. ESA-«domstolen», som skal representere EU-domstolen, opphevde en dom om en tariffavtale i norsk Høyesterett. Og Arbeiderparti-, LO- og Høyre-ledelsen går i felles forsvar for EØS-avtalen og hevder: Uten EØS vil ikke lenger EU-landene...
Om noen få dager vil Erna Solbergs regjering skrive under på FNs migrasjonsavtale. Dette er et svært omfattende dokument som inneholder svært mange føringer om at migrasjon er ønskelig og bør fremmes. I Dagsavisen skrev politisk journalist Bjørn S. Kristiansen: Regjeringen har sagt ja til å gripe inn i medias...
Av Kari Angelique Jaquesson. NRK driver med falske nyheter - og forleder med vilje oss lesere. I dette oppslaget er både overskrift, og ingress fullstendig udokumenterte påstander og burde selvsagt ha vært beskrevet slik, altså som en udokumentert anklage i en pågående kampanje. I stedet legger de frem påstander som...

Litt norgesreklame

Av Eva Thomassen. Sitat fra artikkel av Bjørnar Moxnes og Marianne Gulli i Klassekampen: "Rødt er tydelige på at Assad-regimet er et diktatur som vi ikke støtter, og at protestene for demokrati i kjølvannet av den arabiske våren var rettferdige." Dette synet deler Rødt med store deler av venstresida i Norge. Rødt...
Av Einar Jacobsen. I P2s Verdibørsen går det for tiden en serie om konspirasjonsteorier. Hele fem episoder er viet temaet. I utgangspunktet er dette bra. Konspirasjonsteorier er fascinerende og de aller fleste av oss har vært borti dem på en eller annen måte. Gjestene i studio var religionsforskerne Terje Emberland og...
Kan bli rasert av Norges hittil største vindkraftanlegg. Norsk Vind Energi As vil rasere for alltid det vakre naturområdet Stølsheimen i Hordaland med Europas største landbaserte vindkraftverk. Det planlegges 300 vindturbiner av inntil 250 meters høyde, hundre meter høyere og hundre flere enn på Fosen, det største og...