Av Bjørn Nistad. For en tid siden kom jeg over VG-artikkelen ”Kan gi ti års straff: Vil straffe samarbeid om valgpåvirkning” (VG 12.05.2021) der budskapet  er at norske myndigheter ønsker at forsøk på å påvirke valg og samfunnsdebatt i samarbeid...
Gjør koronavaksinene deg til en giftfabrikk? Leserinnlegg. Det kom angivelig som en overraskelse på den medisinske ekspertisen. Medisinen og vitenskapen er rik på kunnskap omkring mikroorganismenes toksiske effekter på kroppen. Best kjent er kanskje endotoksinene fra bakterier - da relatert...
Teknokapitalisme driver erobring av HLB-rettigheter (homofil, lesbisk, bifil) for å selge kroppsdissosiasjon og objektifisering til de unge. Av Jennifer Bilek. Drevet frem av profittering for en teknokapitalisme som beveger seg raskere enn vi kan forestille oss i...
Høringsuttalelse fra Advokatfirmaet Oslo Legal AS Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i  smittevernloven med regler om koronasertifikat.   Forslaget fremmes med følgende overordnede begrunnelse:   Befolkningen har en berettiget forventning om lettelser i...
Regjeringen vil innføre et koronasertifikat som skal "kvalifisere" bæreren til det vi inntil nylig anså som ukrenkelige rettigheter. En trenger slett ikke være professor i jus for å forstå at dette forslaget må blankt avvises. Vi skal meget godt merke oss hvem som ikke forkaster dette forslaget....
Jon A. Lindstrøm Førsteamanuensis ved Senter for praktisk kunnskap, Nord universitet I Aftenposten 27. april hadde forfatter og fysiker Øyvind Kvernvold Myhre et debattinnlegg der han angrep Terje Tvedt, som i skarpe ordelag har kritisert myndighetenes koronastrategi. «Uten dokumentasjon blir Tvedts...
Et samfunn uten ansikt, uten fortid og uten fysisk kontakt er et samfunn av spøkelser, som sådan dømt til en mer eller mindre rask ruin. Av Giorgio Agamben, Il volto e la morte Det ser ut til at i den...
Sluttreplikk til kommunikasjonssjef Hækon Ødegaard i Norsk Folkehjelp. Av Lars Birkelund. Håkon Ødegaard er kommunikasjonssjef for Norsk Folkehjelp. Det er derfor uforståelig hvorfor han kommuniserer så dårlig. Han burde kunne forstå mine spørsmål og svare på...
Av Ernst Nylund. Vaksinen har fått en betinget godkjenning. En betinget godkjenning kan utstedes i situasjoner der en sykdom utgjør en alvorlig trussel mot folkehelsen og det ikke finnes andre behandlingsmuligheter. 1)  Hvilke andre behandlinger finnes det?2)  Hvor dødelig er...
Av Håkon Ødegaard, kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp. Som Lars Birkelund påpeke i  innledningen til sitt tilsvar til Norsk Folkehjelp: Denne debatten tenderer nå til å gjenta seg selv, og siden Birkelund, som han selv sier, nå har sagt det samme i tre innlegg, velger...