Krigsdagbok del 8, 26. til 31. mars 2022  

0

Av Lars Birkelund.

26. mars.  

No-platforming eller utfrysning av visse personer og miljøer handler i mange tilfeller om å stenge ute de som kan mest om en sak, eller rettere sagt: for mye. Scott Ritter får vi derfor aldri se på norske TV-skjermer. Ritter var FNs våpeninspektør da han slo fast at George Bushs påstand om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen var løgn. Her øser han av sine kunnskaper og sine erfaringer, om krigen i Ukraina, om hvordan CIA prøvde å bruke ham og andre våpeninspektører til å komme med konklusjoner CIA ønsket seg, om hvorfor nylig avdøde Madeleine Albright hatet ham osv.  

Seinere samme dag:

I dagens Klassekampen bekrefter den britiske historikeren Niall Ferguson det som egentlig er ganske åpenbart (grunnet mangel på vilje til kompromisser, fredsforhandlinger osv), men som allikevel avfeies som en ren konspirasjonsteori: at USA og andre ønsker at krigen i Ukraina skal fortsette, vel og merke uten at den eskalerer for mye. Hvorfor er ikke ‘fredsnajonen’ Norge, som ofte tidligere har vært ‘fredsforhandler’, opptatt av å skaffe fred nå? Rett og slett fordi Jonas Gahr Støre ikke får lov til det av USA/NATO og eventuelt EU. USA håper på at krigen skal bli en hengemyr for Russland, for eventuelt å bidra til oppsplitting av landet, på samme måte som Sovjetrusslands krigføring i Afghanistan på 1980-tallet bidro til at Sovjet kollapset da 15 republikker brøt ut. Jfr hvordan USA/NATO/EUs krigføring i Jugoslavia førte til at landet ble delt i seks, hvorav de fleste nå er medlemmer i NATO og/eller EU. Ved oppsplitting av Russland får USA/NATOs imperium anledning til å ekspandere ytterligere østover. 

«Ifølge Sanger, som ikke kan ha skrevet artikkelen uten informasjon fra kilder på høyt nivå, ønsker Biden-administrasjonen ’å hjelpe Ukraina å kjøre Russland fast i en hengemyr uten hverken å forårsake en mer omfattende konflikt med bruk av atomvåpen eller avskjære mulige veier til nedtrapping’ (…) Jeg har forstått at sentrale briter sier omtrent det samme. De mener at ‘Storbritannias førstevalg er at konflikten skal trekke ut, slik at Putin utarmes. Igjen og igjen hører jeg dette bli sagt. Det bidrar blant annet til å forklare USAs mangel på diplomatisk innsats for våpenstillstand. Det forklarer også hvorfor president Joe Biden er så ivrig etter å kalle Putin for en krigsforbryter (…) Det fascinerende ved denne strategien er kombinasjonen av kynisme og optimisme. Når du tenker over det, er det arketypisk realpolitikk å tillate at blodbadet i Ukraina fortsetter, å lene seg tilbake og se på at de heltemodige ukrainerne ‘får Russland til å forblø’, å tenke på konflikten bare som en bihandling i Kald krig II, en kamp der Kina er vår egentlige motstander». https://klassekampen.no/utgave/2022-03-26/feilberegningen  

Seinere samme dag:

«Kina har gitt Russland politisk støtte. Vi er bekymret for at Kina kan bidra med materiell støtte til Russlands invasjon, sa Nato-sjef Jens Stoltenberg onsdag» (Aftenposten). 

Kina vet at de er det neste landet på USA/NATOs ‘hitlist’ hvis USA/NATO lykkes med å uskadeliggjøre Russland. Så Kina svikter neppe Russland. Dette forstår ikke Jens Stoltenberg. For i så fall hadde han ikke blitt overrasket over Kinas holdning. Det samme gjelder Guri Melby (Venstre) og Carl Johansen (MDG). 

Det finnes en som er mer opplyst og realistisk i Aftenpostens artikkel. Han heter Henrik Stålhane Hiim og er «førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier og ekspert på blant annet kinesisk sikkerhetspolitikk», iflg Aftenposten. Han sier at han ikke tror at Kina vil endre kurs. «Det ser ut til at de har staket ut kursen sin. Det skal mye til for å endre på den».    

