Vi har gått inn i en ny tidsalder med myndighetsledet autoritarisme under dekke av biosikkerhet og med en enestående sensur av vitenskapelig debatt som truer selve premissene for folkehelse og helsepraksisens hellige løfte til pasientene.. Norwegian Doctors and Healthcare Workers’ Alliance (NLHF), tidsskriftet hemali...
Av professor og overlege Halvor Næss. Halvor Næss. Det har nå gått snart tre år siden Covid-pandemiens begynnelse, og for de fleste er dette et tilbakelagt kapittel. Hva har vi lært når det gjelder myndighetenes håndtering av pandemien?

Biostatens fødsel

Beveridges visjon for folkehelse har blitt pervertert Thomas Fazi. Av Thomas Fazi UnHerd - 29. november 2022 Mens hver av Beveridges «Fem Store» – savn, sykdom, uvitenhet, elendighet og lediggang – fortsatt står sterkt, holder...
Foredrag på Oslo International Conference. Advokat Barbro Paulsen holdt dette foredraget på NLHFs Oslo International Conference. Norwegian Doctors and Healthcare Workers’ Alliance (NLHF), tidsskriftet hemali og Organization for International Political and Scientific Ethics (IPSE), Sveits arrangerte en stor internasjonal konferanse i Oslo...
Iallfall to nettaviser, «Document» og «VG», viste overskriftsdramaturgisk virkningsfulle ‘click bait’-egenskaper da de i hver sine nærmest helt likelydende NTB-plagierte artikler 29.11.2022 fortalte at det for tiden var kø hos begravelsesbyråene på grunn av økning i antallet dødsfall. Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.
Hele verdens matproduksjon er under omlegging. Av Michael Nevradakis, Ph.D. Food and Drug Administration (FDA) i USA beskriver avgjørelsen om at kylling produsert ved hjelp av dyrecelle-teknologi som tar levende celler fra kyllinger og dyrker dem i et kontrollert miljø, som en "matrevolusjon"....
Av Ryan Cole. Ryan Cole holdt dette foredraget på NLHFs Oslo International Conference. Norwegian Doctors and Healthcare Workers’ Alliance (NLHF), tidsskriftet hemali og Organization for International Political and Scientific Ethics (IPSE), Sveits arrangerte en stor internasjonal konferanse i Oslo 19. november 2022.
Av Julia Schreiner Benito, redaktør i hemali.no Hemali møtte Ryan Cole: – Etter 26 år som patolog vet jeg hva jeg ser: Cellene lyver ikke, blokkeringene lyver ikke, de ødelagte organene lyver ikke. Nå ser vi...
Den verdensberømte kardiologen Aseem Malhotras foredrag på NLHFs Oslo International Conference. Norwegian Doctors and Healthcare Workers’ Alliance (NLHF), tidsskriftet hemali og Organization for International Political and Scientific Ethics (IPSE), Sveits arrangerte en stor internasjonal konferanse i Oslo 19. november 2022.
Dr Albert Bourla, toppsjef i Pfizer, hevdet at barn i alderen fem til 11 år har fordel av vaksinasjon, men Storbritannias kontrollorgan for den farmasøytiske sier at uttalelsene villedet publikum. Dette skriver den britiske avisa The Telegraph. Dr Albert Bourla...