Drømmen om Merkels "Energiewende" sprekker: kull er igjen den viktigste energileverandøren i Tyskland skriver Deutsche Wirtscahafts Nachrichten. De viser her til strømproduksjonen, for i den totale energimiksen til Tyskland, har det aldri vært tvil om at kull fortsatt spiller en avgjørende rolle. DWN skriver:
Av Odd Handegård. Det er ikke enkelt å forstå den norske klimadebatten. På den ene siden finnes det trolig ikke et eneste land i verden der «det grønne skiftet» er kommet lenger enn hos oss. Vi var nesten fullelektrifisert allerede...
Av Are Dammann og Elin Leer-Salvesen I en kronikk 21.5.2021 hevdet Norges Naturvernforbund at «olje og gass går ut på dato», med henvisning bl.a. til en IEA- rapport som sier at «fornybare kilder produserte mer elektrisitet enn fossile kilder i Europa for første gang...
Ting går ikke helt etter planen. Av Jan Herdal. Etter at nesten halve året er gått, er vindkraftproduksjonen i Tyskland ned 20 prosent i forhold til i fjor. Den er også klart lavere enn samme periode...
Av Odd Handegård. Erna Solberg og Tysklands leder Angela Merkel m.fl. åpnet forrige torsdag (27. mai) den nye strømkabelen mellom Norge og Tyskland (selv om kabelen egentlig har vært i delvis drift siden i høst). Kabelen skal angivelig bedre både...
En såkalt «superlobby» med LO og NHO i spissen, har lagt fram en felles plan for å elektrifisere sokkelen fra land. Denne «grønnvaskinga» av oljeindustrien er dels avhengig av storstilt utbygging av vindkraftverk. Norsk natur skal ofres for å forlenge oljealderen. Kan  LOs medlemmer være med på...
Av Odd Handegård. Rapporten fra «superlobbyen» LO/NHO om hvordan det grønneste landet i verden endelig skal bli «grønt» ble publisert 26. mai 2021. Som antydet i kommentarene til de delene av rapporten som ble publisert før hele rapporten var ferdig,...
Av Hogne Hongset, vindkraftmotstander. Trsdag 27. mai markerte Erna Solberg og Angela Merkel formelt åpningen av strømkabelen NordLink til Tyskland. Det er en kabel som skal bidra til å holde strømprisene høye i Norge. Det vil gi økt risiko for...
Batteripakka til en Tesla Model S er i virkeligheten intrikat ingeniørkunst. Tusenvis av sylindriske celler med komponenter fra hele verden forvandler litium og elektroner til nok energi til å drive bilen hundrevis av kilometer, igjen og igjen, uten utslipp av avgasser. Men når batteriet når slutten av...
"De massive miljøproblemene og virkningene av menneskelig virksomhet på klima, er ikke minst resultat av manglende innsikt i det nødvendige." Utryddinga av mesteparten av det ville livet på jorda, trugsmålet om store klimaendringar og overbelastninga på naturressursar har ført til at vi må ta...