Ryktene om at WHO har dempet seg er dessverre betydelig overdrevet

0
Foto: WHO

Etter protester fra hele verden kan man nå få et inntrykk av at WHO har tatt kritikken på alvor og har dempet seg både i WHO-traktaten og i IHR, de internasjonale helsereguleringene. Det kan man se her og her.

Det gjeldende utkastet finnes her: Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005).

Det hadde vært svært bra om det hadde vært så vel, men vår første gjennomgang av endringene viser at så bra er det dessverre ikke. Det er gjort taktiske og redaksjonelle endringer, en del formuleringer er gjort rundere. Men de grunnleggende problemene med disse dokumentene er der fortsatt.

Menneskerettighetene

WHO var blitt kritisert for at de hadde tatt ut menneskerettighetene fra traktaten. Den formuleringa har de tatt tilbake igjen. Men hvor stor betydning får det? Det er en annen sak.

De legger desto større vekt på det som kalles One Health, som er vagt, ullent og kan fylles med hva WHO måtte ønske:

WHO har med rette blitt kritisert for å ville knesette «kampen mot desinformasjon» i traktaten. Det kan se ut som om det er fjernet, men i virkeligheten er det bare flyttet fra paragraf 18 til Annex 1.

Det kan se ut som om de har dempet seg når det gjelder vaksinepass, men i virkeligheten har de bare flyttet det til Annex 6 og 7, og det er WHOs generalsekretær som skal bestemme hvilke vaksiner som skal inngå i passene, og dermed ha full kontroll.

«Folkehelsenødssituasjon av felles interesse»

Dette vage begrepet blir redskapet som gjør at WHOs generalsekretær kan erklære global krise.

Hva er en «extraordinary event»? Sannsynligvis kan det omfatte alt de herskende måtte ønske fra «klima» til «data blockout».

Og «pandemi» kan erklæres av WHOs generalsekretær alene:

Tiltak

-innføre karantene eller andre tiltak for mistenkt smittede personer, «implement quarantine or other health measures for suspect persons»;

-innføre isolering og behandling hvor det er nødvendig for berørte (smittede) personer, «implement isolation and treatment where necessary of affected persons»;

-innføre sporing av antatt smittede eller berørte (smittede) personer, «implement tracing of contacts of suspect or affected persons»;

-nekte innreise av antatt smittede eller berørte (smittede) personer, «refuse entry of suspect and affected persons»;

-nekte innreise for ikke-smittede personer i områder med smitte, «refuse entry of unaffected persons to affected areas»; and

-innføre screening eller andre restriksjoner for personer som kommer fra områder med mye smitte, «implement exit screening and/or restrictions on persons from affected areas».

Globalt digitalt helsepass

The European Commission and WHO launch landmark digital health initiative to strengthen global health security.

Kun vaksiner godkjent av WHO gjør at sertifikatet er gyldig.

Oppsummering

Dessverre betyr de nye versjonene av traktaten og IHR ikke noen vesentlig forbedring. Alle de diktatoriske fullmaktene er der, WHO-generalsekretærens mulighet til å erklære internasjonal unntakstilstand på diffust grunnlag er der, sensur mot annen forskning og informasjon er der og de digitale vaksinepassene er innarbeidet.

Kort sagt: Kampen fortsetter!

Forrige artikkelMassegraver med menn, kvinner og barn funnet i Gaza
Neste artikkelSjefen for Oljefondet driver lobby for spekulantene
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).