Det norske Kartellpartiet

Over hele den vestlige verden pågår det en uthuling av det tradisjonelle demokratiet. Partiene blir mer og mer like hverandre, fører mer eller mindre den samme politikken og viser at…

Hvem skapte monsteret IS?

En sjokkert verden har sett hvordan en jihadist fra terrororganisasjonen som kaller seg Islamic State (IS) halshogger den amerikanske journalisten James Foley. At bøddelen dessuten snakket med britisk aksent føyer…

Kjærlighetsministeriet

(Refusert i Klassekampen) Etter at høyreekstremisten Breivik drepte 77 mennesker 22. juli i 2011 lovte statsminister Stoltenberg at vi skulle møte terror med mer åpenhet, mer demokrati og mer kjærlighet.…

Hvem skjøt ned Malaysian Airline MH17?

Malaysia Airlines flight 17 fra Amsterdam til Kuala Lumpur var fylt opp av forventningsfulle mennesker som skulle på jobb eller ferie. 298 mennesker mistet livet i den forferdelige tragedien 17.…

Fem av forbildene til Islamnet

Leder for Islamnet, Fahad Qureshi, har nylig argumentert for at hans organisasjon ikke sprer ekstremisme, men motvirker den. Når man ser på hvem som er Islamnets forbilder og hva slags…

Nyeste innlegg

Blyårene i Italia – terroren, staten og fascismen

Jernbanestasjonen i Bologna etter det fascistiske bombeattentatet

Kronikk i Klassekampen 26. september 2014 Forfatter Jon Rognlien (JR), som kaller seg italolog, som kanskje skal bety Italia-ekspert, går i Klassekampen 20. september til angrep på Antonio Negri. “Hvorfor er dette viktig?” spør JR. “… fordi Negris livsvei fra det italienske fascistdiktaturet på 30-tallet, gjennom katolsk radikalisme til den nye venstresida på 60-tallet, deretter eventuell deltakelse i politisk rabalder, fengsel og flukt, for så å innta verdens talerstoler og teoretisere om globalitet, gir mange innfallsvinkler til grunnleggende problemstillinger i all radikalisme og opposisjon.” Negri var elleve år da fascistdiktaturet falt, så det blir vel litt søkt å snakke om “hans livsvei” derfra. Det neste er viktigere: “.. fordi nettopp den typen underkommunisering av terrorisme som vi ser i presentasjonene av ham …. Bagatelliseringen av…

Gjesteblogger

Carl Bildt – en hycklare?

carl bildt

Carl Bildt stödde den fascistinfluerade statskuppen i Ukraina 22/2 och den därpå följande kuppregeringen. I den ingick 4 medlemmar från Svoboda och Högersektorn, som verkligen är fascistiska eller neonazistiska, på ett helt annat sätt än SD. Bildt förnekade detta och kallade dessa för ”nationalister”. Kuppregeringen, ett stark, sant ord, har förbjudit ett kritiskt parti som fick 10 % vid senaste valet. Den har satt sig i beroende av en för landet dålig, USA- och IMF-beroende ekonomi, och presidenten har bett USA om militär hjälp. På DN Debatt 13/9, dagen före…

Lenke

Tysk høyreparti truer eurosamarbeidet – og Russland-sanksjonene

Det bare måtte skje. Det er rein matematikk at det måtte komme en reaksjon mot Merkels politikk fra den tyske kapitalistklassen. Etter å ha vært til stor glede for tysk eksportindustri fra 2000 er euroen blitt en møllestein rundt halsen for tysk økonomi.

Partiet Alternative für Deutschland (AfD) er et utbrudd til høyre fra Angela Merkels CDU. Partiet mener at Merkel er for svak overfor EU-partnere som Frankrike og Italia, som gjerne vil at Tyskland skal tillate større underskudd og mer gjeld. Til nå har partiet ligget rundt sperregrensa på 5%, men i de siste landdagsvalgene i Thüringen (10,6%) og Brandenburg (12,6%) har AfD sendt skremmeskudd inn i regjeringa og langt inn i EU-kommisjonen. Partiet har langt på vei utryddet fridemokratene (FDP) og konkurrerer med die Grüne og die Linke om å være tredje største parti.

