Frode Bygdnes

Frode Bygdnes

Per du lyver

– Leveringsplikt for trålerne Av Frode Bygdnes, Harstad Fiskeriminister Per Sandberg har frekkhetens nådegave. Når trålernes forpliktelser ikke fungerer, velger han å fjerne dem. Det er som en skulle oppheve fartsgrensene i trafikken fordi noen kjører for fort. Tiltaket burde vært økte kontroller og større bøter, både for bilfører og trålerne og ved grove overtredelser…

Frislipp er ran

Av Frode Bygdnes Folket eier fisken i havet, ikke regjeringa. Likevel vil fiskeriminister Sandberg gi trålerrederiene høstingsrett av en fornybar ressurs uten forpliktelser, og det til evig tid. Regjeringa la i februar frem en havstrategi hvor det heter at Norge skal bli best på hav. Regjeringa har stormakts-holdninger for vårt havområde, men først må de…

Sett reformene i revers – bevar fylkene

av Frode Bygdnes I disse reformtider er fylkene i ferd med å bli erstattet av regioner og landsdeler. Da kan det være verdt å se tilbake på de opprinnelige begreper for den inndelinga vi har. SMÅRIKER Fylke kommer av det norrøne ordet fylki som er avledet av folk. I vikingtida var landet delt inn i…

KVOTER – fra ressursforvaltning til børspapir

Fartøykvoter er en forholdsvis ny ordning for kysten. Den ble innført i 1990 av fiskeriminister Svein Munkejord, Høyre. Fiskeriministrene Oddrun Pettersen og Jan Henry T. Olsen videreførte denne politikken, som passet Arbeiderpartiet. På denne tida liberaliserte Gro H. Brundtland lovverket og skulle ha det meste av felleskapets verdier ut på markedet. Kvotene ble begrunna som…