Av Øyvind Andresen. Var Norge var en aktiv deltager i slavehandelen over Atlanterhavet på 1600 og 1700-tallet? Må Norge unnskylde sin rolle i denne handelen? Disse spørsmålene er blitt reist på ny i kjølvannet av de siste anti-rasistiske demonstrasjonene etter...
Av Terje Skog. Tranmæl og andre sosialdemokrater har, i den senere tid, blitt hyllet av personer på den såkalte venstresida. Hvis en sjøl er sosialdemokrat, er en slik omfavnelse helt naturlig. For revolusjonære framstår hele greia som akkurat hva det...
Av Erik Plahte. Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta Jernbanepakke 4? I Klassekampen 16. juni stilte jeg samferdselsminister Knut Arild Hareide to spørsmål om dette stemmer. Innlegget sto også her...

Naturranet

Ny film fra Naturfilmkanalen. "Et blinkskudd", skriver Odd Handegård på Facebook. https://youtu.be/ubvkWm65Q_I
PRESS RELEASE Haramsøya in the municipality of Ålesund, at outer Sunnmøre in Møre og Romsdal, is an area of only 13,3 square kilometers. The unique plateau island is an important area of birdlife preservation and of rich biodiversity. The island lies in the middle...
NRK-måling: Bare 20% av politikerne i vindkraftkommunene positive i dag. Av MOTVIND Norge. NRK har kartlagt holdningene hos politikere og presenterer oppsiktsvekkende endringer til vindkraft. 60% av politikerne i vindkraftkommunene er i dag negative, kun 20% er positive til vindkraft. 
Av Terje Alnes. Mens Forsvaret er omgjort til en innsatsstyrke til bruk i NATOs strategi for globalt herredømme, blir forsvaret av Norge i stigende grad outsourcet, Nord-Norge gjort til alliert baseområde, og norske bedrifter nærmest fullintegrert i den amerikanske krigsindustrien.
I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv skriver tidligere toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse at elbilsubsidiene utgjorde nesten 13 milliarder kroner i fjor, og han stiller spørsmålet om hvilken klimaeffekt vi får for pengene. Røse mener at subsidiene til elbilene er enda høyere enn...
Av førsteamanuensis Morten Walløe Tvedt, en av initiativtakerne til juristopprop mot koronaloven. Fylkesleder i Rødt Møre og Romsdal. Rekordartet lovgivningsaktivitet I tiden fra koronatiltakene ble satt inn og fram til nå, har det blitt gjort mange lovendringer og det er...
Corona-pandemien har også rammet aktiviteten hos begravelsesbyråene. Et nedstengt Norge ga både færre døde og avlyste eller utsatte seremonier. Dette skriver E24. Dette har ført til at fem begravelsesbyråer i Norge som har søkt og fått innvilget kontantstøtte, ifølge oversikten til Skatteetaten. E24 skriver: