På grunn av koronakrisa og stadig flere pålegg om å bruke ansiktsmasker har prisen på masker gått rett til værs. "Apotek1 opplyste til VG i april at en 100-pakning med munnbind kostet omtrent 180 kroner før coronakrisen. I dag koster et tilsvarende produkt 740 kroner – med halvparten så...
Flere land har innført en eller annen form for maskepåbud, og bruken av masker er svært utbredt i mange land. Men det er ikke forskerne som trykker på for å få innført masketvang. Tvert om mener forskerne at det ikke er vitenskapelig dekning for at de maskene...
Vedrørende forslag til forandring av lov som skal sørge for at GMO vaksiner ikke lenger skal kunne kalles GMO vaksine, m.m. Vi er en gruppe helsearbeidere og engasjerte enkeltindivider, som reagerer på de nå omfattende endringene av genteknologiloven. Vi velger å se endringene...
Kommunikasjonsfirmaet eller PR-byrået Kekst CNC har gjennomført internasjonale meningsmålinger om koronasituasjonen og folks holdninger til den siden april 2020. 27. juli 2020 ga de ut en måling der hovedresultatene kan lastes ned her (pdf). Noen av funnene er spesielt interessante: Voldsom overvurdering av...
For første gang i verdenshistorien har en virusepidemi blitt møtt med stenging av land og regioner, såkalt lockdown. Blant de mange negative virkningene av dette er at det verste monsteret av dem alle, tuberkulosen, nå er på rask frammarsj. Lockdown har hindret pasienter i å komme til...
Jeg har behov for å stole på politiet. Av Steven Crozier. Det siste året har politiet forlenget oppholdsforbudet i midten av Frøya, pålagt av politimesteren etter mange anmeldelser fra utbygger. De fleste anmeldelsene er dog kommet fra vindkraftmotstandere, og er...
Verdensbanken og IMF er redskaper for USA og internasjonal finanskapital. Når de gir lån til sjølstendige land stiller de betingelser. Det er sjelden innbyggerne i landet får vite om disse betingelsene. Men Hviterusslands president Alexandr Lukasjenko har offentliggjort noen svært spesielle krav som Verdensbanken og IMF stilte...
Milliardærklubben World Economic Forum agiterer nå sterkt for at det skal innføres et globalt "covid-19" pass i kjølvannet av koronaepidemien. I en artikkel på sine nettsider 30. juli 2020 skriver de at framtida til internasjonale reiser ligger i å innføre et CovidPass som skal brukes som...
Helsesektoren i Syria er i desperat behov for opprustning etter ni år med krig. Syriske innbyggere sliter med en lang rekke sjukdommer som de under normale forhold ville ha kunnet få behandling for, men sanksjonene gjør at sjukehusene mangler alt fra avansert og helt ned til helt...
Stenging av økonomien, såkalt lockdown, i fattige områder rammer særlig fattige barn veldig hardt skriver ei gruppe forskere i den kjente medisinske tidsskriftet The Lancet. De kaller konsekvensene av covid-19 epidemien en økonomisk og sosial krise uten sidestykke. Forskerne skriver at stenginga av...