Pentagon er en av de største klimaverstingene i verden. Lockheed Martin er en av deres største leverandører og en av de største profitørene på død og ødeleggelse i verden. Dette selskapet erklærer seg nå som klimavennlig. Påskuddet er at de markedsfører et batteri som skal kunne takle...
Fra Politikus. Kampen for at klimaet ikke skal bli ulevelig for mennesker og andre arter som dyr og planter fram mot år 2100, har dominert mediebildet de siste ukene, og ungdom i den mer velstående verden har krevd raske og kraftige miljøtiltak.
Av Odd Handegård. Den utbyggingen av vindkraft som nå pågår (og som planlegges) i Norge, er så ufattelig hinsides det akseptable for folk flest, og dessuten så dårlig begrunnet av kraftbransjen og de mange spekulantene som snuser på lettjente penger,...
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre har et innlegg i Dagsavisen som fortjener en større leserkrets. Det har tittelen "Det delte landet" og er en ramsalt kritikk av den stigende arrogansen blant sentrale politikere overfor dem som skaper verdiene i landet vårt. Han forklarer det bygde- og utkantopprøret som...
Den ungdommelige klimaprotesten som den svenske aktivisten Greta Thunberg er blitt et symbol for stiller tre krav til verdens politikere. De krever overgang til 100% ren energi, umiddelbar stopp i utvinning av fossile energikilder og hjelp til klimaflyktninger. Er dette riktige krav? Er dette krav det lar...
Av Odd Handegård. I dag kom den utredningen vi har ventet på i et år – NOU 2019:16 Stattlegging av vannkraftverk. En meget rask gjennomkikking ser ut til å bekrefte de aller bangeste anelser: Utredningen foreslår at kraftkommunene skal...
Fra Politikus. Medienes historiske oppgave har alltid vært å slutte opp om de mektigste statene og klassene i sin stat, fjernt fra enhver kritisk sans. I det små ser mediene det som sin oppgave ukritisk å bygge opp noen, for så seinere helt ukritisk...
Av Terje Valen. Mennesket skaper og omskaper sitt menneskelige vesen gjennom sin egen virksomhet. Spesielt viktig er menneskets utveksling med naturen...
En ny studie viser en sammenheng mellom utarmet uran, brukt av USA under Irak-krigen, og risikoen for fødselsdefekter hos irakiske barn. Dette skriver Foreign Policy Journal som fortsetter: «I årene etter 2003 hadde det amerikanske militæret over 500 militærbaser i Irak, mange av dem...
I den epokegjørende boka Sjokkdoktrinen viste Naomi Klein hvordan storfinansen og nyliberale politiske krefter har klart å utnytte kriser, katastrofer og kriger til å ta over naturresursene innføre drakoniske økonomiske «reformer» som det aldri hadde vært mulig å få gjennom under normale politiske forhold.