Seinere samme dag:

Norge ble lurt inn i NATO etter en kampanje av bestikkelser, skremselspropaganda og andre skitne tricks. Hele prosessen, fra USA spurte Norge om å bli medlem til Norge ble medlem, tok sju måneder, mens begge folkeavstemningene om EU ble foretatt etter flere år med debatt. Politikerne i Norge ville ikke ha folkeavstemning og ikke debatt, da de visste at folket kunne komme til å svare nei. 

Etter 75 år med propaganda er naturligvis oppslutningen om NATO høy. Men den var synkende før Russlands invasjon, økende nå. Og det er ikke NATO-medlemskapet som har sikret Norge mot Russland, det er rett og slett det faktum at Norge ligger utenfor Russlands interessesfære. Dessuten ga Truman-doktrinen av 1947 samme garanti som NATO-medlemskapet av 1949. 

Et siste moment er at USA/NATO neppe ville komme Norge til unnsetning hvis det verste allikevel skulle skje. Se eksempelvis hva kjente amerikanske sikkerhetseksperter som Stephen Walt og Lawrence Wilkerson sa til Klassekampen 24. Sept 2016: «USA vil ikke redde dere (…) Europeisk avhengighet av USA er en dårlig ide (…) Jeg tror Norges regjering har lurt seg selv hvis de tror at å hjelpe litt i Syria vil vinne dem poeng i Washington (…) Russland kommer ikke til å sluke Norge (…) Trusselen fra Russland er overdrevet (…) Norges støtte til USAs Syriakrig er dødfødt. Hele operasjonen minner om en farse». 

John Pilger så det komme https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/may/13/ukraine-us-war-russia-john-pilger?fbclid=IwAR0UE2yNkj2C0CIY-AzVjaYb_hdBDRlOzhOpwykT4lSUddgIMGjfpkMLeMgallerede i 2014: 

«Hvis Putin kan bli provosert til å komme etniske russere i Øst-Ukraina til unnsetning, vil hans status som ‘paria’ rettferdiggjøre en Nato-styrt geriljakrig som sannsynligvis vil spre seg inn i Russland selv». Foreløpig har den ikke meg bekjent spredd seg inn i Russland. Men det er åpenbart det ledende krefter i USA/NATO ønsker i og med at de fortsetter å pøse våpen inn til russofobe ukrainske hel og halvfascister. 

«Som ruinene av Irak og Afghanistan, har Ukraina blitt omgjort til en CIA-temapark – drevet personlig av CIA-direktør John Brennan i Kiev, med dusinvis av ‘spesialenheter’ fra CIA og FBI som setter opp en ‘sikkerhetsstruktur’ som fører tilsyn med brutale angrep på de som motsatte seg februarkuppet (i 2014). Se videoene, les øyenvitnerapportene fra massakren i Odessa denne måneden. Fascistiske kjeltringer brente fagforeningens hovedkvarter og drepte 41 mennesker som var fanget innendørs. Se på politiet som står der som tilskuere.   

En lege beskrev et forsøk på å redde folk, ‘men jeg ble stoppet av pro-ukrainske nazi-radikale. En av dem dyttet meg frekt vekk, og lovet at snart skal jeg og andre jøder i Odessa møte samme skjebne. Det som skjedde i går skjedde ikke engang under den fascistiske okkupasjonen av byen min under andre verdenskrig. Jeg lurer på hvorfor hele verden tier». 

29. mars  

Myndighetene i Norge/Vesten vet åpenbart en del som ikke folk flest vet. Men det gjelder sjølsagt også russiske myndigheter, også om hva som skjer i Ukraina.  

Russland har sjølsagt interesse av å overdrive omfanget av fascisme/nazisme i og rundt Ukrainas myndigheter. Like selvfølgelig er det at norske/vestlige myndigheter har interesse av å underdrive det, rett og slett fordi det norske og andre vestlige folk ville ha protestert høylytt hvis de hadde fått vite at deres skattepenger blir brukt til å støtte fascister/nazister. 

Seinere samme dag:

«Fra og med 2014, da Maidan-opprøret brakte en ny regjering til Ukraina, har landet reist monumenter over nazistiske samarbeidspartnere og Holocaust-gjerningsmenn i et forbløffende tempo – det har vært en ny plakett eller gate som har fått nytt navn nesten hver uke. På grunn av dette representerer Ukraina-delen en ekstremt foreløpig liste over flere hundre monumenter, statuer og gater oppkalt etter nazistiske samarbeidspartnere i Ukraina». 

