Mosa Meat skriver den 9. mai at de er ganske stolte over å kunngjøre at de åpnet sitt nye 2760 kvadratmeter store oppskaleringsanlegg i Maastricht i går. Dette fjerde anlegget fullfører deres nye Mosa CAMPUS eller senter for avansert kjøttproduksjon. Av Romy Rohmann. De skriver videre: Ettersom produksjonen starter i vårt oppskaleringsanlegg...
Laboratoriedyrket kjøtt blir promotert som framtidas bølge - den "grønne, bærekraftige" måten å spise på. Ingen dyrelidelser, ingen klimagassutslipp, bare kjøttlignende proteiner som vil smake som burgere og biffene du er vant til. Synd at det hele er løgn. Lab-dyrket kjøtt handler ikke om helsen din eller miljøets; det...
Klokka 09.00 på Litteraturhuset mandag 22. mai lanserte NBS sitt primærkrav. Det har aldri vært viktigere å sikre norsk sjølforsyning, sa leder for NBS Tor Jacob Solberg i sin innledning. Nå er det viktig å gi bonden tilbake trua på framtida. NBS ønsker en ny retning i jordbruket, og...
Av Jan T. Voilaas Fra MAS til PPP USA erklærte uavhengighet fra England i 1776. Grunnloven ble signert i 1787 og «Bill of Rights», et viktig vedlegg til Grunnloven, ble signert i 1791. I 1774 ble «Det Nyttige Selskab», Norges angivelig første Velforening, grunnlagt i Bergen. «Det Kongelige Selskap for Norges Vel»...
Melkebonde og bondelagsmedlem Tore Næss i Verdal, en av de store melkeprodusentene i Trøndelag med en kvote på 550 tonn, i tillegg til kjøttproduksjon og noe kornproduksjon, er svært misfornøyd med årets jordbruksoppgjør. Av Romy Rohmann. Han har i tillegg fulltidsjobb hos Aker Solutions på industriområdet i Verdal og det mener...
  Parisavtalen: I 2015 vedtok 195 land å styrke den globale responsen mot klima-endringstruslene.  "EU's green deal": I 2020 vedtok Europaparlamentet  ulike vekststrategier for å oppnå grønt skifte i Europa.  Norges grønne skifte: Handler om åssen Norge skal halvere sine klimagassutslipp samt lykkes med nye grønne industrietableringer. Mange mener at et grønt skifte er nødvendig dersom...
Mose i plenen / Foto: RR
Har du mose i hagen, så bare behold den. Mose er stamfaren til alle planter og gir mange fordeler til våre grønne områder. Av Romy Rohmann. En global studie ledet av UNSW Sydney har nå funnet ut at mose ikke bare er bra for hagen, men er like viktige for helsa...
Dette uttalte Svend Martin Håland, leder for 13 Bondelag på Jæren på NRK Dagsnytt 16. mai etter at staten blei enig med Norges Bondelag om en ny jordbruksavtale i går. Av Romy Rohmann. Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jacob Solberg mener jordbruksavtalen bare understreker at staten ikke tar norsk...
Odd Handegård er uten tvil den i Norge som mest iherdig har drevet en saklig og faktabasert avsløring og tilbakevisning av de mytene og den feilinformasjonen som myndigheter, politikere og kraftspekulanter sprer om norsk energipolitikk. På steigan.no har vi til nå publisert 293 av artiklene hans. Nå signaliserer han...
Menneskeheten har overlevd ALT, i flere millioner år, det aller meste av denne tiden i det vi kjenner som stammesamfunn, små grupper hvor alle kjenner alle og hvor alle er avhengige av hverandre for å overleve. Intet menneske kan bli født og leve gjennom hele livet alene. Det er...