Av MOTVIND Norge. Vindkraftarbeidere har nå fått fritt leide inn i Norge fordi det å bygge vindkraftverk anses som samfunnskritisk funksjon. De likestilles da med arbeidsfolk til gartnerier og landbruk som skal skaffe oss mat. Energiforsyning er samfunnskritisk, ingen...
Av Odd Handegård. Tidligere spådommer om strømforbruk, klimagassutslipp, eksportkabler, strømpriser osv., kan nå legges bort. Det reduserte energiforbruket i verden illustreres av den appen på iPaden som viser at den globale flytrafikken nesten har stoppet opp. Det samme gjelder bilkjøringen...
Av Eivind Salen, MOTVIND Norge. Staten ved OED godkjente Haramsøy, Stadtlandet (Okla) og Runde (Havsul). Ufattelige beslutninger, knusende vonde, og det i en krisetid for landet der vi alle tærer på ressursene, på alle sett og vis. Når vi heller ikke...

Ei stille uke?

Av Odd Handegård. Uka som gikk har – om man skal tro avisene – vært ei rolig energi- og klimauke, dominert av stoff om korona-spørsmålet. Men helt stilt har det likevel ikke vært: På den positive siden er vindkraftplanene på...
Vindkraft blir solgt inn som "bærekraftig" og "fornybar". Vi har tidligere vist at den er ingen av delene – hvis man da ikke legger inn en en helt spesiell tolkning av "fornybar", nemlig noe som stadig må fornyes. Det viser seg nemlig at vindkraftverkenes levetid er kraftig...
Mens hele Norge jublet for at Andmyran er berga, kom andre vedtak på rekke og rad, den ene saka verre enn den andre. Stad er en del av den nasjonale arven, og Motvind Norge vil beklage avgjørelsen på vegne av det norske folk. Dette...
Av Odd Handegård. SV har en tendens til å gripe fatt i raske innskytelser som skal redde verden, men som ved nærmere ettersyn viser seg å være uinteressante, irrelevante og av og til ganske dumme. Flere ganger i vinter har...
Av Terje Alnes. Miljøkonsekvensene er en sterkt underkommunisert faktor i den akselererende digitaliseringen av samfunnet. Dataindustriens klima- og miljøavtrykk er enorm og økende. Det meste skal nå digitaliseres. Dette grepet er visstnok det mest fremoverlente og innovative...
Av Odd Handegård. Stillheten ser ut til å ha senket seg over vindkraftspørsmålet og delvis over den foreslåtte eksportkabelen til Skottland. Ja, i det hele tatt over norsk energipolitikk, men det er bare tilsynelatende. De som tror de vil tjene...
Utbyggernes skitne triks hjalp ikke NorthConnect. Av Jan Herdal. 1. mars publiserte E24 resultatet av en meningsmåling om kraftkabler til utlandet, bestilt av Energi Norge og kabelutbyggeren NorthConnect. Ikke...