Alternative für Deutschland har vært svært kritisk også til Angela Merkels sanksjonspolitikk overfor Russland. Tysk kapital lider enorme tap på grunn av sanksjonene, og det har lenge vært murring innenfor borgerskapet mot at Tyskland følger USA i tykt og tynt. AfDs kandidater fra Sachsen, Thüringen og Brandenburg (gamle DDR, der også Merkel kommer fra) erklærer at de ønsker samarbeid med Russland og ikke konfrontasjon.

AfD ønsker en organisert avvikling av euro-samarbeidet og stiller seg imot enhver videre overnasjonal myndighet til EU-kommisjonen.

Tysklands støtte til USAs aggressive politikk overfor Russland begynner å koste store penger. I første halvår 2014 falt tysk eksport til Russland med 15,5% eller ca. 15,3 milliarder euro. Med slike tall var det bare et tidsspørmål før deler av kapitalistklassen ville kreve en annen politikk fra Berlin. Og nå skjer det.

 

Lenke

Tysk eksport til Russland faller som en stein – 50.000 arbeidsplasser i fare

Tysklands støtte til USAs aggressive politikk overfor Russland begynner å koste store penger. I første halvår 2014 falt tysk eksport til Russland med 15,5% eller ca. 15,3 milliarder euro.

Spesielt stort var fallet i eksport av biler og andre kjøretøyer. Det var på hele 24,4% eller 3,1 milliarder euro. Maskineksporten falt med 18,7% eller 3,4 milliarder euro. Eksporten av næringsmidler falt med bare 420 millioner euro, men det utgjorde 31,9%. Og her venter man ytterligere nedgang etter at Russland har annonsert importstans av landbruksprodukter fra EU.

Derimot økte importen fra Russland med 20,3 milliarder euro, da først og fremst olje og gass.

Fallet i tysk eksport til Russlan setter 50.000 tyske arbeidsplasser i fare, melder Bloomberg. Handelen mellom EU og Russland var i 2013 på 400 milliarder euro, og Tyskland sto aleine for en tredel av EUs eksport til Russland.

For tysk næringsliv er sanksjonene mot Russland som å skyte seg sjøl i foten – om ikke i enda edlere kroppsdeler. – Kina er den som tjener mest på de tyske sanksjonene mot Russland, sier Rainer Seele, president i det tysk-russiske handelskammeret.

Og et stort problem for eksportørene er at når russiske kunder først har funnet seg nye leverandører i Asia er det ikke gjort i en håndvending å vinne markedene tilbake igjen, hvis sanksjonene skulle bli opphevet. Dette skjer mens Tyskland vipper på kanten av resesjon. I følge Commerzbank kan tysk økonomi ha falt med 0,2% i 2. kvartal 2014.

Tyskland er EUs definitivt største økonomi, og det har vært den som har holdt EU-toget sånn noenlunde på skinnene gjennom krisa fra 2014. Skulle Tyskland også svikte vil det få alvorlige konsekvenser for hele EU.

 

 

 

 

 

Lenke

Begynnelsen til slutten for norsk oljevirksomhet

– Det er en viss treghet i ethvert system, skriver Jan Herdal i oljekrisa.no, men dersom scenariet som nå legges fram av Stavanger Aftenblad viser seg å bli i nærheten av faktisk utvikling, er dette innledningen til sammenbruddet for norsk oljevirksomhet.

En ressurs er noe folk har råd til å betale for.

Høy oljepris knekker økonomi og etterspørsel, og den lavere oljeprisen som følger, knekker oljeproduksjonen. Det er ingen objektive størrelser på dette. Bl.a. manipuleres de gjennom den globale finansakrobatikken. Men vi er i ferd med å nå skjæringspunktet. Det vil si Peak Oil i praksis.

Med dagens oljepris fins det knapt nok et lønnsomt prosjekt på norsk sokkel utenom Johan Sverdrup. Feltet kan kanskje levere inntil en tredel av dagens norske oljeproduksjon, og det bare under noen få toppår.

Les mer her.