Seinere samme dag: 

«Død over russerne», synger ukrainske barn på sommerleir» (A-magasinet/Aftenposten 8. september 2016).  Hva kan Ukraina forvente av sin store nabo i øst når de oppfører seg sånn og i tillegg fører krig mot etnisk russere i Øst-Ukraina med hjelp av erkefienden USA/NATO?  

Videre fra A-magasinets artikkel: «Rundt lunsjtid deles våpnene ut. Tarkan fra Kiev, en mager, 13 år gammel jente med langt, glatt hår, trenger bare 36 sekunder på å etterkomme alle beskjedene: Ta av magasinet. Åpne våpenet. Sette det sammen igjen (…) På kveldstid synges ‘Død over Russland’ rundt leirbålet (…) Barna på denne sommerleiren er villige til å dø for landet sitt. – Ja, jeg tror det, sier Smolnyj. Nasjonens interesser er viktigere enn våre personlige interesser, sier Tarkan». 

30. mars 

 Og dermed bekreftet TV 2 Nyheter, antagelig uten at de skjønner det, at Ukrainas regjeringsstyrker bruker sivile som skjold: 

«ER TV2 KLAR OVER HVA DE FAKTISK FORMIDLER? 

Reporteren deres, Bent Skjærstad, har de siste dagene vært sør i Ukraina, og snakket med styrkene som er involvert i kampene om Mariupol.  

– Det ukrainske forsvaret vil ikke at sivilbefolkningen skal evakuere, sier han i dag på TV2. 

– For det virker motiverende på soldatenes kampvilje å ha sivile å forsvare, forklarer han. 

Jeg lurer på om TV2 i det hele tatt forstår hva de formidler? 

For Russland har hele veien påstått at ukrainerne saboterer de humanitære korridorene, og nekter sivile å flykte. Det har også florert mange videoer på nettet, der folk fra de aktuelle områdene hevder det samme. Her hjemme sables disse videoene ned som arrangerte skuespill og russisk propaganda. 

Men så stemmer det kanskje likevel? 

I så fall vitner det om en kynisme som grenser til krigsforbrytelser. For det er ingen militær logikk i at man skulle ønske å beholde sivilbefolkningen inne i selve krigsteateret for å «bevare soldatenes kampmoral». Tvert imot ville man ønske å få dem bort og i sikkerhet, slik at situasjonen ble mer oversiktlig. 

Hvis man da likevel (trolig) nekter dem å evakuere, er det fordi man vil bruke de sivile som levende skjold. Det kan være ‘nyttig’. For når russerne vet at angrepsteigen er full av uskyldige sivile, vil de vegre seg for å bruke for tung ildkraft. Men skal de ha framgang, må de uansett gjøre det, i større eller mindre grad. Og for ukrainerne vil det gi en enorm internasjonal PR-gevinst å kunne vise filmer av drepte sivile. 

TV2 rapporterer selv at det faktisk forholder seg slik. Men jeg tror ikke at de kan være klar over at de gjør det. For i så fall hadde Skjærstads rapport neppe passert den interne ‘kvalitetskontrollen’ hos TV2» – Jan-Erik Gaup 26. mars https://www.facebook.com/janerik.gaup/posts/10228725048212489

Seinere samme dag:

Scott Ritter igjen, alt for god til at NATO-mediene vil bruke hans ekspertise. Her sier han imidlertid det som er selvfølgelig: at USA/Vesten politikk allerede i mange år har vært å fjerne Putin som leder av Russland, ved hjelp av eksterne krefter som Ukraina og interne som Aleksej Navalnyj, som dyrkes som en helt av NRK, TV 2, Aftenposten og andre NATO-medier til tross for at også han er en ekstremist. Sjøl de som hater Putin bør imidlertid forstå at russiske myndigheter og det flertallet av russerne som støtter Putin, vil motsette seg en slik form for krigføring. Og det med alle midler, om nødvendig. 

