Med én setning på Dagsrevyen fikk Erna Solberg fram sammenhengen mellom motorveier, natur, mobilitet, miljø, barnefamilier og bolignød. Og klima. Her er hvordan. Dette skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter. Vermes skriver: «Hvis man bare mener at man skal ta...
FN vurderer en kontroversiell form for geoengineering, som involverer sprøyting av sulfat-aerosoler i jordas stratosfære for å endre klimaet - med ukjente og potensielt katastrofale virkninger. Dette skriver Dr. Joseph Mercola i en analyse. Ifølge en Reuters-rapport vurderes det nå "kontroversielle metoder" for geoengineering...
Prisene på elektrisitet og gass stiger ukontrollert. Hvis trenden på gassmarkedet fortsetter, vil Europa møte en gassmangel om vinteren. Dette skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Svak produksjonskapasitet for vindenergi og kjernekraft samt alle slags spesielle klimaskatter driver for tida opp strømprisen i Tyskland og Europa...
Fra Politikus. I den siste utgava av Dag og Tid, nr 35 fra 3. september, har Atle Møen et innlegg om biodrivstoff med overskrifta «Handa i klimakvefsebolet». Det gjengis her med hans tillatelse. Politikus har endra overskriften og mellomtitler er satt inn.
Av Frode Bygdnes. Med torskekrisa på 90-tallet ble myndighetene klar over at forvaltninga ikke kunne ensidig sette kvoter for oppfisket kvantum i vekt, men reguleringa måtte ta hensyn til antall individer. Det var en mye større belastning på bestanden om...
Av Hogne Hongset, vindkraftmotstander. Kompliserte saker har sjelden enkle løsninger. Det gjelder også i klimasaken, og det burde politikerne innse. Da kunne debatten kommet nærmere ned på den jorda vi alle er opptatt av å ta vare på.
Av Odd Handegård. Jeg leser åtte aviser fast (Aftenposten, Klassekampen, Dag og Tid, Dagsavisen, Friheten, Nordlys, Tromsø og Hardanger Folkeblad pluss en rekke nettsteder). De fleste inneholder 1-4 artikler hver dag om klimaspørsmål. Omtrent samtlige klimaartikler handler om akkurat det...
Av Odd Handegård. Den offentlige debatten om norsk klimapolitikk er i stor grad blitt en irrelevant debatt om full-elektrifisering av Norge: Skal vi kvitte oss med olje/gass, trengs det angivelig mye annen energi som det er umulig å finne i...
Om man skal fordømme en hel industri, er det greit å vite hva den driver med, skriver Aslak Sira Myhre i denne kronikken i Dagsavisen. Den handler om oljeindustrien og den lemfeldige måten denne industriens framtid er behandlet i valgkampen foran stortingsvalget 2021. Myhre skriver:
Av Odd Handegård. Virksomheten i Nordsjøen/Barentshavet produserer hele 14 mill. tonn klimagassutslipp, av i alt av nesten 50 mill. tonn i Norge. Utslippene fra eksporten av fossil energi kommer i tillegg, men disse utslippene belaster importlandenes klimaregnskap, ikke Norges. Ingen...