Av Terje Alnes. Han var leder for en organisasjon som var mot norsk medlemskap i NATO. I dag er han krigsalliansen NATOs generalsekretær. Stoltenberg gjør «en storartet jobb i NATO», ifølge Trump. Hvordan kunne det ende slik? På selveste 17. mai var Jens Stoltenberg i Det Hvite Hus og møtte Donald...
Av Bjarne Berg Wig. Samme kveld som palestinske ungdom ble massakrert, feirer Israel den amerikanske ambassaden i Jerusalem og seieren i den Europeiske sangkonkurransen.  Det jubles mens et fordrevet, fortvilet og forsvarsløst folk massakreres. Israel har nådd det absolutte bunnmål i moralsk forfall. Samtidig illustrerer dette begynnelsen på slutten for staten Israel...
Av Ragnar Steinstad. Filosofene har tolket verden forskjellig. Oppgaven må være å forandre den. Dette var Karl Marx og Fredrik Engels grunnleggende tanke da de jobbet med sine filosofiske verker og vitenskapelige arbeider. Når Marx skreiv om kapitalen, religion, historie og filosofi, var det et forsøk på å forstå og forklare...
Av Ove Bengt Berg. I sin faste spalte i Klassekampen melder Pax-redaktør Mona Ringvej seg 24. april på blant populismekritikerne. Kritikken ble svært viktig for de dominerende samfunnskreftene etter brexit og valget av Trump. Ringvej er skarpere enn mange: Populisme «er en sikker vei bort fra demokratiet». Ringvejs konklusjon baserer seg...
Av Knut Lindtner. Motsetningen innad i den vestlige imperialismen skjerpes. Opphevelsen av Iran-avtalen er et indirekte angrep på USAs vasaller i Europa og særlig Tyskland vil bli rammet. Det samme gjelder de såkalte straffetiltakene mot Russland som rammer EU-statene sterkt. I tillegg kommer sanksjonene mot den store gassrørledningen fra Russland...

Hvem truer hvem?

Av Terje Alnes. Trusselbildet vi presenteres for i media står ikke til troende. Mens USA og NATO-alliansen ruster opp, kutter Russland i sine militærbudsjetter. Verdens samlede militærutgifter er nå på sitt høyeste nivå siden den kalde krigens slutt. Verdens land har satt av tilsammen 14.150 milliarder kroner til sine forsvarsbudsjetter,...
Av Bjørn Nistad. Markeringen av Seiersdagen 9. mai, altså av seieren over Hitler-Tyskland i Den store fedrelandskrigen 1941–45, i Ukraina var som forventet. President Petro Porosjenko erklærte at De udødeliges regiment, altså opptog der vanlige mennesker viser bilder av slektninger som var falt i kampen mot nazismen, var russisk hybridkrig...
Av Terje Alnes. Kontroversielle utspill sikrer Sylvi Listhaug toppoppslag gang etter gang. Slik fremstår redaksjonene som viljeløse redskaper i manipulatorens tjeneste. Sylvi ringer, media bringer … mikrofoner og kameraer. Et nylig eksempel er medienes dekning av 1. mai. På arbeidernes internasjonale kampdag hadde Listhaug stilt seg opp på torget i...
Av Astor Reigstad. I Russland etter mars 2014 Dette er del 3 i Astor Reigstads artikkel om krimtatarene. De to første delene sto her og her. Tumultene utenfor parlamentet på Krim forhindret ikke parlamentarikerne i å vedta utmeldelse av Ukraina og folkeavstemning om videre tilhørighet. Etter at 83 % hadde avgitt sin...
Av Astor Reigstad. Strevet etter å komme tilbake Dette er del 2 av Astor Reigstads artikkel om krimtatarene. Første del sto her. På slutten av 1950-tallet begynte krimtatarene aktivt å arbeide for å vende hjem. Etter hvert ble representantene for tatarene mer pågående mot sovjetiske myndigheter med underskriftkampanjer, petisjoner og flere delegasjonsreiser...