Den samlede nettoverdien til de 100 fremste ultrarike menneskene i USA har vokst med 195 milliarder dollar siden Biden tiltrådte, ifølge Bloomberg. Fra valget til innvielsen la de til 267 milliarder dollar i formuen, og brakte den totale gevinsten til 461 milliarder dollar siden 4. november. Bloomberg...
Det foreslåes å innføre vaksinepass i Norge eller tiltak som i praksis er det samme som vaksinepass. Det er et vært inngripende tiltak som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn. Brevet under er en reaksjon på det forslaget som er fremmet. Det spiller ingen rolle hvem...
Av Øyvind Andresen. Det er en økende tendens til at utenlandsk fond, registrert i skatteparadis, eier norsk vindkraftverk. Den ferske rapporten «Vindkraftens skyggesider» fra Tax Justice Network – Norge viser at dette gjelder nesten halvparten av vindkraftverkene. I...
I sin drøfting av klassenes historie skiller Karl Marx mellom det han kaller «klasser i seg (an sich)» og «klasser for seg (für sich)». Det første er klasser som objektivt eksisterer i form av sin økonomiske og sosiale rolle, men som ikke nødvendigvis er seg bevisst som...
Jeg har ikke skrevet så mye positivt om den energipolitikken som frontes av Klassekampen – de konstruktive analysene i KK står i leserinnlegg og i enkelte innlegg skrevet av eksterne medarbeidere. Et eksempel sto 6. mai 2021, skrevet av Bjørn Vassnes. Artikkelen handler om den enorme utviklingen...
Klassekampen har 29.4. 21 en lengre artikkel av Synne Bjerkestrand om en syrisk familie i Danmark som har fått avslag på videre opphold i landet. Det er flere sider ved denne saken som må frem i lyset. Det første som er i øyenfallende er at mannen på...
Et samfunn uten ansikt, uten fortid og uten fysisk kontakt er et samfunn av spøkelser, som sådan dømt til en mer eller mindre rask ruin. Av Giorgio Agamben, Il volto e la morte Det ser ut til at i den...
Send inn ditt høringssvar nå! Regjeringa Solberg gjorde det klart 5. mai 2021 at den går inn for å innføre vaksinepass, eller såkalt vaksinesertifikat, i Norge. Forslaget er sendt ut til høring, som vanlig for denne regjeringa, med kortest mulig høringsfrist, nemlig 12....
Av Nina Cappelen. Nürnbergkoden er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Koden oppsto i kjølvannet av Nürnbergprosessene, hvor et stort antall nazister ble dømt for krigsforbrytelser begått under den annen verdenskrig. Mange av de tiltalte var leger som hadde deltatt...
Bolivia – Fortsettelsen av litium-intrigene, eller: De britiske fingeravtrykkene i kuppet mot Evo Morales. Av Frederico Füllgraf. De siste ukene har Bolivia opplevd spenninger utløst av arrestasjonen av tidligere de facto-president Jeanine Añez 13. mars. Det er også utstedt arrestordre...