Samhold gir styrke

Rolf Galgerud, som blant annet har vært leder av Heismontørenes fagforening og er en veteran i norsk fagbevegelse, har blitt utfordret til å fortelle om sine erfaringer arbeidslivet i gamle dager. Det er Geir Sundet som har tatt dette initiativet, og vi håper å få med flere...
Av Geir Sundet. Høsten 1970. Hustad Leir for Sivile Vernepliktige, 6444 Farstad Ikke alle kapittel i livet er like spennende, men de kan likevel få stor betydning for forløpet og retningen videre.Etter en måneds opphold som sivilarbeider...
Av Nils Amund Raknerud. Noenlunde oppegående — et uttrykk jeg mener stammer fra intern bruk i det som en gang kalte seg Arbeidernes Kommunistparti — har etter hvert blitt en velbrukt metafor av noen hver. Det var en person det...

Dommeren i fokus

Av Geir Sundet. Å gifte seg er en personlig og til dels privat affære. Jeg er usikker på om et bryllup kan kobles sammen med uttrykket «å skremme djevelen på flat mark» men her kommer i alle fall en mulighet.
Mitt første nummer av Klassekampen Av Geir Sundet. Norsk Hydro, Herøya 1969. Mitt første nummer av avisa Klassekampen leste jeg på et kveldsskift. Jeg satt bandpass, en behagelig, men til tider ensom...
Av Trond Andresen. Til dere  lesere som vil at lover og regler som skal være bindende i Norge, suverent skal vedtas av vårt Storting. Da må man sjølsagt si opp EØS-avtalen, og erstatte den med en handelsavtale, noe som er...
Sult, fattigdom, arbeidsledighet, uanstendig økte megaformuer, ensomhet, vold, nektet utdannelse, nektet verdighet: de globale konsekvensene av koronapolitikken er katastrofale, som en ny studie fra den viktige (NATO-nære) sikkerhets- og forsvarspolitiske tankesmia Sikkerhetskonferansen i München viser. Alle som kaller dette en «solidaritetshandling», opptrer kynisk. Av...

Selkritikk

By og land hand i hand, men hva med øy og hav? Av Nils Amund Raknerud. Far rodde, mor satt på aktertofta og en liten pjokk på sju satt helt i baugen på prammen. Familien var...
Fra bloggen Svensson – varmt og rättframt från vänsterflanken. I Sverige finns stora skillnader mellan grupper med olika bakgrund och livsvillkor inom en lång rad viktiga områden, visar en ny rapport från SCB. I rapporten konstateras bland annat följande:

Om å sprenge akkorden

Norsk Hydro, Herøya 1969 Av Geir Sundet. På dette skiftet blei vi satt til å laste jernbanevogner. Å lempe femti kilos sekker når livet til nå hadde bestått av skolegang, norsk stil og matematikkoppgaver, det var...