Av professor og overlege Halvor Næss. Nesten alle mennesker lever i dag i en stat. Alle landområder er inndelt i stater og de fleste tar staten for gitt. Men det har ikke alltid vært slik. Det moderne mennesket har...
Det fantes en tid da «å ta mannen i stedet for ballen» var ansett som lavmål i debatt, men i debatten om Russland er dette den nye normalen. Av Glenn Diesen, professor ved Universitetet i Sørøst Norge.
Av Ragnar Hertzberg Næss. Manglende forståelse av konfliktskapende mekanismer fører til at man hemningsløst heier på en av to store atommakter, skriver Ragnar Hertzberg Næss i dette innlegget, som også er sendt inn som debattinnlegg til Klassekampen. Ragnar Hertzberg...
Vi inviterte lesere til å sende inn spørsmål, og vi takker for mange gode og interessante spørsmål og innspill. I denne videoen (ca 30 minutter) svarer sjefredaktør Pål Steigan på noen av dem. Spørsmålene som blir besvart i videoen: Hva...
Av Jennifer Bilek  Jennifer Bilek  Propagandaen om at det finnes en undergruppe av menneskeheten som hverken er mann eller kvinne, eller som tror at de er noe annet enn mann eller kvinne og at det må tilrettelegges for dem...
Høringssvar - forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepidemien. Av Hege Solbakken.Mitt svar er et rungende nei! Dette forslaget må forkastes, det er ikke forenlig med vårt ønske om å være frie mennesker i et fritt, demokratisk...
Idag er tema de lange linjene bak det som skjer fordi mange snakker om denne krigen som om den begynte 24. februar i 2022 og i beste fall så kan noen snakke om at den begynte i 2014, hvilket den jo gjorde, men skal vi være helt...
Av Fabio Vighi. Hypervirkelighet Fabio Vighi. Som en lærebokillustrasjon av Hollywoodsk kontinuitetsredigering, har deeskaleringen av krigen mot Covid gått sømløst over i eskaleringen av den ukrainske krigen, med Vladimir Putin som erstatning for Viruset som offentlig...
Av Svein Lund. Svein Lund. Russlands invasjon i Ukraina har skremt opp heile verda, og frykta er stor både for eit blodbad i Ukraina og for spreiing av krigen til andre land. Ein slik situasjon krev at vi har statsleiarar som...
Av Svein Gustav Wilhelmsen. «Dugnaden» har vært et eneste stort overgrep mot Norges befolkning. Et gigantisk eksperiment, hvor befolkningen har blitt tvunget til å være lab-rotter og forsøkskaniner. «Dugnad» er et begrep nedarvet fra en tid da Norge var noe...