Farvel Klassekampen!

0
Av Joar Stegane. Har vore tingar av "Klassekampen" frå fyrste nummer i 1969. Var med på dørsal av KK på Elvaneset i Fana. Og eg støtta KK i mange år. Ettersom KK fall gradvis over til høgre, og vart meir lik borgaravisene, gjekk eg over til å ha helgeabonnement og...
«Mediene ble NATO-våpen» – Gunnar Garbo om medienes dekning av NATO og Norges bombing av Jugoslavia i 1999.1 Det har blitt sagt at NRK var Norges viktigste nasjonsbygger, på den måten at det, da NRK oppsto, for første gang, gjennom radio, ble mulig å nå ut til hele det norske...
Det ble avholdt en høring i Stortinget 27. februar 2024 om endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning) Prop. 42 L (2023–2024). På spørsmål fra Venstres representant om dette forslaget vil kunne ramme kritiske ytringer mot for eksempel NATO på Facebook svarte Vidar Strømme, fagdirektør for Norges Institusjon for...
Sjefredaktør Pål Steigan i https://steigan.no forteller om begivenhetene i uka som gikk. https://www.youtube.com/embed/3IYq9yg9HiQ
Den svenske forfatteren Jan Myrdal var en forfatter og journalist av internasjonalt format. Med sine bøker Rapport fra en kinesisk landsby (1969) og En illojal europeers bekjennelser (1970) skapte han et gjennombrudd for en ny type litteratur. Myrdal var en stridens mann og var aldri redd for å legge seg...
Eva Stenbro heter en som har kastet seg inn i debatten etter TV2s episoden “Hadde Svein rett?”, i serien “Norge bak fasaden”. Svein Østvik representerer tusenvis av nordmenn, og det blir stadig flere av dem. Folk om ikke lar seg lure av de uvitenskapelige tiltakene og uforholdsmessigheten vi har vært vitne til...
Dette er 98. del av min ‘krigsdagbok’, som er basert på daglige notater om utviklingen av krigen i Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar 2022, samt kommentarer om mediedekningen, tilbakeblikk og lignende. 16. desember "NRK fulgte bare utenrikspolitikken". Det vet alle som har fulgt NRK over tid. Her innrømmer også Charlo Halvorsen...
Svein Østvik hadde rett, men det kunne han visst ikke ha visst, derfor var han uansvarlig, eller slik må man forstå journalist Eva Stenbro i Nettavisen. Eva Stenbro har gått seg vill i det progressive woke-landskapet, baserer «fakta» på visuelle inntrykk hun fikk på TV, og mener åpenbart at Østvik...
På fredag hadde psykologspesialist Silje Schevig, som er podkastvertinne av podkasten «Snakk med Silje», en prat med Svein Østvik, best kjent som Charter-Svein. Han forteller åpent om sine opp- og nedturer gjennom livet, hvordan barndommen og relasjonen til faren har preget han som person, hvilke personer som i oppveksten...
Frie fredelige ytringer er min og flere med meg sin største gave og ingen skal få ta den fra oss. Egentlig så synes jeg jo det er mange sammenblandinger i kritikken av Eva Stenbro, spaltist i Nettavisen. Blant annet så var det jo munnbindbrenningen som utløste alt. En lovlig demonstrasjon...