Sexforbryteren Jeffrey Epstein beveget seg i samme miljø som flere norske toppdiplomater i New York. FNs spesialutsending til Syria, Geir O. Pedersen, bekrefter at han deltok i en middag med Epstein i 2011. Dette skriver Dagens Næringsliv. Avisa skriver videre: "Onsdag...
"Green New Deal" blir solgt inn som veien framover for planeten og for menneskeheten. Men om en ser bak de flotte formuleringene, hva går dette egentlig ut på og hva innebærer dette for hver og en av oss? Kari Jaquesson fra steigan.no intervjuet...
Fra Politikus. Valget i Storbritannia gikk ikke som de ledende politikerne og journalistene ville, og som de så optimistisk meldte om i de siste dagene, også i Klassekampen, om at nå var Labour i ferd med å ta igjen forspranget og at Boris Johnson...
Av Odd Handegård. Seks organisasjoner med sterke naturfaglige interesser, sendte i går ut en pressemelding der de sammenfatter sine synspunkter på to av klodens hovedproblemer: Ønsket om å stanse nedbyggingen av natur OG ønsket om å bremse klimaendringene. De seks...
Med klima- og energikrise som bakteppe er det som kalles en Green New Deal blitt solgt inn som veien framover for menneskeheten. Navnet henspiller naturligvis på president Franklin D. Roosevelts New Deal i mellomkrigstida, og er lansert i USA blant annet av Alexandria Ocasio-Cortez (AOC). Det høres...
Internasjonal finanskapital ønsker å avvikle kontanter og tvinge folk til å bruke elektroniske penger. Et skritt i den retninga er kommet i Hellas i form av et lovpålagt krav om å bruke en viss del av lønna elektronisk. The Sydney Morning Herald skriver: Grekere...
Av Thomas Röper. Her er en kronologisk oversikt til våkne journalister i dagspressen og andre som ikke husker saken så godt. Er det ikke fascinerende hvordan media ikke synes disse sakene er interessante? (fra Anti-Spiegel) Den 7....
Av Tollef Hovig. Gjeldsdrevet vekst kommer til ende. Uvær? Hvilket uvær? Varer ikke kapitalismen evig? Det gjør den nok ikke. For å forstå hvorfor og hvordan kapitalismen er i ferd med å gå inn i sin nedgangstid...
Av Eva Thomassen. Generalsekretæren i Norsk Folkehjelp (NF) Henriette Killi Westhrin rettferdiggjør NFs innblanding i sammensetningen av grunnlovskomiteen i Syria i Klassekampen 11.12. 2019. NF støtter de «demokratiske kreftene» i Syria siden 2012. Hvor holder de «demokratiske...
Av Ivar Austbø. FBI gjorde 17 feil og utelatelser i søknader de brukte for å overvåke Trump-medarbeider Carter Page. En FBI-advokat forfalsket innholdet i en epost med informasjon som gikk i Pages favør. Selv om uttalt partiskhet ikke er funnet å ligge bak FBIs...