Om steigan.no

steigan.no ble startet i januar 2014 som en blogg for Pål Steigan. Fra april 2017 er eierskapet til steigan.no overført til selskapet Mot Dag AS, og den tok med det skrittet over til å bli en fullverdig nettavis.

steigan.no følger redaktørplakaten og jobber etter Vær varsom-plakaten og andre presseetiske prinsipper. I formålsparagrafen til Mot Dag AS står det:

Selskapets formål er å eie og drive medievirksomhet og alt hva hermed kan forbindes.
 Selskapet eier bloggen steigan.no som skal drive en seriøs, kritisk og etterrettelig journalistikk, med allsidige politiske og økonomiske avsløringer av imperialisme og krig, utbytting, undertrykking
og miljøtrusler – inspirere og bidra til kritikk, organisering og kamp mot slike forhold, samt å stimulere til debatt og utforsking av det kapitalistiske økonomiske og politiske systemet og alternativ til kapitalismen.

Signerte innlegg står for forfatterens regning og er ikke nødvendigvis uttrykk for redaksjonens oppfatninger.

Pål Steigan, sjefredaktør.