https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nordkapp_(North_Cape)_by_Peder_Balke,_1840s_or_1850s.JPG
Erik Bye (1926–2004) beskrev en gang Norge som «et påbegynt dikt». Han skrev at vi må be om kursen mot «Landet som skal bli».  La oss forsøke å svare på Erik Byes spørsmål. Hvilken kurs? Av Bjarne Berg Wig, fagbokforfatter. Det er to helt grunnleggende avgjørende spørsmål for landet Norge: Det ene...
Den 29.september 2022 lanserte Green House rapporten Underutnytta matressursar på menyen., som har blitt til i samarbeid med Framtiden i våre hender, Nortura og Plateful. Av Romy Rohmann. Denne rapporten viser at dersom vi hadde utnytta de matressursene vi har kunne sjølforsyninga i Norge vært langt høyere. Rapporten tar opp noen deler...
Ledelsen i partiet Rødt går nå inn for våpenstøtte til Ukraina. Landsstyret i partiet vedtok dette med 10 mot 4 stemmer. Partiet stiller seg dermed på linje med regjeringene i de fleste NATO-land og imot det som er tendensen på venstresida og i arbeiderklassen i Sør- og Mellom-Europa. Begrunnelsen...
Poteter er noe som har lenge har fått et ufortjent dårlig rykte og dette har gjort at mange spiser mindre poteter for å unngå karbohydrater. Dette er svært uheldig og leit, for et kosthold med poteter er sundt, poteter inneholder mye god næring. Et godt Norsk kostholdsråd som også...
Fragmenter av Norges støtte til Al-Qaida  i Syria Av Eva Thomassen. Syria: 12 år med løgner. 12 år med «humanitære» krigsforbrytelser. «Freedom and human rights and democracy» 2011 Stoltenberg og Obama  i Det hvite hus.  Den ene fredsprisvinner – den andre Norges statsminister og blivende NATO sjef Stoltenberg på besøk hos Obama I Det...
Det har skjedd noe svært dramatisk med norsk opinion på bare få år. Tidligere fantes det en sterk fredsbevegelse i Norge. Går vi 20 år tilbake ser vi hvordan kanskje så mange som 60.000 mennesker samlet seg i Oslos gater for å protestere mot Irakkrigen. Noe slikt ville være...
Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste får full frihet til å samle og lagre alt av informasjon om deg. Privatlivets fred er historie, staten ser alt du gjør. Av Terje Alnes. Det blir nærmest parodisk når det politiske Norge, og deres allierte i de dominerende NATO-mediene, i lang tid har skremt oss med...
NRK har solgt Kringkastingshuset på Marienlyst til en av Norges største eiendomseiere, Johan H. Andresens firma Ferd Eiendom, og har med byrådsleder Raymond Johansens sermonielle velsignelse kjøpt tomter for et nytt kringkastingsbygg på Ensjø i Oslo; to av dem av Johan H. Andresens Ferd. Tomtene NRK har kjøpt er...
Kollapsen til Silicon Valley Bank og Signature Bank får regjeringer og finansmarkeder til å skjelve. Ikke bare minner dette altfor mye om Lehman Brothers og finanskrisa i 2008. Det minner også om forspillet til den store krisa i 1929 som innledet Den store depresjonen. Vil kapitalismens dominobrikker fortsette å...
Professor Jarle Aarstad har fått kritikk og «svar» fra Nakstad og Aavitsland. Dagbladet Bergen brukte overskriften «slakter norsk koronastudie». Nakstad viser til «ikke-fagfellevurdert studie». Men hvor mye hold er det i kritikken fra Nakstad og Aavitsland? Har de noen forklaring på den markante overdødeligheten? Jarle Aarsad svarer dem her....