Lørdag 10. oktober ble det gjennomført en markering mot vindkraft. Markeringa fant sted på Eidsvolls plass i Oslo. Dagen før markeringa kom svaret fra Olje- og Energidepartementet (OED) som hadde fulgt Stortingets pålegg om å gå gjennom alle konsesjoner for å se om...
Lørdag 10. oktober fra kl. 12.00 til 15.30 blir det markering mot vindkraft på Haramsøya på Eidsvolls plass i Oslo. Arrangørene skriver i ei pressemelding: Aldri har vi sett mer omfattende og raskere ødeleggelse av sårbar og urørt natur enn det...
Av Jan Herdal. Veksten i tysk vindkraft har flatet ut. I 2019 ble det installert under 2 gigawatt ny kapasitet, land og hav kombinert. Det er den laveste økningen siden 2011. Bransjen forventer 1,5 GW ny kapasitet i år. Nå...
Av Odd Handegård. Kort tid etter at regjeringen la fram sine forslag om hvordan Norge skal bidra til å redusere egne klimagassutslipp, spriker synspunktene i Stortinget. Som kjent går forslaget ut på at man skal starte forsiktig med fangst og...
Av Odd Handegård. Problemstillingene i oppslaget her på lørdag, er kommentert i Klassekampen 28. september 2020, bl.a. med intervjuer av et par SV-politikere, se vedlegget. Flere signaler fra lokale SVere kan tyde på at det blir kamp på SVs landsmøte...

Det drar seg til

Av styreleder Eivind Salen, Motvind Norge. Stadtlandet. Haramsøya. Øyfjellet. Tysvær. Buheii. Nord-Odal. Frøya. 7 utbygginger, 7 fylker. Folk er vantro. Alle disse 7 er utbygginger som ikke ligner noen ting. De ville aldri blitt godkjent i andre...
Av Odd Handegård. Det meste jeg har skrevet om elektrifisering av Norge det siste halvåret, har handlet om ganske prinsipielle spørsmål. Skal vi full-elektrifisere landet (80 TWh) når vi kun har et kraftoverskudd som varierer mellom 0 og 20 TWh,...
Av Frode Bygdnes. I tidligere tider bygde våre politikere opp en sterk offentlig sektor, både i kommunene, fylkene og staten. Kraftselskapene er et av de mange «-verkene» som vi har fått i arv. Omgjøringa av disse til private selskap har...
Av Jan Herdal. Hydrogen brukt som energibærer er et grotesk sløseri. En hydrogendrevet brenselcellebil krever totalt sett om lag tre ganger så mye strøm som en vanlig elbil. Derfor bedyrer tilhengerne at hydrogen skal produseres av «overskuddskraft» fra vind og...
Klimaomstillingsutvalget vil bygge ut mer fornybar energi i Norge for å sikre nok kraft til det grønne skiftet, og bygge flere utenlandskabler for å øke eksportinntektene. Dette skriver E24 og fortsetter: Klimaomstillingsutvalget ble utnevnt i desember av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse.Torsdag leverte de...