Det året globalismen sprakk

Historiske vendepunkter er ofte vanskelige å oppfatte når de skjer. Som oftest ser man dem best i ettertid. Likevel våger jeg meg på å hevde at 2016 ble det året…

Asylprofittørene

Asylmottak er big business. Det er så svært at vi kan snakke om en milliardindustri. De største asylprofittørene i Norge er brødrene Kristian og Roger Adolfsen, som dessuten er storprofittører…

Europas krise og menn uten egenskaper

Den europeiske unionen er uten tvil inne i sin alvorligste krise til dags dato. Krisa er så alvorlig at det kan stilles spørsmål ved om unionen i det hele tatt…

Nyeste innlegg

– I de hemmelige fengslene i Jemen er det Emiratene som torturerer og USA som forhører

Hundrevis av menn som er fanget inn i jakten på al-Qaida-krigere har forsvunnet inn i et hemmelig nettverk av fensgsler i det sørlige Jemen hvor overgrep er rutine og torturen ekstrem, inkludert «grillen», der offeret blir bundet til et spyd som en steik og rotert over ild.  Det er Associated Press som skriver dette på sine nettsider og det er byråets gravende journalister som har gravd fram de rystende informasjonene om hemmelige fengsler, tortur og overgrep i Jemen. Hvis byråets informasjoner holder vann, er dette mat for Den internasjonale krigsforbryterdomstolen og for FNs sikkerhetsråd. Men det er vel fare for at det ikke havner noen av stedene, siden dette skjer i full samordning med USA. AP skriver: Senior American defense officials acknowledged Wednesday that U.S.…

Gjesteblogger

USA försöker stycka av östra Syrien – syriska regeringen går på motoffensiv

Av Patrik Paulov. I östra Syrien pågår en kraftmätning som har betydelse för maktbalansen i hela regionen. USA agerar allt mer öppet med trupper på syrisk mark och attacker mot Syriens armé och flygvapen. Men den syriska regeringen har med stöd av Iran och Ryssland gått på offensiven mot försöket att stycka av landets östra delar. Nyligen inledde Gulfstaterna Saudiarabien och Förenade Arabemiraten ett försök att svälta ut Qatar. En av orsakerna till blockaden är att Qatar av ekonomiska och realpolitiska skäl intagit en försonlig hållning mot grannlandet Iran. Første…

Innlegg

Splittelsen mellom Saudi-Arabia og Qatar fører til strid mellom jihadistene i Syria

I økende grad begynner ulike jihadistgrupper i Syria å slåss mot hverandre. Det skyldes både at de lider nederlag mot den syriske hæren og at det er full splittelse mellom sponsorene deres. Saudi-Arabia, De forente arabiske emiratene, Bahrain og Egypt har brutt de diplomatiske forbindelse med Qatar og også innført transportblokade. Det er den største splittelsen blant gulfstatene på mange år, skriver Reuters. Gulstatene støtter hver sine terroristgrupper Reuters artikkel, som er skrevet av Tom Perry og Suleiman Al-Khalidi, er svært tydelig når det gjelder den utenlandske støtten til terroristgruppene i Syria. De skriver at Qatars støtte har gått til grupper som har en islamistisk ideologi og som har bånd til Det muslimske brorskapet. Det siste er fullstendig anatema for…

EU-innbyggerne ønsker nasjonalt sjølstyre over migrasjonen

Det er en skarp konflikt mellom EU-kommisjonen og enkelte medlemsland når det gjelder migrasjons- og flyktningepolitikken. Polen, Tsjekkia og Ungarn nekter å bøye seg for kommisjonens krav om fordeling av migranter og flyktninger, og trues med straffetiltak. En meningsmåling fra Pew Research Center viser at det er et stort flertall blant EUs innbyggere for at migrasjonspolitikken er noe hvert enkelt medlemsland må kunne bestemme over sjøl. Dette mener 82% av innbyggerne i Ungarn, 77% i Polen, 75% i Frankrike, 75% i Tyskland, 74% i Hederland, 70% i Hellas og 70% i Sverige. Mediantallene viser at i de ti EU-landene der undersøkelsen er foretatt mener 74% at migrasjonspolitikken skal avgjøres nasjonalt. EU-kommisjonen har gått til det uvanlige skrittet å innlede juridiske…

Wall Street Journal: – Israel støtter syriske opprørere

Wall Street Journal er et av hovedstrømsmediene i USA. Derfor bør man merke seg det når deres korrespontenter i Tel Aviv skriver at “Israel gir hemmelig hjelp til syriske opprørere.” Avisa skriver: The Israeli army is in regular communication with rebel groups and its assistance includes undisclosed payments to commanders that help pay salaries of fighters and buy ammunition and weapons, according to interviews with about half a dozen Syrian fighters. Israel has established a military unit that oversees the support in Syria—a country that it has been in a state of war with for decades—and set aside a specific budget for the aid, said one person familiar with the Israeli operation. Det har lenge vært kjent at Israel har…

Lot USA IS flykte fra Raqqa?

Hundrevis av kjøretøyer fra Den islamske staten er filmet under sin flukt fra Raqqa. Det er nettavisa almasdarnews som har fått tak i den nokså spesielle videoen av flukten. Dette var en flukt på høylys dag og droner fra USA og den kurdiske styrken i området skal ha hengt over dem. USAs kommando var altså…

EU angriper streikeretten

Den danske avisa Arbejderen skriver: Strejkeretten skal balanceres med EU’s øvrige rettigheder, mener EU-kommissionen, som foreslår at begrænse strejkeretten for flyveledere. EU-Kommissionen diskuterer i sit nye udspil om luftfart, som udkom i sidste uge, om strejkeretten for flyveledere skal begrænses. “Retten til at strejke er en grundlæggende ret, som ikke ikke må udfordres. Ikke desto…

Helmut Kohl: – For euroen var jeg en diktator!

Den tidligere tyske forbundskansleren Helmut Kohl er død. Han var en av de mektigste politikerne i Europa i nyere tid, og er særlig kjent for sin rolle i gjenforeninga av Tyskland, eller Vest-Tysklands overtakelse av Øst-Tyskland, og for innføring av euroen. Helmut Kohl sa i et intervju i 2002 at han aldri hadde klart å…

USA anklages for å bruke hvitt fosfor over Raqqa

«Bilder og rapporter fra vitner i den nordlige syriske byen Raqqa tilsier at de USA-ledede koalisjonsstyrkene som kjemper mot Den islamske staten har brukt ammunisjon som er ladet med hvitt fosfor, hvilket det er forbudt å bruke mot befolkede områder i henhold til internasjonal lov.» Det er New York Times som skriver dette. NYT skriver…

Protestene mot korrupsjon i Russland

I mange russiske byer var det demonstrasjoner mot korrupsjon på Russland-dagen. Bevegelsen skal være ledet av Alexeij Navalnijs Anti-Corruption Fondation. Symbolet til bevegelsen var en gummiand, noe som henspiller på at statsminister Dmitrij Medvedev, som er bevegelsens fremste skyteskive, skal ha et spesialbygd hus for ender i sin private park. Hvor omfattende er korrupsjonen? Før…

Corbyn tok mange velgere fra UKIP

Mot alle odds gjorde Labour og Jeremy Corbyn et brakvalg i Storbritannia. Partiets framgang var så stor at den kan bare sammenliknes med to andre valg etter annen verdenskrig. Men hvor kom de nye velgerne fra?  Misfornøyde Ukippers Det gjenstår ennå en del analysearbeid for å gi et eksakt svar på dette, men studier som…