«En gang var Sverige verdens beste land å jobbe i. Nå har vi blitt et av de verste landene i Europa. Det skjedde på få år.» Av Bjørn Tore Egeberg og Olle Andersson. Sverige hadde en gang verdens mest regulerte...
Av Norbert Häring. På det årlige milliardærmøtet i Davos tidlig i 2018 ble et pilotprosjekt for overvåking av flyreisende bestilt av World Economic Forum. Den gang skrev jeg det var en «totalitær skrekkvisjon». En oppfølgingsrapport som nå er...
Av Mads Løkeland-Stai. Vindkraft raserer natur. Energieffektivisering sparer naturen, og gir mange gongar så mykje straum som same kapital lagt i vindkraft. Dessutan langt fleire arbeidsplassar. Valet burde vera enkelt! Vindkraftselskapas organisasjon, Norwea og Maskinentreprenørenes forbund har begge skrive til Olje-...
Av Terje Alnes. Norsk forsvarspolitikk er først og fremst innrettet på å tjene USAs interesser. Det er ikke grenser for hva vi er villige til å akseptere for å vise oss som en god alliert.
Dr. philos. Knut Erik Aagaard Av Dr. Philos. Knut Erik Aagard. Her er nøkkelgrafen: Flatten the curve. Den røde kurven viser at helsevesenet bryter sammen, den blå viser at helsevesenet overlever (men ikke pasientene). Feilene i resonnementet er mange:
Av Jesper Munk Jakobsen, Ræson. Vi ved, at sandheder blev fordrejet om krigen i Afghanistan, men vi ved ikke i hvor stort et omfang, fordi de danske medier ikke har levet op til deres pligt og undersøgt sagen tilstrækkeligt. Som borgere står vi magtesløse...
Hva skjer den dagen vindturbinene må skrotes? Helga GilbergMedlem av «Nei til vindindustri i Rennebu» og og «Motvind Norge» «Har du 30 mill. kroner, grunneigar?» spør Hildegunn Vederhus i et Facebook-innlegg. Spørsmålet er såvidt jeg har hørt, aktuelt for...

Kryptostigmergi

Av Einar N. Strømmen & Tor G. Syvertsen. Professorer emeriti, Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU For  femti år siden konstaterte Herbert Simon: "I en informasjonsrik verden vil informasjonsflommen skape knapphet på noe annet— en mangel på hva det...
Av Eric Zuesse. Strategic Culture Foundation. Jeff Bezos er eier av avisa Washington Post  fra Washington DC, avisa som går i bresjen for amerikanske nyhetsmedier og deres nesten 100% støtte til (og promoteringer for) neokonservatisme - amerikansk imperialisme eller kriger. Dette inkluderer sanksjoner, kupp og militære invasjoner, mot land...
Av Hans Olav Fekjær. Hvordan er det mulig at styret i et land med svære økonomiske problemer og alvorlig mangel på mat og medisiner, ikke taper presidentvalg eller på annen måte styrtes? Den amerikanske menneskerettighetsjuristen Dan Kovalik gjør et omfattende forsøk på å forklare...