Støtt oss
Video produsert av The Rebel Media. 
Denne grafikken viser USAs våpeneksport fra 1950 til 2017. Dataene kommer fra Stockholm International Peace Research Institute's Arms Transfers Database. Skapt av Will Geary.  
  The Electronic Intifada har publisert en videoserie i fire deler som har tittelen The Lobby – USA. Den bygger på undersøkelser som Al Jazeera har gjort av Israels innflytelse i USA. Filemen ble sensurert bort etter at Qatar, som eier Al Jazeera kom under voldsomt press fra Israel for å stoppe den.
Av John Pilger Dette er John PIlgers store film om USAs forberedelser til krig mot Kina. Les om filmen her.
I dette innlegget tar Tulsi Gabbard (D, Hawaii) avstand fra at Donald Trump beskytter al-Qaida i Libya.  
Kari Jaquesson har reist i Syria i april 2017 og april 2018. Hun holdt innledning og deltok i påfølgende paneldebatt på møte i Strinda lokallag av Rødt 11.juni 2018. Øvrige innledere: Ivar Vangen er historiker, skribent og medlem av internasjonalt utvalg i Rødt. Kamiran Khalil representerer Partiet PYD (Democratic Union Party), som er det dominerende partiet i kurdiske områder. Deres innledning er ikke med her, de ser du her: https://www.facebook.com/rodtstrinda/... Møtet ble ledet av...
https://www.youtube.com/watch?v=R8HEuL5V8do Everything is set for the Fifa World Cup 2018 in Russia. From politics to culture, We will be your guide and give you all the information you need. We will bring you behind the myths and the stereotypes and show you real Russia; stay tuned! Follow us!    
Peter Ford er en pensjonert diplomat som var britisk ambassadør til Bahrain fra 1999 til 2003 og til Syria fra 2003 til 2006. Den første delen av foredraget er transkribert her.  
#Ukasnyheter4; De verste sanksjonene i historia, - om USA, Iran og Israel. https://www.youtube.com/watch?v=o6jTXsOky_Y
Fra Rødts seminar om Libya-krigen på Stortinget 25. mai 2018. Video: Per Gunnar Skotåm.
I disse dager sluttfører det regjeringsoppnevnte Libya-utvalget sin evaluering av Norges deltakelse i NATO-intervensjonen mot Libya i 2011. I den anledning inviterte Rødts stortingsgruppe til seminar om Libya-krigen 25. mai på Stortinget. Video: Per Gunnar Skotåm.