Av Odd Handegård. Jeg viser til debatten sist fredag (22. mai 2020) om bl.a. utkastet til energi- og klimaprogram for SV. Mange er trolig mest interessert i disse ordene om vindkraftutbygging: «Vi trenger videre en storstilt satsing på utbygging av...
https://youtu.be/8MrToabuosM En film fra Naturfilmkanalen.
Av Christina Fjeldavli. Er det legitimt å bruke begrepet etnisk rensning når Sápmi okkuperes av vindindustrien? Nei, roper Enerwe (energibransjens digitale kanal) og Naturvernforbundets ledelse i kor, og det lyder så underlig samstemt. Er det lyden av det miljøindustrielle kompleks vi hører? Lite er...
Av Odd Handegård. Det sentrale temaet i de fleste økonomiske kommentarer de siste ukene er selvfølgelig å få arbeidslivet i gang igjen og arbeidsledigheten redusert til et minimum, helst supplert med klimatiltak (Green Deal). Er dette mulig? Er det mulig...

Sneversynt Raudt

Av Svein Lund. Stadige krav om mer profitt og mer forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Denne viktige innsikten står å lese på https://roedt.no/miljo....
Jonas Gahr Støre anbefaler et energisløseri uten like. Av Jan Herdal. Da Statoils skifer-drøm i USA i sin tid begynte å rakne med 20 milliarder kroner i avskrivninger, kalte jeg det en ny Enron-skandale. Ikke verdens...
Datasentre som driver med kryptovaluta slipper likevel full elavgift. – Det er uheldig med en særnorsk regel som skaper usikkerhet og hindrer etablering av datasentre i Norge, sier digitaliseringsministeren. Dette skriver E24, som fortsetter: Regjeringen foreslår at krypto-datasentre skal få slippe full elavgift.Datasentre i...
Av Odd Handegård. Magnus Marsdal er leder av den «venstreorienterte» tankesmien «Manifest». Artiklene hans i Klassekampen er som lange tåkeflak – 13. mai 2020 handlet en tosiders artikkel om hva venstresida bør gjøre i den mest «omfattende økonomiske krisa» siden...
Rødt støtter fagbevegelsens kamp mot både ACER og NorthConnect og oppfordrer Arbeiderpartiet til å gjøre det samme. Av Per-Gunnar Skotåm og Linda Forsvik. Nestlederen i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, har i et landsomfattende utspill i avisene erklært at Ap alene har...
Norsk vindkraft krever mer areal enn all industri, byer og tettsteder sammenlagt Av Jan Herdal. "Vindkraft på land i Norge krever i dag mer areal enn industri, byer og tettsteder til sammen. Unntaket fra normale planprosesser...