Av Tor Eirik Dahle Halvorsen, Truls Olufsen-Mehus, Marianne Brattgjerd, Simon Friis Larsen og Jarle Jacobsen Vi er flere KrF-politikere som mener det er etisk problematisk at et vaksinepass eller koronasertifikat skal bli brukt som substitutt for gjenåpning av samfunnet. Vi er bekymret over utviklingen...
Norge har siden krigen startet i 2011 bevilget 17 milliarder kroner i bistand til Syria.  Norge samarbeider ikke med syriske myndigheter.  Det gjør heller ikke NF. Det betyr at over 90% av den syriske befolkningen ikke får bistand fra Norge. Eva Thomassen svarer kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard i...
"Helsedirektoratet gir smittevernråd som ikke er faglig forankret hos FHI. Det har ikke direktoratet mandat til å gjøre, og enda verre: Det kan skade befolkningen." Dette skriver fem eksperter i et innlegg i Dagens Næringsliv. De fem er Lise M. Helsingen, Magnus Løberg, Michael Bretthauer, Mette Kalager...
Et bidrag til norsk vindkrafthistorie Historia om striden om vindkraft i Norge er ikke skrevet. Om man googler "Norsk vindkrafthistorie" får man tilbake spørsmålet: "Mente du Norsk vannkrafthistorie?". Av Svein Lund. Vi...
"Fremtiden mange fryktet for et år siden er her alt. Under ett år tok det å transformere Norge fra en demokratisk rettsstat til en dobbeltstat der rettsstaten er underordnet smittevernstaten." Dette skriver professor Hans Petter Graver i en uhyre viktig kronikk i Morgenbladet. Graver...
Brukere av munnbind risikerer å puste inn kreftfremkallende stoffer, allergener og mikroplast. Dette skriver NRK 12. april 2021. Deres kilde er en artikkel av seniorforsker Ingun Grimstad Klepp, professor Cecilie Svanes og redaktør Tone Skårdal Tobiasson på nettmagasinet Forskersonen. steigan.no omtalte denne artikkelen og resulatet av deres...
Kjell Inge Røkkes nyskapning Aker Horizons har vært en av børsspekulantenes «grønne» favoritter siden selskapet ble børsnotert til 20 mrd. kroner i februar. Ikke desto mindre har kursen i skrivende stund falt med over 20 prosent siden starten. Det er ikke rart.
Det er nesten litt mystisk å være vitne til hvor tause vindkrafttilhengerne er blitt det siste halve året. Energiministeren har til og med reagert på MDGs «planer» om utbygging av 100 TWh havvind. Og også SV har begynt å snakke om (uralistisk) havvind (20 TWh i 2030?)...
Vi har bedt dr.philos. Dag Viljen Poleszynski om å kommentere diskusjonen om PCR-tester, vaksiner og krisetiltak, og her er hans kommentar. Av Dag Viljen Poleszynski. Man blir selvsagt beskyldt for å være "konspirasjonsteoretiker" hvis man antyder at...
Det gikk hardt for seg bak lukkede dører, skriver Aftenposten om forholdet mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og regjeringa. Avisa har lest epostene som er overlevert til Koronakommisjonen. Avisa omtaler det høflig, men på godt norsk kommer man ikke utenom å trekke den konklusjonen at Helsedirektoratet har løyet for...