NRK-måling: Bare 20% av politikerne i vindkraftkommunene positive i dag. Av MOTVIND Norge. NRK har kartlagt holdningene hos politikere og presenterer oppsiktsvekkende endringer til vindkraft. 60% av politikerne i vindkraftkommunene er i dag negative, kun 20% er positive til vindkraft. 
Av Christina Fjeldavli. Pressemelding. I fjorten dager og fjorten netter voktet naturverneren Hans Petter Thue over Haramsfjellet, sittende i sin egen bil, på sin egen private vei. 11. juni ble han fjernet med makt fra sin egen eiendom, av et politi som setter vindindustriens...
Av Svein Lund og Ragnhild Sandøy. I Stortingsmelding 28 "Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen" som kom 19.06.2020, innrømmer Olje- og energidepartementet langt på veg at konsesjonsprosessene har vært uforsvarlige, både generelt og spesielt i forhold til reindrifta. Dette bekrefter mye av funna...

Stopp!

Av: Eivind Salen, MOTVIND Norge. Stortinget har tatt ferie. Regjeringen har tatt ferie. Fornuften har tatt ferie. Anstendigheten har tatt ferie. Vår statsmakt med energimyndighetene og apparatet rundt dem, er ikke til å kjenne igjen. Riksmediene tar de sterkes parti mot...
Av Bård S. Solem, MOTVIND Norge. I lørdagens oppslag i VG opplyser Olav Rommetveit, daglig leder i Zephyr at mange av påstandene som framsettes i forbindelse med vindkraftutbyggingen på Haramsøya «er rene konspirasjonsteorier og direkte feilaktige». Videre opplyser han at «Selv...
Av Odd Handegård. For noen dager siden sto det en melding i avisene om at flertallet av norske journalister var venstrevridde, samtidig som en annen melding slo fast at omtrent hele den norske pressen ser på vindkraftutbygging i Norge som...
https://youtu.be/APU_gf68rz4 Regjeringa har bestemt at det skal byggjast ut eit vindkraftverk på Haramsøya, på eit fjell som er omkransa av naturreservat og fuglefredningsområde. Lokalbefolkninga blir ikke høyrt på, og i denne videoen prøver eg å beskrive litt korleis eg tenkjer rundt akkurat...
Av Hogne Hongset. 15. juni publiserte Dagbladet et innlegg av kommunikasjonssjef Hammarqvist i Eolus, der han går kraftfullt løs på meg. I tillegg leverer han rene eventyrfortellingen om vindkraftverket Øyfjellet i Vefsn. Jeg skrev et tilsvar til Hammarqvist, men Dagbladet...
Av Odd Handegård. Den annonserte stortingsmeldingen om vindkraft i Norge har få konkrete, positive forslag. Det mest «positive» i meldingen er at de åpenbare subsidiene av vindkraft skal stoppes om et par år: De grønne sertifikatene (innført av SV/Sp) og...
Av Einar Flydal. Den europeiske miljøbevegelsen ser endelig ut til å rette blikket mot mer enn industrisamfunnets kjemiske søppel. Nå begynner De Grønne å ta inn over seg den elektriske forurensningen av vårt livsmiljø. Den er blant miljøgiftene som informasjonssamfunnet...