Tyskland har dannet en allianse med Italia og noen østeuropeiske land som motsetter seg den planlagte utfasingen av forbrenningsmotorer fra 2035, og de ønsker å komme med sitt eget forslag. Dette skriver Reuters. Transportministre fra Tsjekkia, Tyskland, Italia, Polen, Romania, Ungarn og Slovakia møttes mandag for å diskutere endringer i...
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nordkapp_(North_Cape)_by_Peder_Balke,_1840s_or_1850s.JPG
Erik Bye (1926–2004) beskrev en gang Norge som «et påbegynt dikt». Han skrev at vi må be om kursen mot «Landet som skal bli».  La oss forsøke å svare på Erik Byes spørsmål. Hvilken kurs? Av Bjarne Berg Wig, fagbokforfatter. Det er to helt grunnleggende avgjørende spørsmål for landet Norge: Det ene...
Av Svein Lund, leserinnlegg I 500 dagar meinte regjeringa at ein samrøystes dom i Høgsterett ikkje hadde noko å seie, og at tiltak som var dømt ulovlige kunne fortsette som før. Det tok 8 dagar med aksjonar, med okkupasjon av OED og stenging av inntil 10 departement før statsministeren og...
Senator Lindsey Graham (R-SC) sa 6. mars 2023 at han var beredt til å innføre lovgivning for å «sette scenen» for amerikansk militærintervensjon i Mexico. Grahams kommentarer kom etter at fire amerikanere ble kidnappet i den meksikanske grensebyen Matamoros, et område som sies å være dominert av karteller, og to av...
I et normalår produserer Norge i overkant av 150 terawattimer (TWt) med strøm. Aller mest fra vannkraft. En mindre, men økende andel, har kommet fra vindkraft. 40 av disse terawattimene går til Norges 2,5 million husstander. Det vil si rundt 16.000 kilowattimer til hver husstand. Resten går i hovedsak...
Kari Kaski (SV) foreslo Klassekampen 6. mars at SV nå «vil ha offentlig eierskap til all ny (norsk) vindkraft», et krav som også skal gjelde ved «fornying av eksisterende konsesjoner» når de går ut om 20-25 år. SV har riktignok de siste par årene bare hvisket om utbygging av...
NRK har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om en oversikt over eierskapet i norsk vindkraft. "Ifølge overingeniør Carl Andreas Veie i Seksjon for kraftsituasjon og ressurser i NVE er 67,4 prosent av den norske vindkraften i dag eid av utenlandske selskaper. Ifølge NVE er 55 av 65 vindkraftverk som er...
Av Einar Flydal, pensjonist, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor og univ.lektor NTNU Her er mitt bidrag til den kunnskapsutviklingen som nå skal skje om reindrift og vindturbiner på Fosen: Pulsene som “hakker opp” strømmens sinuskurver kommer fra vindturbiner (måling: David Colling) “Skitten strøm” fra vindturbiner utelukker reindrift i store områder rundt...
Konsulentbyrået RystadEnergy skriver i en rapport: "Det globale markedet for elektriske kjøretøy (EV) raser etter en av de mest dramatiske kollapsene i månedlig salg til dags dato. Rystad Energys undersøkelser viser at det bare ble solgt 672,000 slike kjøretøyer i januar, nesten halvparten av salget i desember 2022 og bare...
Denne grafen og litt forklaring gjør det rimelig å anta at valget står mellom vindpark og reindrift på Fosen, og ikke et kompromiss: Av Einar Flydal, pensjonist, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor og univ.lektor NTNU De lavfrekvente elektromagnetiske feltene i den biologisk aktive trekanten forstyrrer livet – på Fosen så...