Støtt oss
Intervju med aktivisten Ann Helen fra bevegelsen Røde Luer https://youtu.be/JkfEftBjBIU Markering foran Stortinget lørdag 16. januar kl 14.00
https://videos.files.wordpress.com/amoqSCnn/aksjon-haakonsvern_dvd.mp4 «Ingen atomubåter i norske havner!» Antikrigs-initiativet aksjonerte utenfor Haakonsvern lørdag 12. desember. Tekstoppleser: Ivar Jørdre. Publisert av Fredsgjengen.
PCR-testen, som er bærebjelken i myndighetenes koronapolitikk, er ubrukelig. Den PCR-testen som brukes over hele verden for angivelig å påvise koronavirus, gir så mange falske positive at den er fullstendig upålitelig, sier lektor emeritus i kjemi, Niels Harrit og Søren Ventegodt, lege og formann for Organisationen til Oplysning om Corona (OCC) i dette intervjuet. https://youtu.be/-TKrtXM2ceI De dokumentene som blir nevnt...
Video fra demonstrasjonen i Bergen: https://youtu.be/WvnndxR9p_0 Initiativtaker til demonstrasjonen var Kiara Gloria Jula og Erlend Bolstad Raa. De skrev i invitasjonen til demonstrasjonen: Håndtering av COVID-19 er feilaktig. Basert på eksisterende stastistikk mener vi at det ikke finnes nok vitenskapelig bevis for tiltakene staten har påført befolkningen. Det kan virke som om myndighetene har forberedt oss på det verste, uten at...
På et møte i Berlin 10. oktober 2020 ble det opprettet en ny internasjonal organisasjon som kaller seg World Doctors Alliance. De presenterte seg sammen med Außerparlamentarischen Corona Untersuchungsausschuss (ACU). https://youtu.be/_MWZP4B86rY En transkripsjon av presentasjonen på engelsk finner her. Dr. Heiko Schöning snakker her om den mediesensuren de legene blir møtt med som er motstandere av den offisielle koronapolitikken.
Ivor Cummins, som er en irsk ingeniør i biokjemi som har engasjert seg sterkt i å studere utviklinga av covid-19 epidemien, forklarer her hvordan denne epidemien har utviklet seg i Irland, og viser at den er over for lenge siden. https://youtu.be/gJq8MBgYJ4Q
Rowan Atkinson holdt denne talen i 2012, men den har dessverre blitt enda mer aktuell i 2020. Må det en komiker til for å si det politikerne ikke evner eller tør? https://youtu.be/BiqDZlAZygU
Aaron Maté i Pushback viser at den offisielle britiske rapporten (pdf) om Russlands angivelige innblanding i brexit-avstemninga mislyktes fullstendig i å finne noen russisk innblanding. https://youtu.be/NG17cgS2-sU
I Tyskland har en rekke forskere opprettet det de kaller ACU – AUSSERPARLAMENTARISCHER CORONA UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS, altså et utenomparlamentarisk granskningsutvalg som skal se på alle sider ved covid-19 epidemien og de tiltakene som er tatt mot den. Deres nettside er her. Se ACUs første presentasjon: https://youtu.be/FbBBv2IO8WI

Naturranet

Ny film fra Naturfilmkanalen. "Et blinkskudd", skriver Odd Handegård på Facebook. https://youtu.be/ubvkWm65Q_I
James Corbett i The Corbett Report https://youtu.be/3Jg4jzDmMac Les: «Biosikkerhet» blir den nye politikken
BBC fjerner Fawlty Towers' 'Don't mention the war' episode, melder The Guardian. Avisa antyder at grunnen til at episoden fjernes er at Basil Fawlty reagerer når han møter en svart lege på sjukehuset der hans kone skal behandles for en inngrodd tånegl. Her er episoden – så lenge den fortsatt er tillatt på YouTube – leserne kan jo bedømme den sjøl. https://youtu.be/Eg3rgLiDXE0