Geoengineering i Dubai

0
I Dubai drives geoengineering av det meteorologiske instituttet. De har utviklet metoder og teknikker for såkalt cloud-seeding, der skyene sprøytes med kjemikalier for å bygge seg opp til å gi nedbør. Dubai har utviklet dette gjennom et forskningsprosjekt som kalles UAE Research Programme for Rain Enhancement Science (UAEREP). Det...
Regjeringa har sendt ut EUs Fornybardirektiv på høring. Direktivet er ikke oversatt til norsk og det er ikke foretatt noen form for konsekvensutredning. Direktivet legger opp til en massiv utbygging av "fornybar" energi der kravene til saksbehandling og demokratiske prosesser vil bli drastisk redusert. Høringsfristen er 19. april. Det...
Foreningen exitWHO har sendt inn sitt høringssvar til høringa om EUs Fornybardirektiv. Gjør det du også. Mandag morgen 15. april var det kommet inn 1778 svar. Av Foreningen exitWHO!! Her forventes det at Norge benytter seg av vetoretten i EØS-avtalen. Norge er ikke en del av EU, EØS-avtalen er ikke demokratisk...
Mainstream media omtaler fortsatt geoengineering som om det var en fantasifull forestilling fra angivelige "konspirasjonsteoretikere". Faktum er, slik vi allerede har påvist, at geoengineering i dag drives i over 50 land og at det alt er blitt en industri. Vi gjengir her en artikkel fra Scientific American. som omtaler...
Nå er det antakelig på tide, for de som ennå ikke har vært på tur i vindturbinland, å ta seg en tur – og kjenne litt på det. Mange steder er tida for iskast over, men det kan være lurt å være forsiktig likevel. NRK innlandet la ut denne nyhetssaken...
Utenriksministeren sier at regjeringa har som mål å innfri EUs tidsfrist på fem måneder for det omstridte Fornybardirektivet. Det kan potensielt utløse en regjeringskrise, men det hviler i så fall på Senterpartiet. Det går klart fram av utenriksminister Espen Barth Eides uttalelser. Han formelig higer etter å underkastes seg...
Regjeringspartiene fant enighet med Høyre og Venstre om beregninga av bøndenes inntekt, dette lover ikke godt for årets jordbruksforhandlinger. Næringskomiteen har sittet på overtid for å komme i havn. Seint torsdag kveld blei de enige med Høyre og Venstre, og med støtte fra disse vil regjeringens forslag på tallgrunnlaget få...
(I denna omfattande intervju diskuterar John Bellamy Foster, redaktör för den i USA baserade socialistiska tidskriften Monthly Review och professor emeritus i sociologi vid University of Oregon, ekologisk marxism, med Jia Keqing, en forskare vid Academy of Marxism vid den kinesiska akademin för samhällsvetenskaper. Ö.a.) Jia Keqing: John Bellamy Foster, tack för att du...
EU-kommisjonen har sendt brev til energiminister Terje Aasland og bedt om at Norge innfører Fornybardirektivet innen 13. august i år. Fornybardirektivet er en av de mest omstridte delene av EUs fjerde energimarkedspakke fordi den pålegger Norge å opprette et hurtigspor for vindkraftutbygging på land. Dette direktivet vil overkjøre lokale...
Norge er et land med stort brødforbruk. Vi har vår «matpakkekultur», og store deler av befolkningen spiser ofte brød som hovedingrediens til både frokost, lunsj, middag og kvelds. Men brød er ikke det det engang var. Det som tradisjonelt besto av korn/mel, vann og salt, har nå en lang...