Av Trond Andresen, 1. amanuensis, institutt for teknisk kybernetikk, NTNU Vegard Holtås og Pål Steigan debatterer imperialisme i dagens verden, og om begrepet "globalisme" er nyttig. Holtås synes ikke det. Jeg tror at motstand mot begrepet "globalisme"...
Marxisme - eller borgarleg nasjonalisme? Av Vegard Holtås, Raud Tid. Det ser ut til at Pål Steigan har forlatt marxismen til fordel for ein vulgær borgarleg nasjonalisme. Dette er kanskje mindre rart enn det kan sjå ut som. Marxister har...
Av Odd Handegård. Andreas Aasheim i vindkraftorganisasjonen Norwea har et innlegg i «enerwe» med headingen «Å feilinformere om klimatiltak tjener ikke naturen». Det interessante er likevel at det meste av det han skriver, er riv ruskende galt. Han gjentar tre...
Ivar LaukholmDaglig leder Fjordcafe, Brønnøysund Jeg må skrive om dette og prøve å forklare at små bedrifter i Norge får ingen hjelp i denne situasjonen vi er kommet inn i. Redningspakken fra regjering og Stortinget berger ingen stengte og reduserte bedrifter i Norge.
Jeg har samlet følgende liste over punkter på Facebook for å prøve å hjelpe folk med å navigere i en ekstrem mengde desinformasjon og fryktspredning rundt COVID19. Dette kan jeg kan si så langt, etter min egen vurdering. Her er min min tipunkt selvhjelpsplan
Internt i det svenske Clartéförbundet har det en tid pågått en diskusjon om det som kalles "Steigans klimatåsikter" der en del medlemmer av forbundet har kritisert artikler som vi har publisert på steigan.no. Benny Andersson har publisert denne artikkelen på Clarté. Vi mener at denne diskusjonen har...
Tilsvar Geir Hem i stopp NATO Av Gro Finne. Geir Hem fra landsstyret i stopp NATO har gitt meg et svar på denne artikkelen som hovedsakelig handler om noe annet enn det kritikken går ut på....
Av Geir Hem. Svar til Gro Finne. Gro Finne treffer ett viktig punkt i sin artikkel «Venstresiden og Midtøsten» 27. januar, men siktet bør korrigeres.                                                                                                                         Motstanden mot USA  og NATO i det norske folk er altfor liten for å si...
Solbergregimet bruker hundrevis av millioner norske kroner på å sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd.Sikkerhetsrådet har hovedansvar for fred og sikkerhet i verden, og makt til å iverksette sanksjoner eller militær innsats. Alle FNs medlemsland må rette seg etter rådets beslutninger. Spørsmålene står...
Av Jan Bojer Vindheim. Assad-vennlige Eva Thomassen misliker min kritikk av Robert Fisks rapportering fra Syria. 26. november går hun derfor til angrep her i KK på noe hun tror jeg mener. Men hun blander sammen mine meninger med synspunktene til makthaverne i Nordøst-Syria,...