Avisa Klassekampen har vært på reise i Syria, vel å merke i den delen av Syria som er under beskyttelse av USA okkupasjonsstyrker og administrert av det kurdiskdominerte SDF. Ole Øyvind Sand Holth og Tom Henning Bratlie har tatt seg ulovlig inn i Syria fra Irak over...
Artikkelen Railways and Pipelines Bring Peace and Prosperity av Brian Clougley ble publisert på Strategic Culture 14. september. 2021. Clougley er veteran fra den britiske og den australske hæren, tidligere nestleder for FNs militærmisjon i Kashmir og militærattasjé for Australia i Pakistan. Artikkelen er oversatt til svensk...
Statslederne våre fører verden søvngjengeraktig mot større katastrofer. Dette skriver Robert Mood i en kronikk på NRK Ytring. Robert Mood er tidligere generalløytnant og tidligere president i Norges Røde Kors. Han skriver i kronikken: Det hevdes at USA og den...
Mens et Vesten uten ror og styring så på, var 20-årsmøtet i Shanghai Cooperation Organisation laser-fokusert på to viktige resultater: forme Afghanistan og starte en fullspektret eurasisk integrasjon. Av Pepe Escobar, The Cradle. Pepe Escobar. De...
Syrias sørlige naboland Jordan har vært et viktig baseområde for den mer enn ti år lange intervensjonskrigen mot Syria. Det har vært Jordan, Israel, Tyrkia og Irak som har vært inngangsportalene for jihadister, våpentransporter og forsyninger til terrorgruppene som har ødelagt mye av Syria og skapt et...

I krigsmodus

Som aktive deltakere i USAs kriger i mer enn tjue år er militær intervensjon og okkupasjon blitt normaltilstand for det norske Forsvaret. Nederlaget i Afghanistan rokker ikke ved troen på krig som virkemiddel for å nå politiske mål. Av Terje...
Deklassifiserte filer fra CIA har bevist at USA brukte Unit 731-inspirerte biologiske våpen under Koreakrigen, sa den amerikanske forfatteren Jeffrey Kaye, som har oppfordret til at det opprettes en internasjonal kommisjon for videre etterforskning. https://www.youtube.com/embed/D1yIASOgxSA Les intervju med Kaye...
Dan Cohen forteller om en lite kjent kampanje for å trene afghanske islamske fundamentalister i hvordan man lager propaganda, og hvordan denne operasjonen skapte en ferdiglaget plan for White Helmets i Syria. Av Dan Cohen, MintPress. Nå vet alle om...
Det er nå avslørt at ikke bare unnlot USA og Australia å informere Frankrike om at Australia ville bryte ubåtavtalen med Frankrike. Det ble også direkte drevet en sammensvergelse bak ryggen på president Emmanuel Macron der "de allierte" bevisst gikk bak hans rygg.
Nå skal vi ikke lenger forsvare landet. Vi skal avskrekke fienden. Einar Ødegård, oberstløytnant ute av tjeneste. Regjeringene Solberg har satt norsk forsvarspolitikk på glid Kalenderåret 2017 var det siste med logisk og lettforståelig hensikt med...