Storfekjøtt: Nortura har fulle lagre, men vi importerer fortsatt

0
Foto: Nortura

Sprengd kapasitet og fulle lager, Nortura skyv på slakting av storfe, skrev Nationen 20.oktober

Av Romy Rohmann.

Det hadde bygd seg opp ett lager på 2300 tonn storfekjøtt på reguleringslager og Nortura varslet av de var nødt til å skyve på slaktingen og beklaget seg overfor bøndene.

De uttalte videre til Nationen:

Nedgang i salet av heile slakt av storfe fører til i salet av storfekjøtt hopar seg opp på reguleringslager. På få veker i haust har mengda kjøtt på lager gått frå null til rundt 2300 tonn.

Vi er i taket på innfrysingskapasitet og må derfor skyve på slaktinga. Bønder kan oppleve å måtte vente ei til to veker lenger med slaktinga. I enkelte område meir. Det er svært utfordrande og det beklagar vi på det sterkaste, seier Karin Marie Røhne, leiar for tilførsel og rådgjeving i Nortura.

Det er heilt avhengig av korleis salet av heilt slakt utviklar seg. Viss salet aukar, så vil situasjonen stabilisere seg raskare, seier Røhne.

Ifølge prognoser var engrossalget av storfekjøtt forventa å gå ned i 2022 i forhold til 2021. Nå viser det seg at det er større nedgang i salget enn forventa. Nortura er markedsregulator for storfe, og de andre kjøttslagene og de som kjøper av Nortura er kjøttbedrifter som skal skjære ned og stykke opp kjøtt for videre salg. Nortura melder at bestillingene har vært redusert ned mot en tredel av det som er normalt.

Vi kjenner ikkje årsakene, men usikkert sal kan nok verke inn. I tillegg har vi fått indikasjonar på at enkelte har importert meir i sommar, sa Røhne til Nationen i oktober.

Vi har skrevet om import av kjøtt for 2021 her på Steigan.no tidligere:

Aldri før har det blitt importert så mye kjøtt til Norge som i fjor

 I 2021 ble det importert over 45.000 tonn kjøtt. En økning på mer enn 42 prosent sammenlignet med året før. Det var storfekjøtt (21.700 tonn) og svinekjøtt (16.900 tonn) som sto for det meste av importen.

16.november kom importstatistikken, og ja det viser seg at det har blitt importert 10.713 tonn storfekjøtt hittil tom oktober 2022.

En kan jo spørre seg hvordan dette kan tillates. Bøndene i Norge må vente med levering med de kostnadene det medfører mens vi importerer i stor stil. Hvordan kan Nortura få ansvar for å være markedsregulator når de faktisk ikke har noe myndighet over importen?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKrigsdagbok del 32, 20. til 30. september 2022
Neste artikkelVenstresida i USA samler seg for fred og mot krig i Ukraina