Det foreslåes å innføre vaksinepass i Norge eller tiltak som i praksis er det samme som vaksinepass. Det er et vært inngripende tiltak som ikke hører hjemme i et demokratisk samfunn. Brevet under er en reaksjon på det forslaget som er fremmet. Det spiller ingen rolle hvem...
Sammen med USAs offentlige helsemyndigheter har de vanlige mediene vært raske til å rose Israel for deres "vellykkede" utrulling av COVID-injeksjonsprogrammet. Men Israels beslutning om å tvinge alle borgere til å motta de eksperimentelle COVID-vaksinene har det blitt reist alvorlige spørsmål ved av menneskerettighetsaktivister og advokater, og i...
Av Nina Cappelen. Nürnbergkoden er et dokument som angir forskningsetiske standarder for forskning på mennesker. Koden oppsto i kjølvannet av Nürnbergprosessene, hvor et stort antall nazister ble dømt for krigsforbrytelser begått under den annen verdenskrig. Mange av de tiltalte var leger som hadde deltatt...
I forrige uke skrev NRK at leger er kritiske til massetesting av elever. De pekte på at hurtigtestene har lav evne til å fange opp positive tilfeller og derfor vil føre til falsk trygghet. – Det er faglig uforståelig at man skal bruke tid...
"Norge kan redde tusenvis av liv ved å støtte patentfritak", sier Elin Hoffmann Dahl, lege ved Haukeland universitetsjukehus og feltarbeider for Leger Uten Grenser og Emily McLean, lege og stipendiat i medisinsk etikk ved Universitetet i Bergen i Aftenposten."Til tross for støtte fra mer enn 100 nasjoner,...
Det har ulmet lenge, men våren 2021 slo ulmingen ut i åpne flammer – Arkitekturopprøret Norge er et faktum. Facebooksida deres ble opprettet allerede i 2016, men det var først på ettervinteren og våren 2021 det tok av. Nå har de ca. 20.000 følgere...
De spekulative nyhetsinnslagene om India og koronadødsfallene der er inhumane og skaper en skrekkstemning på sjuke menneskers bekostning som åpenbart har til hensikt å holde angsten ved like også i Vesten. Avisa New York Post hadde tittelen COVID surge ‘swallowing’ people in India ‘like a monster’. Og...
Det vaksineres som om det ikke kommer en morgendag – og for noen vaksinerte kan dette til og med være tilfelle. Bokutdrag fra Corona Unmasked, som publiseres (på engelsk) de neste par ukene. Gode ting tar tid. Gjelder det også for vaksineutvikling?...
Byrjar pandemibløffen å slå sprekker? av Gunnar Sortland I denne siste veka før 1. mai er det kun omlag 200 innlagt på sjukehus og ca 40 på respirator. Og dødsfalla er så godt som uteblitt. Men dei strenge reglane held fram...
"Charter-Sveins munnbindbrenning foran Stortinget, er det beste som kunne skjedd den norske koronadebatten. Helt uavhengig av om han har rett eller ikke. Han brøt lydmuren mellom folkedypet og eliten i koronadebatten, og havnet i beste sendetid på NRK Debatten, til stor forargelse for eliten."