Av Ove Bengt Berg. Ytringsfriheten hylles, samtidig som mange tilhengerne av fri ytringsrett i økende grad krever innskrenka ytringsrett.Mindretallet har alltid rett, lot Henrik Ibsen «En folkefiende» si. Men tillater vi i dag at andre syn enn de mektiges syn,...
Innføring av koronapass – en prinsipiell terskel vi aldri må trø over. Av Innbyggerinitiativet. Det å frata menneskene grunnleggende rettigheter, er en urokkelig grense i et demokrati.  Som politikere og fagfolk er vi bekymret for at den...
Å ha eierskap til en krig og løgnen om den Av Eva Thomassen. NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt) hadde 23.november 2021 et arrangement om : Humanitær hjelp i Syria: FN og stormaktenes rolle
Av Svein Lund. Etter 8 år med regjering av Høgre med varierande partnarar var vi mange som ønska regjeringsskifte. Ikkje minst på grunn av miljø- og klimapolitikken. Den førre regjeringa gjorde inga tiltak som monna for klimaet. Derimot brukte ho...

Reis all kraft

Konflikten ved Norsk Hammerverk del 3 Av Geir Sundet. Del 1 her Konflikten ved Norsk Hammerverk 1975-77 Del 2 her En einbeint helt Ni mann som kjente hverandre gjennom et daglig fellesskap...
En leser spurte oss: Hva slags behandling får en pasient i Norge som får påvist covid-19? For å få et eksakt svar på dette spørsmålet kontaktet vi overlege og professor Preben Aavitsland i FHI og stilte ham følgende spørsmål: Vi ønsker å vite hva dere anbefaler...
I slutten av august 2021 opplevde abonnentene på nyhetsbrevet vårt at de ikke fikk avisa klokka 8.00 som vanlig. Det skyldtes ikke oss. Avisa kom ut hver dag. Men vår daværende epostleverandør Mailchimp hadde bestemt seg for å blokkere oss fordi de ikke liker vårt politiske innhold.
Det norske folket er i harnisk over de skyhøye strømregningene. Dette kan enkelt lese av tilslutninga til Facebook-gruppa Vi som krever billigere strøm. Forut for sendinga til NRK Debatten der strømprisene var hovedtema hadde gruppa ca. 219.000 medlemmer. Per 4. desember klokka 6.20 har de 348.000 medlemmer....
Av Terje Valen. Norge sender hvert år juletrær til England som takk for den hjelpen de ga Norge i forbindelse med okkupasjonen fra Nazi-Tyskland. I seg selv er det ikke noe galt i det. Men hvem var det som beseiret...
Forslagene til tiltak er altfor begrensede, både politisk og økonomisk Av Odd Handegård. Den folkelige reaksjonen mot sammenbruddet i den norske kraftomsetningen er sunn, men ser likevel ut til delvis å mangle et overordnet perspektiv. Forslagene...