Andre toner fra Dr. Fauci om immunitet: –Virusvaksiner ikke gode nok

0

Jan Raa kom over en artikkel som han trodde var falsk: – Siden dens budskap avviker sterkt fra den offentlige fortellingen om fortreffeligheten av covid-19- og influensa-vaksiner.

Av Jan Raa.

Immunitet: Vaksinering mot virus som infiserer luftveiene, inkludert covid-19- og influensa-virus, har ikke gitt tilfredsstillende immunologisk beskyttelse. Det er derfor tvingende nødvendig å tenke nytt når neste generasjons vaksiner skal utvikles.

Det skriver Dr. Anthony Fauci og medforfattere i en artikkel medtittelen «Rethinking next-generatiyon vaccines for coronaviruses, influenzaviruses, and other respirator viruses» i tidsskriftet Cell Host & Microbe 31, January 11, 2023.

Forfatterne har ledende stillinger i National Institutes of Health i USA. Dr. Fauci har vært den øverste ansvarlige for covid-19-politikken i USA og den dominerende talsmannen i verden for mRNA-vaksinering mot covid-19.

Det er med andre ord grunn til å ta artikkelen på alvor.

Et folkehelseproblem som må løses snarest

Siden innholdet avviker sterkt fra den offentlige fortellingen om fortreffeligheten av covid-19- og influensa-vaksiner, lurte jeg lenge på om den var falsk. Men det er den ikke.

Dr. Fauci og medforfattere skriver at manglende kontroll med virusinfeksjoner i luftvegene og dødelige utbrudd av pandemier forårsaket av slike virus, har vært en vitenskapelig og folkehelsesvikt som må løses snarest:

«Past unsuccessful attempts to elicit solid protection against mucosal respiratory viruses and to control the deadly outbreaks and pandemics they cause have been a scientific and public health failure that must be urgently addressed ”.

De skriver også at det ikke er overraskende at de mest brukte vaksinene ikke virker godt nok mot virus som angriper i luftveiene, herunder covid-19-viruset: «Taking all of these factors into account, it is not surprising that none of the predominantly mucosal respiratory viruses have ever been effectively controlled by vaccines».

Dette samsvarer dårlig med at covid-19-vaksinene er både sikre og effektive.

Kan en vaksine beskytte mot virusinfeksjon som ikke gir langvarig immunitet?

Dr. Fauci og medforfattere stiller også det helt grunnleggende spørsmålet: Kan det forventes at en vaksine vil kunne gi immunologisk beskyttelse mot en virusinfeksjon som i seg selv ikke fører til langvarig immunitet?  
if natural mucosal respiratory virus infections do not elicit complete and long-term protective immunity against reinfection, how can we expect vaccines, especially systemically administered non-replicating vaccines, to do so?”.

Det er lite sannsynlig. Det er nye toner at også de mest toneangivende talsmennene for mRNA-vaksinering mot covid-19 gir uttrykk for tvil. Vaksine-ekspertisen her til lands har derimot framholdt at dersom en injeksjonsvaksine gir opphav til antistoff, ville den vaksinerte personen være beskyttet. Men slik er det ikke.

Medfødte immunmekanismer er nyttige

Dr. Fauci og medforfattere understreker at det er nødvendig å dra nytte av andre immunmekanismer enn de som vaksineforskningen i alle år har vært lagt vekt på: «we must take advantage of alternative host immune mechanisms”.

De sikter til medfødte immunitetsmekanismer og aktivering av infeksjonsforsvaret i luftveiene – slimhinneforsvaret – noe som ble så godt som ignorert under forebyggingen og bekjempelsen av covid-19.

Tiden er med andre ord moden for slimhinnevaksinering, framfor å injisere mRNA-vaksiner som gir svært dårlig immunologisk beskyttelse mot virus som infiserer luftveiene.

Slimhinne-immunitet mest effektivt mot virus i luftveiene

Slimhinne-immunitet er det mest effektive forsvaret mot virus i luftveiene. Det er en biologisk selvfølge, bekreftet av Dr. Fauci og medforfattere: “secretory mucosal immunity is generally more effective than systemic immunity in controlling mucosal respiratory viruses”.

