Det året globalismen sprakk

Historiske vendepunkter er ofte vanskelige å oppfatte når de skjer. Som oftest ser man dem best i ettertid. Likevel våger jeg meg på å hevde at 2016 ble det året…

Nyeste innlegg

L’anno in cui il globalismo è andato in frantumi

Spesso è difficile comprendere le svolte della Storia mentre esse sono in atto. Di norma le si coglie meglio a posteriori. Ciononostante ho l’ardire di sostenere che il 2016 è stato l’anno in cui il globalismo è andato in frantumi. Fino a questo momento sia i paladini sia gli avversari hanno considerato il progetto dei globalisti come qualcosa che avrebbe seguito implacabilmente la linea prefissata spazzando via ogni tipo di resistenza. In effetti è stato anche così. Il globalismo non costituisce soltanto un indirizzo politico. È innanzitutto il capitalismo di oggi. Che è globale. Le multinazionali sottomettono il mondo e pari a un mostro irresistibile distruggono le nazioni e i popoli dilaniandoli sotto i loro potenti ingranaggi. Articolo originale qui. Traduzione dal norvegese: Margherita Podestà…

Gjesteblogger

Tale ved sjømann og «likfrakter» Tor Steffensens død

… et rygte smyger seg foruden hvil fra forlugaren til agtermasten: De tror de sejler med et lig i lasten. (Henrik Ibsen i brev til Georg Brandes i 1875)  Tor Steffensen døde 29. desember, 86 år gammel. Han var født i Stamsund i Lofoten i 1930, men slo seg ned her i Kristiansand da han var sjømann i utenriksfart på 1980-tallet og ble boende der livet ut. Etter et slag havnet han i rullestol. Men tross dette handikapp, som ble sterkt forverret etter at han ble påkjørt i rullestolen med…

Innlegg

Tolfa, il Rinascimento, la crisi e il futuro convento della cultura

Mi sono recato per la prima volta a Tolfa nell’ottobre 1995. Mia moglie ed io siamo stati tra i primi membri del “Centro Studi italo-norvegese”, l’associazione che aveva acquistato un ex convento di suore e che attraverso i suoi oltre vent’anni di attività l’ha sviluppato trasformandolo in un’ importante istituzione culturale del Comune. Si sono tenuti a oggi innumerevoli seminari, mostre, concerti e conferenze grazie a  questa feconda collaborazione italo-norvegese. Articolo originale qui. Traduzione dal norvegese: Margherita Podestà Heir Uno dei progetti più eclatanti è rappresentato dal “Tolfa Gialli e Noir”, un festival dedicato al giallo italiano e norvegese.  L’ideatore è stato il nostro amico Glauco Felici, uno dei maggiori traduttori italiani di letteratura ispanica. Purtroppo Glauco è mancato soltanto…

USAs tropper fremmer polsk revansjisme

Da USA rykket fram en fullt utstyrt brigade komplett med tanks, panservogner, mobilt skyts og annet militært utstyr til Polen, utløste det en euforisk stemning i Warszawa. Den polske forsvarsministeren Antoni Macierewicz erklærte at med dette var den ordenen som ble etablert på Jalta ved avslutninga av annen verdenskrig over. Det er mulig at USAs militære og amerikanske politikere noterer dette som en seier. Men for Polens naboer er det dårlig nytt. I Polen finnes det sterke revansjistiske krefter, og sjøl om retorikken og det hatefulle språket er rettet mot Russland, så er det ikke Russland, men nabolanda som har problemer hvis Polen for alvor skulle begynne å revidere Jalta. Polen er et land som har en komplisert historie. Det…

Ukens tema er ikke Trump. Det er oss selv.

Den dagen Trump blir innsatt som president, vil tusenvis av skribenter i USA uttrykke sin indignasjon. «For at vi skal kunne helbredes og gå videre…», sier Writers Resist (Skribenter gjør Motstand), «ønsker vi å unngå direkte politisk diskurs, til fordel for et inspirert fokus på fremtiden og hvordan vi, som skribenter, kan være en samlende kraft for å beskytte demokrati.» Og: «Vi anbefaler lokale arrangører og talere å unngå å bruke navnet til politikere og heller ikke adoptere «anti»-språkbruk som fokus for deres lokale Writers Resist-arrangement. Det er viktig å sikre at frivillige organisasjoner, som er forhindret fra å delta i politiske kampanjer, føler seg trygge på å delta og sponse disse arrangementene.» Reell protest må altså unngås, for det…

World Congress of Corporate Money

By Pål Steigan                                                                  Translation by Achsel Ford World Economic Forum (WEF), holding their annual meeting in Switzerland, is rightly called the “Billionaire Club”. Be aware that this is not some kind of joke or harassment. If one meeting could just as well be named “World Congress of Corporate Money”, it’s the one taking place…

Statskupp i USA – tanker om det utenkelige

Den politiske situasjonen forut for presidentinnsettelsen likner på susjettet til en spenningsroman eller en spekulativ film. De hemmelige tjenestene gjør sitt ytterste for å desavuere sin kommende sjef allerede før han har tatt over embetet. I offentligheten diskuteres åpent hvordan et eventuelt statskupp skal kunne gjennomføres. Det er absurd, det er så vidtrekkende at det…

Krigshysteriet begynner å virke

Europeiske politikere og neocons i USA har i tett samkjøring med main stream media hisset til krig mot Russland i snart tre år. Hvis noen skulle være interessert i å arrestere «fake news», så er denne kampanjen en sareptas krukke av det stoffet. I utgangspunktet har det ikke eksistert noe krigshysteri blant vanlige folk i…

Noen tanker om nettavisa

2016 har vært et spesielt år på mange måter. Jeg har kalt det året da globalismen sprakk. Men det er også året da verdens mektigste propagandamaskiner, monopolmediene i vest gikk på noen spektakulære nederlag. Derfor skapte de begrepet «fake news», de som sjøl er profesjonelle i akkurat den idretten. La det være klart: dette er…

USA står overfor strategiske valg

Støyen rundt overgangen fra president Barack Obama til den kommende president Donald Trump er så overveldende at det knapt er rom for rolige analyser. Faktum er at USA ikke lenger er den enerådende supermakta som kan gjøre hva den vil. Landet står overfor en del strategiske valg og hvilken kurs som blir valg når støvet…

USA: Djupstaten i trøbbel

Man kan også si: The Deep State in Deep Shit, for maken til den politiske krisa som utspiller seg i USA nå har man knapt sett i moderne tid, og i hvert fall ikke i USA. Begrepet Deep State eller djupstaten er brukt av mange, men kanskje mest oppsiktsvekkende av den tidligere CIA-agenten Philip Giraldi.…

Hvor mye tror man på CIA i USA?

CIA har som kjent beskyldt Wikileaks for å ha påvirket valgresultatet i USA. CIA hevder at det er Russland som er kilden til avsløringene av Podesta-epostene forut for kongressen til demokratene, mens Wikileaks hevder at dette ikke er tilfelle, men at det er snakk om en lekkasje. Journalisten John Harwood, som jobber for CNBC og…