Av Odd Handegård. Den første kommentaren til norsk energipolitikk i 2021 handler om de fundamentale spørsmålene: Fremmer egentlig den norske energipolitikken den globale klimautviklingen - noe norske politikere ofte hevder. Eller er forsøket på å sette likhetstegn mellom norsk energipolitikk...
Av Jan Herdal. Tyskland importerer ca. 60 prosent av sitt totale energiforbruk, og andelen er stigende. Fram til nå har landet likevel hatt enn viss nettoeksport av strøm, men også der er importen økende. I 2020 økte...
Demokratene i USA har slitt med å vinne stemmer på landsbygda. Joe Bidens valg av Tom Vilsack som landbruksminister vil ikke hjelpe dem, skriver New York Times. Vilsack var landbruksminister under Barack Obama. Da fikk han tilnavnet "Mr. Monsanto" fordi han tillot flere genmodifiserte arter enn noen...
EU vil også ha sin del av ressursene på Grønland. EU omtaler seg sjøl som en "mjuk" supermakt i Arktis, som støtter utdanning og forskning, bærekraftig fiske og bekjemper klimaendringer. Men under overflaten forbereder EU seg på å jakte på råvarer og bevæpne...
«På denne planeten,» sa Bröckers i et intervju med oss i NachDenkSeiten, «finner det sted en massedød og det er uomtvistelig at mennesker er ansvarlige for den verdensomspennende ødeleggelsen av økosystemer.» Bröckers kritiserer imidlertid både gruppen som benekter klimaendringene, såvel som de som fokuserer på CO₂-utslipp...
Problemet med å leke gud. Av Øystein Risø Nilsen. Mary Shelley adspredte Byron og mannen noen sommernetter i 1816 ved Genfersjøen med å lage utkastet til en berømt skrekkhistorie. Shelleys historie handler om en dr. Frankensteins forsøk på å...
Av Jan Herdal. Norges energieksport skjer vesentlig i form av olje og gass. Omregnet er den minst 10 ganger så stor som hele vår strømproduksjon. Men i år setter også strømeksporten ny rekord. Netto utgjør den hittil...
Av Jan Gunnar Berg. Lørdag 12. desember var det ny markering mot vindkraft i Oslo. Arne Nævra fra SV, Kristoffer Robin Haug fra MDG og Lise Askvik fra Helsepartiet var blant appellantene. Samtlige politikere oppfordret til fortsatt å vise motstand og gav annerkjennelser til...
Av Odd Handegård. Den nye kabelen til Tyskland er nå så vidt begynt å eksportere strøm. Enkelte (Oslo, Bergen m.fl.) har allerede fått en betydelig prisøkning – men den skal visstnok være midlertidig. Kommentaren nedenfor gjelder ikke strømprisen denne...
Av Christina Fjeldavli. I den kjente, dystopiske romanen 1984 (1949) skriver George Orwell om fenomenet “doublethink”. Romanens hovedperson blir tvunget til å akseptere at fred er krig, og at to pluss to blir fem. I vår egen tidsalder har et høyt antall ellers oppegående mennesker blitt...