Norsk og amerikansk etterretningstjeneste har samarbeidet om å hacke russiske datanettverk for å få opplysninger om Russlands politiske ledelse. NUPI-forsker sier denne informasjonsinnhentingen kan bli brukt i forbindelse med dataangrep. Dette skriver Bård Wormdal på NRKs nettsider. Wormdal fortsetter: For første gang er det...
Av Lars Birkelund. «Vi kan ikke akseptere at opposisjonelle forgiftes» – Ine Eriksen Søreide. «Norge slutter seg til sanksjonene EU i dag innfører mot Russland, etter forgiftningen av politikeren Aleksej Navalnyj» – NRK. Søreide er altså så...
Et gjeldsbrev, instruksjoner på epost og en foreslått betaling tilknyttet fredsarbeid i Mongolia: Nye dokumenter viser tette forbindelser mellom Terje Rød-Larsen og Jeffrey Epstein. Dette skriver Dagens Næringsliv, som fortsetter: På et tidspunkt skyldte Terje Rød-Larsen et betydelig beløp privat til Jeffrey Epstein. Senere...
Folk spør: Når tar denne koronasituasjonen slutt? Det korte svaret på det er : Aldri! I hvert fall hvis de som har innført unntakstilstand i de fleste land i verden får bestemme. Etter vanlige definisjoner av epidemi var denne epidemien over i mai-juni i de fleste land...
Av Erik Plahte. Det er to paragrafer i Grunnloven som gjelder norsk tilslutning til overnasjonale organer. Etter § 26 kan kan Stortinget vedta med allminnelig flertall å «inngå og oppheve forbund». Men dersom saka gjelder om «en internasjonal sammenslutning som...
Høstens debattmøte!Litteraturhuset i Oslo torsdag 15. oktober 2020, kl. 18:00 – 20:00 Foredrag ved skribent Terje Alnes, som driver nettstedet Spartakus.no.Hva gjør NATO-medlemskapet med Norge? I egne øyne er vi en fredsnasjon. Vi deltar i ulike «fredsbevarende operasjoner», jobber for å spre menneskerettigheter og...
Av Hans Olav Brendberg. Det heiter at generalar alltid er førebudd på forrige krig. Det er mykje riktig i dette - men det blir feil å retta denne skuldinga mot den norske regjeringa. Regjeringa er tvert imot klare for neste...
To verdenskjente personer blir jakta på av vestmaktene, for å sette dem i fengsel i årevis: Julian Assange og Edward Snowden. De er politisk forfulgte. I Storbritannia står Assange anklaga og foran en utlevering til USA med mange pinefulle år i amerikanske fengsler foran seg. Det samme...
Fredrik S. Heffermehl om Nobels fredspris. «Den norske forvaltningen av Nobels fredsvisjon er et totalhavari» sier Fredrik S. Heffermehl. I sin nye bok «Medaljens bakside. Nobels fredspris – hundre års ubrukte muligheter» tar han et kraftig oppgjør med hvordan Nobelkomiteen har forvaltet arven...
Av Øyvind Andresen. Fra 1. januar 2020 ble Søgne, Songdalen og Kristiansand slått sammen til én kommune etter vedtak i Stortinget 8. juni 2017. Kritikerne mener den nye kommunen ble grunnlagt på en serie udemokratiske vedtak, brutte løfter, manipulasjoner og...