Av Geir Hem. Noen kommentar til Forsvarsbudsjettet og Forsvarsjefens fagmilitære råd. 7. oktober la regjeringen fra sitt forslag til Statsbudsjett inkludert Forsvarsbudsjettet. Dagen etter la Forsvarssjefen fram sitt såkalte fagmilitære råd. Marsjen med å styrke NATO-samarbeidet fortsetter, men det...
Av Odd Handegård. De siste måneder er debatten om vindkraft i Norge nærmest blitt snudd på hodet. Hensikten med den «nasjonale rammeplanen» (der tallet på utbyggingsområder raskt ble redusert fra nesten 50 til «bare» 13), var opprinnelig å «dempe konfliktnivået» i landet nærmest...
Av Terje Alnes. I mars 2011 stemte alle partier på Stortinget for at Norge skulle bombe i Libya. Ville de gjort det samme igjen når vi nå vet resultatet? Sentrale politikere svarer ja, og fortsetter å spre løgner...
Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon. Om noen dager begynner landsmøte i Fellesforbundet. Det ser ut til at EØS-avtalen igjen skal bli den store saken på dagsorden. Det er ingen tvil om at i en faglig organisasjon...
– Khashoggi- og Skripalsakene er et godt eksempel på det enorme hykleriet som gjennomsyrer mye av Solberg-regjeringens utenrikspolitikk. Det sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om uttalelsene fra Utenriksdepartementet til ABC Nyheter om de ulike reaksjonene på Skripal- og Khashoggi-sakene. Nettavisa...
Av Frode Bygdnes. Da har domstolkommisjonen levert bestillingsverket til regjeringa. Det skjedde den 2. oktober i år. Antall tingretter skal halveres fra 60 til 30, men 8 av disse skal bare bli rettssteder. Dermed inviteres Stortinget til å legge ned 2 av 3...
Av Odd Handegård. Den utbyggingen av vindkraft som nå pågår (og som planlegges) i Norge, er så ufattelig hinsides det akseptable for folk flest, og dessuten så dårlig begrunnet av kraftbransjen og de mange spekulantene som snuser på lettjente penger,...
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre har et innlegg i Dagsavisen som fortjener en større leserkrets. Det har tittelen "Det delte landet" og er en ramsalt kritikk av den stigende arrogansen blant sentrale politikere overfor dem som skaper verdiene i landet vårt. Han forklarer det bygde- og utkantopprøret som...
Av George Chabert. I sommer mente jeg at tendensen med å kriminalisere meningsytringer ennå ikke var kommet til Norge. Knapt to måneder senere tyder mye på at ting har forandret seg. I juli ble jeg intervjuet av journalisten...
Av Jan R. Steinholt. Norge har tilsluttet seg en ny felleseuropeisk intervensjonsstyrke, European Intervention Initiative (EI2). Nok en gang har det skjedd i form av en pressemelding fra Forsvarsdepartementet, uten noen form for politisk debatt. Dette skriver Jan R. Steinholt, politisk rådgiver i Nei...