Utbygger av vindkraftindustri på Frøya fikk tillatelse til bygging av vindkraftanlegg til tross for at Frøya ikke er anbefalt areal for vindkraftutbygging. Dette skriver Steinar Petter Rabben i et leserinnlegg i avisa Hitra-Frøya. Han fortsetter: "Med Frøyas størrelse, topografi og naturutforming...
Av Odd Handegård. Den globale klimapolitikken har gjennomgått en merkelig utvikling de siste årene. Tidligere var målet at verden måtte redusere produksjonen av fossil energi for å unngå klimaendringer. Dette målet er nå droppet og erstattet av et mål som...
Av Elin Leer-Salvesen og Are Dammann. Siste nummer av den årlige rapporten Contaminants in Coastal Waters of Norway, ble nylig lagt ut. Der kan vi bl.a. lese følgende: Nivåene av kvikksølv i torskefilet er fortsatt over grenseverdiene for det barn,...
Av Christina Fjeldavli. “Vi har alltid gjort det slik, og skal gjøre det slik nå også," sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK. Vi sapienser har alltid forsynt oss grådig av kaka, vi har alltid utryddet andre arter, og skal gjøre det slik nå...
Av Christina Fjeldavli. Skal vi unngå dommedag i 2030, må naturen legges frem som offerlam. Glem Cayman Islands-skandalen som ble avslørt av TV2, glem den sosiale dumpingen i Bjerkreim. La oss hoppe bukk over opplyst offentlig debatt og stole blindt på...
At norsk vindkraftutbygging har gått på tvers av store naturverdier er synlig for de fleste, selv for myndighetene. Nå ønsker de å stramme inn. Men allerede konsesjonsgitte anlegg som er i konflikt med viktige naturverdier og internasjonale forpliktelser, må stanses etter energilovens §...
Den tyske regjeringen har som mål å fase ut kull innen 2038 og tyske energiselskap vil bli kompensert med flere milliarder euro for å stenge ned kullkraftverkene. Dette melder E24. Representanten for Linke i Forbundsdagen, Sahra Wagenknecht skriver om dette på Facebook:
"Klokka tikker ned mot 2030," skriver VindkraftNå på sine nettsider. De har montert ei elektronisk klokke oppe i fjellet som tikker ned mot 2030, for å understreke budskapet. Dette er en synliggjøring av den endetidspropagandaen som tilhengerne av "det grønne skiftet" og vindkraftutbygginga omgir seg med. ...
Av Odd Handegård. Vedlegget her er ingen hyggelig lesning. Det gir en oversikt over utbyggingen av vindkraft i Norge, også hvordan utenlandske eierinteresser etter hvert har overtatt mer og mer. Vindportalen Midt...
Den svenske glesbygden er blitt det lovede landet for vindkraftkapitalen skriver SVT. Det er særlig kapitalgrupper fra Tyskland og Sveits som satser milliarder, skriver kanalen. Den tyske energigiganten RWE og Credit Suisse står i fremste linje når det skal bygges vindkraftanlegg for 80 milliarder svenske kroner de...