Tilsvar Geir Hem i stopp NATO Av Gro Finne. Geir Hem fra landsstyret i stopp NATO har gitt meg et svar på denne artikkelen som hovedsakelig handler om noe annet enn det kritikken går ut på....
Av Geir Hem. Svar til Gro Finne. Gro Finne treffer ett viktig punkt i sin artikkel «Venstresiden og Midtøsten» 27. januar, men siktet bør korrigeres.                                                                                                                         Motstanden mot USA  og NATO i det norske folk er altfor liten for å si...
Solbergregimet bruker hundrevis av millioner norske kroner på å sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd.Sikkerhetsrådet har hovedansvar for fred og sikkerhet i verden, og makt til å iverksette sanksjoner eller militær innsats. Alle FNs medlemsland må rette seg etter rådets beslutninger. Spørsmålene står...
Av Jan Bojer Vindheim. Assad-vennlige Eva Thomassen misliker min kritikk av Robert Fisks rapportering fra Syria. 26. november går hun derfor til angrep her i KK på noe hun tror jeg mener. Men hun blander sammen mine meninger med synspunktene til makthaverne i Nordøst-Syria,...
Fra Politikus. På dagen før 25 år sia folkets nei til EU-medlemskap, valgte Rødt i Stortinget å fremme mistillitsforslag mot helsestatsråden for at hun ikke hadde vært rask nok til å følge opp EUs styringsrett over Norge. Mistillitsforslaget blei i følge...
Hva skjer den dagen vindturbinene må skrotes? Helga GilbergMedlem av «Nei til vindindustri i Rennebu» og og «Motvind Norge» «Har du 30 mill. kroner, grunneigar?» spør Hildegunn Vederhus i et Facebook-innlegg. Spørsmålet er såvidt jeg har hørt, aktuelt for...
Av Albert H. Collett. Nå får det for svarte helvete være nok! Jeg nekter å leve i en verden der seksåringer driver selvskading fordi ingen tar affære! Til dere med makt, og dere som representerer de mange: Ikke tål så...
Robert Bridge Hvor mange husker den tiden da formålet med TV-reklamer var å selge publikum et nyutviklet produkt de ikke en gang var klar over at de trengte, i motsetning til en farlig agenda. De store selskapenes reklamer har nå krysset den kulturelle...
Av Frank Olaussen, styreleder i Folkeaksjon for Akuttsykehus til Alta. «La elva leve» er et begrep som lever i våre minner. Sykehussaken er langt mer alvorlig enn Alta-saken. La det være en tankevekker. Her er vårt...
"Jeg frykter at en av de største truslene mot ytringsfrihet i dag er lovgivning om hatytringer"