Av Odd Handegård. Bladet Nordlys og en rekke ledere i nordnorsk næringsliv har de siste ukene trappet opp argumentasjonen for utbygging av tvilsom industri og av kolossalt mye vindkraft i Nord-Norge, sist lederen i Stortingets energikomité, Marianne Sivertsen Næss, den...
Har du sett slike kommentarer på sosiale medier? spør Politiet på Facebook. Og de fortsetter: Det er en god del kommentarer som kan fremstå provoserende og smakløse, som ikke er straffbare.Det skal likevel ikke være opp til deg å bedømme.Meld...
Av Odd Handegård. Vi hører det oftere og oftere: «Vi lever i ei tid hvor katastrofale klimahendelser inntrer oftere og rammer hardere enn tidligere». (Fra en kronikk i Klassekampen 17. juni 2022). Kronikken lister opp detaljene: Det blir flere skogbranner,...
Av Frode Bygdnes. Ytringsfriheten har sine begrensninger tross den iveren vi ofte ser i å forsvare den. Det er ikke nok å fokusere på hva som er lov å si. En må og forsvare retten til å kunne gi...
Av Julia Schreiner Benito. – mRNA-vaksinene er genterapi, sier professor Eivind Hovig, leder ved Senter for bioinformatikk ved Universitetet i Oslo. – Og et storstilt forsøk med mangelfull forskning og informasjon. Idette videointervjuet forklarer professoren hvorfor han...

Frihet

Er du villig til å gi fra deg muligheten til å velge fritt når det gjelder din helse? Av Eva, Foreningen Lov og Helse. Hvis du er blant dem som ikke har forstått at innføring av korona-passet medfører bortfall av fritt helse-valg,...
Av Kristian Kahrs. Etter at Norge har donert 22 M109 artilleriskyts til Ukraina, sier Forsvarsdepartementet at de ikke følger med på hvordan Ukraina bruker disse tunge våpnene. Følgende spørsmål ble sendt til pressevakt i Forsvarsdepartementet 20. juni:
Universitetsavisa og Khrono hadde en sak 21.april 2020 om 10 norske militære som står oppført på en liste publisert i den ukrainske nettavisen Donbass Insider. Av Eva Thomassen. Donbass Insider Donbass Insider...
Lovgivende og utøvende statsmakt slår seg selv på munnen når de forvrenger meningsinnholdet av begrepet grunnleggende som sentral byggestein i vår rettspleie. De devaluerer Grunnloven ved å gjøre Lov til ulov og ulov til lov, skriver professor Jarle Aarstad. Av Jarle Aarstad, professor...
De vaksinene som egentlig burde kalles genterapier er fortsett bare godkjent på prøve, og det er usikkert når de eventuelt får endelig godkjenning. Injeksjonene fører til langt flere vaksineskader enn noen tidligere vaksiner i norsk historie. Advokat Jørgen Heier i advokatfirmaet Campbell &...