Stikkordarkiv for IMF

Global totalitarisme – og frigjøringsdagen

IMF avholder to møter årlig. Vårmøtene i år «IMF16» ble avholdt i Washington den 15 og 16 april. De nordisk-baltiske landene (IMFC) var representert av den norske finansministeren Siv Jensen. I henhold til regjeringens nettsider la Jensen særlig vekt på «åpne og velfungerende markeder både nasjonalt og internasjonalt, god regulering av finanssektoren og strukturreformer». Finansminister…