Av Frode Bygdnes. Fiskeriminister Harald T. Nesvik forkaster føre var prinsippet. Nå i mars åpnet han for kommersielt fiske av raudåte. Dette dyreplanktonet er en nøkkelart for økosystemet i havet vårt. Uten dyreplanktonet kan ikke næringskjeden gjøre seg nytte av planteplanktonet. Raudåta har en...
Frøya sier nei til vindindustri. I en folkeavstemning 2. april 2019 stemte 78 prosent av innbyggerne mot vindkraftrasering av øya. Hans Anton Grønskaug fra Nei til vindkraft på Frøya skriver følgende i lokalavisa: DET ER ET BRUTALT OG VULGÆRT ANGREP PÅ BYGDE-NORGE VI ER...
Av Odd Handegård. Norsk kraftproduksjon og kraftforvaltning er inne i en betydelig omorganisering. Kampen spisser seg til og utfallet er usikkert. Myndighetenes mål er som kjent å selge en vesentlig del av vår fornybare kraft til Europa,...
Av Erik Plahte. Kua raper og promper og slipper ut metan, CH4, fra begge ender. Metan er en mye kraftigere klimagass enn CO2. For å redusere de norske utslippene er det like viktig å minske antall drøvtyggere som å bruke...
Av Erik Plahte. Tida etter midten av forrige århundret skiller seg ut som helt spesiell i menneskehetens historie, selv om vi går hundretusener og millioner av år tilbake. I løpet av knapt hundre år har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren...
Av Odd Handegård. Som mange registrerte 1. april 2019, var dekningen i NRK av regjeringens vindkraftplaner ytterst tvilsom. I Dagsnytt 18 deltok fire personer. Tre av dem var entusiastiske tilhenger av vindkraft, mens den fjerde (fra ...
Av Einar Flydal. Da jeg var ung og nysgjerrig, leste jeg at insektene kom til å arve Jorda når menneskene hadde gjort den ubeboelig av radioaktiv stråling. For insektene var så robuste mot radioaktiv stråling, hadde forskere funnet ut.
Av Odd Handegård. Den informasjonen om det norske kraftsystemet som kommer fra bransjen og fra medier med nær tilknytning til bransjen, har brutt helt sammen. Forsøkene på analyser og faktaformidling skurrer så mye at det er nødvendig både å supplere og omskrive de...
Forskere ved Harvard University har publisert en rapport der de foreslår å sprøyte sulfatpartikler ut i atmosfæren fra fly i 20.000 meters høyde – angivelig for å hindre global oppvarming. Det har lenge vært påstått at slikt som dette allerede gjøres. La nå den diskusjonen ligge. Her...
Gert Nygaardshaug Denne kronikken, kjære leser, handler om den komplette galskap. For i det øyeblikk du sitter og enten liker eller forbanner det som skrives her; i dette øyeblikket, i disse minuttene, er det 10.000 menn og kvinner som jobber med klima/miljøspørsmål, mens 300.000.000 – tre hundre...