«Ifølge Michael McFaul, USAs ambassadør i Russland fra 2012-2014, mener Russlands president Vladimir Putin at USA jobber hardt for å fremme regimeendringer rundt om i verden, inkludert i Russland, gjennom såkalte fargerevolusjoner eller sivile masseopprør. I 2005 skrev McFaul selv en hel artikkel om USAs innsats for regimeendring i det tidligere Sovjetunionen. Dette var en av grunnene til at president Barack Obamas beslutning om å sende ham til Moskva viste seg å være så upopulær på russisk side (…) 

Kreml anklaget USA for å engasjere seg i slike handlinger i Russland etter det russiske dumavalget i desember 2011, som ble knepent vunnet av daværende statsminister Putins parti. På et møte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa uttrykte tidligere USAs utenriksminister Hillary Clinton etter Dumavalget i 2011 sin ‘alvorlige bekymring for gjennomføringen av valget’, og ba om en ‘full undersøkelse av alle rapporter om svindel og trusler’ og tilføyde at ‘det russiske folk, som folk overalt, fortjener retten til å få sin stemme hørt og sine stemmer tellet. Og det betyr at de fortjener frie, rettferdige, transparente valg og ledere som er ansvarlige overfor dem’. 

Denne meldingen fra Clinton skal ha vært et signal fra henne til opposisjonsledere om å sette i gang ‘masseuroligheter for å undergrave det russiske valget’». https://www.rt.com/russia/552943-biden-russia-regime-change/  (russisk kilde)

Seinere samme dag:

Vi får stadig nye bevis på at ‘journalistene’ er mer krigshissige enn politikerne, i dag på NRKs Dagsrevyen og TV 2 Nyheter der Nina Owing og Arild Riise presset Jonas Gahr Støre til å sende mer våpen til Ukraina.  

‘Journalistene’ vil antagelig forsvare seg med at de kun gjør jobben sin, ved å stille kritiske spørsmål. Men det er mange måter å stille kritiske spørsmål på. Jeg ville ha spurt: hvorfor risikere verdenskrig ved å sende flere våpen til Ukrainas russofobe regjering?  

Seinere samme dag

Oleksiy Arestovych, Zelenskys rådgiver, i det han hyller IS.

31. mars.  

Diktaturet brer seg i ‘demokratiene’. Det kan man trygt slå fast når Tyskland har innført forbud mot å uttrykke støtte til Russlands invasjon av Ukraina. Jeg støtter heller ikke invasjonen, jeg fordømmer den. Men i prinsippet er den ikke verre enn kriger og invasjoner Tyskland, Norge, USA og andre NATO-land har begått. Så dette forbudet er nok et eksempel som viser hvor lite demokratiske ‘demokratiene’ er når alt kommer til alt. https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158407773560952&set=a.406405765951 

Seinere samme dag:

«Jeg er krigsbarn fra Nordtyskland. Jeg husker sirenene, endeløse bombenetter, granatregn i fuktige slimede kjellere, og… rottene. Jeg husker angsten og redslen. Det sitter i kroppen. Etter alle årene kan konflikt, krigshissing og trusler fremdeles gi meg frysetokter.

Om søndagene, mellom «bombepausene», så vi på eventyrfilm. Før filmen hørte vi 10 minutter fanatisk propaganda av Goebbels som i skingrende, krigshissende taler lovpriste den tyske hærs seire over Russland. Det var den germanske, rene rases rettferdige korstog mot den dumme, tilbakestående russiske «Untermensch». 

Slik så vi det russiske «menneske» – fordommer og hat ble spyet ut under lek i gate, biografen i skolen og i hjemmene. Vi lærte at russere rangerte som tredjerangs vesen på linje med sigøynene eller rett etter. (1 million roma/sigøynere ble gasset, men aldri snakker noen om deres Holocaust) 

Motviljen og hatet fortsatte som en kreft gjennom årene. Kanskje en anelse mer subtilt etter krigen.,…vi var jo «demokrater» og «humanister» og «opplyst». To-tre år etter krigen opplevet man en vis respekt for russerne. 1947 til 1950 fortsatte allerede demoniseringen av Sovjetunionen og det russiske menneske. Europa ble foret av USA hatefulle propagandamaskineri (inkludert Hollywood) helt opp i våre tider. Hatet og rasismen, synes innebygd i vårt arrogante, kolonialistisk voldelige vestlige DNA, som en mental tumor siden korstogene (…) Denne mars i 2022 er det verste jeg har opplevet av russerhat. Norge, alltid beste gutt i klassen jatter med,..igjen med sin helt, krigsforbryteren Stoltenberg, i spissen av fakkeltoget av lakeier og pudler». Bjørn Richter skrev dette. https://steigan.no/2022/03/russerhatet/ 