Lete- og utviklingskostnadene har eksplodert siden 2000. Ifølge oljedirektoratet var de totale kostnadene, eks. letevirksomhet, i 2013 på 250 milliarder kroner. Investeringene i leting og utvinning av olje og gass stiller alle andre satsningsområder i Norge fullstendig i skyggen. Fra de «rødgrønne» tok over i 2005 er investeringene mer enn doblet, og i 2013 ble alle rekorder blåst over ende med en økning på over 20 milliarder fra året før. (Bare økninga fra 2012 til 2013 er fire ganger så mye som hele Miljøverndepartementets budsjett, eller dobbelt så mye som Kulturdepartementets budsjett.) Det investeres 10 ganger så mye på norsk sokkel som på land. Og likevel er produksjonen mer enn halvert siden toppen i 2000.

Når så oljeprisen faller, faller bunnen ut av investeringene. Prisen blir for lav til å forsvare de enorme kostnadene. Men oljeministeren fortsetter å drømme.

Innlegg

Hyklerkoret mot Peter Handke

Peter Handke på vei inn i Nationaltheatret

Dramatikeren og forfatteren Peter Handke har vært i Norge og tatt imot Ibsen-prisen. Og hele det moralske etablishment har gått fra konseptene. SVs Snorre Valen synes «det er synd». Bernt Hagtvet skal lenke seg foran Nationaltheatret. Og brave borgere har stått foran Nationaltheatret og hylt «fascist» og «folkemordtilhenger». Hvorfor glemmer disse brave borgere til og med sin borgerlige dannelse i møtet med en av verdens fremste forfattere? Er det sant at Handke har «støttet folkemord»? Hva har skjedd? Proletariatets diktafon NRK melder at også Ingvar Skobba, leder i Telemark historielag, har krevd at juryen trekker tilbake prisen. Skobba, som av de konservative ble kalt «proletariatets diktafon» i sin tid som ml-er på Blindern, har ikke endret kvaliteten i sin retorikk,…

Videoer

Krig er fred

Dette er den andre av to artikler jeg skrev i 1999 mot Kristin Clemet om krigen i Jugoslavia. Svar til Kristin Clemet I George Orwells roman «1984» bruker diktatoren Storebror blant annet TV til å hamre inn budskapet «Krig er fred». Ved hjelp av språket manipuleres folket til å akseptere krigen. I tråd med denne «nytalen» kalles krigsdepartementet «Kjærlighetsministeriet» og propagandadepartementet «Sannhetsministeriet». I NATOs nytale drives det heller ikke krig, man driver en «humanitær aksjon», ja til og med en «misjon» av hensyn til menneskerettighetene. I romanen «Mannen uten egenskaper» sier Robert Musil at det i vår tid er bare rene forbrytere som begår voldshandlinger uten å dekke dem under en filosofi. Man skulle nesten tro at Musil og Orwell…

Den hvite manns byrde?

Kronikk i Aftenposten 25. april 1999 Dette er den første av to artikler jeg skrev i 1999 mot Kristin Clemet om krigen i Jugoslavia. Kristin Clemet forsøker i Aftenposten 17. april å utvikle en plattform for kritisk støtte til NATOs krig mot Jugoslavia. Hun tar utgangspunkt i en kritikk av norske kunstneres og kulturarbeideres protester mot NATOs og Norges krig. Hun kritiserer dem for ikke å kjenne godt nok til forholdene på Balkan og de moralske dilemmaene man står overfor til å kunne ta stilling mot krigen. For å bøte på denne kunnskapsmangelen gir Kristin Clemet til beste en liten innføring i problemene i det tidligere Jugoslavia, en innføring som i beste fall er ensidig og i verste fall direkte…

Petro-yuan kommer

Kinas oljeimport

Kina er nå den største importøren av olje fra Midtøsten. Om lag halvparten av Kinas olje kommer fra Den persiske bukta, så Kina spiller en stadig større rolle når oljediktaturene legger opp sine strategier. Kina er nå Saudi Arabias viktigste handelspartner og Kina og Qatar har et tett samarbeid om energi og investeringer. I august…