Når dette kommer fra «høyeste hold», skulle man kunne håpe på en kursendring som innebærer at grunnleggende biologi legges til grunn for vaksineutviklingen i tiden framover.

Men myndighetene i de fleste land fortsetter likevel å legge til rette for å vaksinere hele verden med mRNA-vaksiner som ikke, eller i svært liten grad, stimulerer slimhinneforsvaret.

Aktiverer forsvaret med naturstoffer

Aktivering av slimhinneforsvaret i nesehulen og tarmen ved hjelp av immunmodulerende naturstoffer kan bli et alternativ eller supplement til injeksjonsvaksiner. Det er billig infeksjonsforebygging som folk på egen hånd kan utføre.

Det er oppmuntrende at Dr. Fauci og medforfattere peker på at økosystemet av mikrober i tarmen, tarm-mikrobiomet, har betydning for beskyttelsen mot virusinfeksjon i luftveiene:«this association also needs further in-depth investigation».

Det er imidlertid en faglig forsømmelse at utviklingen av vaksiner mot luftveisvirus hittil har ignorert dette banebrytende området av moderne biomedisin.

Betydningen av medfødt immunitet

I artikkelen blir det også pekt på betydningen av opptrent medfødt immunitet: “the recently appreciated phenomenon of ‘‘trained innate immunity” may offer promise that future vaccines might someday be able to boost innate immune responses either to specific pathogens or non-specifically”.

Men det ligger i framtiden “someday”, mener de.
Det vil de få rett i så lenge ekstremt kostbare injeksjonsvaksiner vil bli foretrukket framfor billige og effektive slimhinnevaksiner.

Forfatterne understreker at produkter som stimulerer medfødt immunitet vil kunne slå raskt til mot virus i slimhinnene, før kroppen rekker å mobilisere det adaptive immunsystemet. Det finnes godt dokumenterte naturstoffer som gjør nettopp dette.

De gir opphav til opptrent medfødt immunitet og bredspektret, langvarig beskyttelse mot en rekke infeksjonssykdommer, uten at det blir produsert antistoff mot noen av de sykdomsframkallende mikroorganismene de beskytter mot.

Medfødt immunitet med langvarig beskyttelse er praksis i husdyrhold

Dette har vært praksis i husdyrholdet i flere tiår. Men mange immunologer er skeptiske motstandere. De mener at det er antistoffene som sirkulerer i blodet som er de mest avgjørende for infeksjonsmotstanden – også i slimhinnene.  

Dr. Fauci og medforfattere peker på at oppmerksomheten må rettes mot slimhinneforsvaret når det skal utvikles nye – sikre og effektive! – vaksiner mot virusinfeksjoner i luftveiene. Det er en logisk strategi.

IgA er viktigste beskyttelse av slimhinnene

Overflaten på slimhinnene i menneskekroppen er på mellom 2,5 og 3,5 m2. Det underliggende vevet er rikt på immunceller som produserer og skiller ut antistoffet IgA. Det er det viktigste enkeltelementet i beskyttelsen av slimhinnene mot virus- og bakterie-infeksjoner.

Det er en god illustrasjon av den biologiske betydningen av dette sekretoriske antistoffet at det alene utgjør så mye som 65-70 prosent av alle immunoglobulinene i kroppen. Det skilles ut ved inngangsporten for de aller fleste sykdomsframkallende mikroorganismer.

Det er derfor både logisk og naturlig at nye vaksiner må kunne aktivere slimhinnesystemet fra utsiden, og at de ikke omgår dette ytre forsvarsverket ved at de sprøytes direkte inn i kroppen.

Hvorfor ble ikke spredning av covid-19-viruset forhindret av injisert mRNA-vaksinen – mon tro?


Jan Raa har en doktorgrad i organisk kjemi ved Universitetet i Utrecht. Raa er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi. I 2010 ble Raa utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for forskning og utvikling innen den biomarine sektor.


Denne artikkelen ble publisert av hemali.

Forrige artikkelKunnskap og vitenskap
Neste artikkelUSA ønsker å bli værende i Niger tross ordre om å dra