Av Are Dammann og Elin Leer-Salvesen Så slukker vi et lys i kveld, for fugler, dyr og planter som trues av alt nattelys de får fra alle kanter.   To utelys slås av i kveld for insekter som lider av alt for mye kunstig lys som lyser alle tider.   Tre lys går av...
«På denne planeten,» sa Bröckers i et intervju med oss i NachDenkSeiten, «finner det sted en massedød og det er uomtvistelig at mennesker er ansvarlige for den verdensomspennende ødeleggelsen av økosystemer.» Bröckers kritiserer imidlertid både gruppen som benekter klimaendringene, såvel som de som fokuserer på CO₂-utslipp...
Av Ove Bengt Berg. Miljøbevegelsens anke til Høyesterett om å oppheve letetillatelsene etter olje gitt i 2016, blei av Høyesterett i dom 22.12.2020 forkasta.Som maktutredninga fra 2003 pekte på, preges politikken av «folkestyrets forvitring og politikkens retrett». Greenpeace og Natur...
I en artikkel i Scientific American skriver journalistene Jeanne Lenzer og Shannon Brownlee om det de kaller The COVID Science Wars. De mener at den ensrettede vitenskapelige debatten vi har i dag der nesten bare ei side får tilgang til talerstolene, er en trussel mot folkehelsa. Det...
Av Jan Herdal. Norges energieksport skjer vesentlig i form av olje og gass. Omregnet er den minst 10 ganger så stor som hele vår strømproduksjon. Men i år setter også strømeksporten ny rekord. Netto utgjør den hittil...
Av Jan Gunnar Berg. Lørdag 12. desember var det ny markering mot vindkraft i Oslo. Arne Nævra fra SV, Kristoffer Robin Haug fra MDG og Lise Askvik fra Helsepartiet var blant appellantene. Samtlige politikere oppfordret til fortsatt å vise motstand og gav annerkjennelser til...
Av Odd Handegård. Den nye kabelen til Tyskland er nå så vidt begynt å eksportere strøm. Enkelte (Oslo, Bergen m.fl.) har allerede fått en betydelig prisøkning – men den skal visstnok være midlertidig. Kommentaren nedenfor gjelder ikke strømprisen denne...
Som vi meldte i en tidligere artikkel kunne ikke HMS-ansvarlige i LO svare på hva som er eventuelle negative helseeffekter av bruk av masker på jobb eller skole. Heldigvis er våre lesere bedre orientert. Eirin skriver: "Jeg kom nylig over en ny artikkel (pdf format)...
Av Ivar Austbø. California er den av de amerikanske delstatene som importerer mest strøm, skriver oilprice.com. I 2020 importerte staten 25 prosent av sin strøm. Californias nettoimport var 70,8 millioner MWh. Dette var den største nettoimporten av alle de amerikanske delstatene.
Av Christina Fjeldavli. I den kjente, dystopiske romanen 1984 (1949) skriver George Orwell om fenomenet “doublethink”. Romanens hovedperson blir tvunget til å akseptere at fred er krig, og at to pluss to blir fem. I vår egen tidsalder har et høyt antall ellers oppegående mennesker blitt...