Flertall av katalanerne ønsker uavhengighet fra Spania

Demonstrasjonen i Barcelona 11. september 2014

Nesten 60% av innbyggerne i den spanske autonome regionen Catalonia ønsker uavhengighet fra Spania, i følge en meningsmåling fra Omnibus Opinion Studies Centre. 87,6% av innbyggerne vil akseptere utfallet av den folkeavstemninga om uavhengihet som er tillyst 9. november 2014. Bare 9,1% vil ikke godta den. Rik region Catalonia (katalansk: Catalunya) er en rik region. Den…

KRIG I VÅR TID

Fra NATOs bombing av Serbia i 1999

(Klassekampen 17. april 1999) Tildelinga av Ibsen-prisen til Peter Handke har fått striden om NATOs angrepskrig mot Serbia i 1999 til å blusse opp igjen. I den forbindelsen publiserer jeg på nytt en artikkel jeg skrev i 1999.   «Da Berlinmuren brast natta til 10. november 1989, var det Jaltaavtalen som ble revet ned, for…

Den uavhengige republikken Venezia?

Venezias tradisjonelle flagg

Nederlaget for uavhengighetsbevegelsen i Skottland har ikke dempet uavhengighetskravene rundt omkring i Europa, slik man kanskje skulle tro. Folkeavstemninga har tvert om gitt dem blod på tann. Det at den britiske regjeringa i det hele tatt tillot en slik avstemning, for eksempel i motsetning til hva regjeringa i Kiev gjorde, har styrket kravet om rett…

Hvorfor tier Holocaust-senteret om nazismen i Ukraina?

Tilhengere av det nåværende regjeringspartiet Svoboda demonstrerer til ære for Stepan Bandera i Kiev

Holocaust-senteret, eller Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, som det offisielt heter er et forskningssenter som skal «drive forsking, dokumentasjon, undervisning og formidling på områda holocaust, folkemord, minoritetsspørsmål og menneskerettar». Senteret har 13 ansatte forskere og får 30 millioner kroner over statsbudsjettet. Men ingen derfra uttaler seg om framveksten av nynazisme i Ukraina. Hvorfor?…

Går det mot deling av Ukraina?

De ukrainske styrkene har lidd store tap på østfronten. Her Pravij sektor.

Forut for parlamentsvalget i Ukraina 26. oktober pågår det et voldsomt politisk spill der tidligere allierte kommer ut som motstandere. 13. september ble det klart at statsminister Arsenij «Yats» Jatsenjuk danner sitt eget parti og stiller opp mot president Petro Porosjenko. Porosjenko er tilhenger av vidtgående konsesjoner til opprørerne i Øst-Ukraina og Jatsenjuk anklager ham…

Europas russiske rulett

USA tvinger Europa til å spille russisk rulett. (Filmplakat fra Hjortejegeren med Robert De Niro.)

De USA-styrte sanksjonene mot Russland har til hensikt å skade Russlands eksport og i stigende grad nekte Russland adgang til internasjonale banktjenester og kreditt. Men sanksjoner er et spill der utfallet slett ikke behøver å bli slik initiativtakerne har tenkt seg. Forholdet til Kina Forholdet mellom Russland og Kina har ikke alltid vært godt. I…

Hvorfor investerer Qatar i jihadistene i Syria?

John Kerry sammen med sine allierte diktatorer

Det lille oljediktaturet Qatar, som er verdens rikeste land, har i følge Financial Times investert tre milliarder dollar i jihadistene i Syria. For Qatar, som er verdens tredje største gassprodusent, er dette ikke noe stort beløp. Men det har gjort grupper som IS rike på penger og våpen. Qatar er forresten en del av Obamas…

Obama starter enda en krig i strid med FN-pakten

obama is halshogging

Fredsprisvinner Barack Obama har lovet det amerikanske folk enda en ny krig i strid med FN-pakten. Denne gangen har han lovet å bombe Syria, noe folkeretten og FN-pakten ikke gir ham noen som helst rett til. Påskuddet er naturligvis monsteret Den islamsk staten (IS), som USA sjøl har skapt sammen med sine allierte oljediktaturer. Og…