Regjeringen har satt i gang såkalt arbeid mot desinformasjon, hvor de blant annet beskriver det som "… et arbeide med en strategi for å styrke befolkningens motstandskraft mot desinformasjon". Av Terje og Terje Hansen, Foreningen lov og helse. 22. april 2024. Hvis man skal forstå enkelthendelser må man alltid se disse i lys av det større...
I de siste årene har klasseforskjellene økt kraftig, men man dekker til med påstanden om at Norge er et lite land med få forskjeller. Det er ikke sant. Fattigdommen øker for de som sitter nederst ved bordet i samfunnet og middelklassen får sterk reduksjon i kjøpekraft. Middelklassen blir sakte...
Av Lucas Leiroz de Almeida, InfoBrics. USA planlegger å bruke de nordiske NATO-landene for å øke sin militære tilstedeværelse i Arktis. I en nylig uttalelse fra Washington, er planen å bygge et stort våpenlager i regionen, med finsk og svensk støtte. Tiltaket vil øke militariseringen av Arktis betydelig, og har...
Om Norge skal bli Europas grønne batteri, finnes det ingen øvre grense for antallet vindturbiner i norsk natur. EUs Fornybardirektiv åpner portene på vid vegg for en massiv og hensynsløs utbygging av vindindustri i norsk natur. Agder vil være spesielt utsatt for en akselerert utbygging av vindkraft. Og en...
Det er flere grunner til å være fullstendig motstander av EUs fornybardirektiv. Disse grunnene er ikke nødvendigvis beslektet, skriver Geir Hasnes i dette innlegget som ble sendt inn som høringsuttalelse om EUs fornybardirektiv. Innlegget kan kanskje også spore til en debatt her? Den første grunnen er at de ‘fornybare’ energiproduksjonssystemene...
Jamie Dettmer er meningsredaktør i POLITICO Europe. Og han skriver: Ukraine is heading for defeat. Dettmer gir et dystert bilde av situasjonen for Vestens stedfortreder i krigen mot Russland. Han skriver: Bare spør en ukrainsk soldat om han fortsatt tror at Vesten vil stå ved Kiev «så lenge det trengs». Det løftet...
Høringsinnspill fra Motvind Norge vedrørende EUs fornybardirektiv fra 18. oktober 2023 (EU) 2023/2413. Organisasjonen Motvind Norge har sendt sitt høringsinnspill til EUs fornybardirektiv. I oppsummeringa heter det: Hvis EUs reviderte fornybardirektiv vedtas i Norge, vil konsekvensene bli svært inngripende og omfattende. Mange av plan- og bygningslovens prosesser og tidsfrister vil bli...
Hovedkvarteret til den Europeiske Union i Brussel huser verdens største byråkrati. Planer og forslag av ulik viktighet produseres i et kjør. Det settes korte høringsfrister når nye lover og regler ønskes innført. Få klarer å følge med i svingene.  For mange virker det sånn at en elite av byråkrater med...
Barn og sårbare grupper ble for hardt rammet av coronatiltakene, erkjente avtroppende helseminister Ingvild Kjerkol på vegne av regjeringa. Dette skriver NTB. Innrømmelsen kom i forbindelse med at regjeringen la fram sin redegjørelse for håndteringen av coronapandemien i Stortinget torsdag. – Vi må erkjenne at vi ikke klarte å beskytte sårbare...

Helse-uvesenet

0
Av Rolf Galgerud. Jeg vil forsøke å sette søkelyset på det som i en felles betegnelse kalles helsevesenet. Jeg har inntrykk av at folk flest har en stor tiltro til dette. Jeg var også en sterk tilhenger av helsevesenet og «legevitenskapen», med en blind tillit til at de gjorde det...