Seinere samme dag: 

Jeg så at noen undret seg over at Russland ikke (i større grad) bruker hacking i krigen mot Ukraina, som det ble påstått at de gjorde før invasjonen. Men det kan snarere være et tegn på at det var andre enn Russland som gjorde det før krigen. Kommentar: I det siste har USA innrømmet at de hacker Russland.  

Seinere samme dag: 

«– Det betyr at Ukraina ikke skal bli med i Nato, eller noen annen forsvarsallianse, sier Camilla Cooper, førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole. Hun viser til Sveits som er et land som har vært nøytrale. De har opp til nå vært tydelige på at de ikke ønsker å være en part i noen konflikt. Nøytralitet betyr og at Ukraina ikke kan ha utenlandske styrker stående i landet, slik som Norge har i Litauen». https://www.nrk.no/urix/forsker_-_-det-betyr-at-ukraina-ikke-skal-bli-med-i-nato-1.15914537 

Her ser vi nok en bekreftelse på at NATO og Jens Stoltenberg kunne ha unngått krigen hvis de hadde sagt det som var åpenbart før krigen i steden for å provosere ved å si at de skal ‘hjelpe’ Ukraina inn i NATO. Men Stoltenberg og andre stoltenbergister dyrket den barnslige og eventyraktige troen på at alle land kan velge fritt. Det er riktignok et godt prinsipp, men kun i en verden der alle er snille mot hverandre og holder løfter og der ingen har skjulte agendaer, som blant annet USA/NATO alltid har hatt.  

Seinere samme dag: 

«Da TV 2 Norge besøgte Azov-bataljonen i 2015, mødte de blandt andet denne soldat med hagekors på hjelmen». Og Azov-bataljonen er som kjent en del av Ukrainas hær, som Norge sender våpen til. 

https://nyheder.tv2.dk/udland/2022-03-18-forsvarer-ukraine-under-nazisymbol-her-er-ruslands-foretrukne-syndebukke?fbclid=IwAR16-ofyKgQnVbfyUDdhRMXWjqq35zSkkggho_uF1bfgU2_uHe8yS2KtWzs

Seinere samme dag:

«Støtten til Russlands president Vladimir Putin har økt siden invasjonen av Ukraina, viser den første meningsmålingen gjort siden krigen startet. 

Meningsmålingen er utført av det ikke-statlige Levada-senteret og viser at 83 prosent av russerne støtter Putin. Det er en oppgang fra 71 prosent i begynnelsen av februar. 

Av de spurte svarte 15 prosent at de ikke støtter Putin, mens 2 prosent svarte at de ikke hadde en mening om saken. 

Også meningsmålinger tidligere publisert av Kreml-støttende sentre viser en støtte til Putin på over 80 prosent»(NRK).  

Dette overrasker meg, og det skyldes at jeg har vært for godtroende når NRK og andre NATO-medier har sagt at det er stor motstand mot krigen blant russerne. Denne målingen tyder faktisk på at russiske medier og myndigheter er nesten like gode som norske medier og myndigheter når det gjelder å lure sin befolkning til å støtte kriger. https://www.facebook.com/photo/?fbid=10158408274240952&set=a.406405765951 


Her er de foregående krigsdagbøkene til Lars Birkelund:

Krigsdagbok, 24. til 27. februar 2022

Krigsdagbok del 2, 28. februar – 2. mars 2022 

Krigsdagbok del 3, 3. til 6. mars 2022

Krigsdagbok del 4, 7. til 10. mars 2022

Krigsdagbok del 5, 11. til 15. mars 2022 

Krigsdagbok del 6, 16. til 20. mars 2022

Krigsdagbok del 7, 22. til 25. mars 2022  

@Krigsdagbok

Forrige artikkelUkraina hadde nok kjernefysisk materiale til å produsere et stort antall atombomber
Neste artikkelEn ny generasjon ekstremister trent av USA kjemper mot Russland. Er vi forberedt på konsekvensene?