Av Jan Herdal. Tyskland er forgrunnsland i den grønne energiomstillingen, og får derfor mye oppmerksomhet, på grunn av høye kraftpriser og ustabil kraftforsyning. Men samme utvikling foregår i praksis over store deler av EU. Og det gjelder ikke minst UK,...
Av Terje Valen. I boka Verdenshistorie med fortiden som speil (2020) stiller Terje Tvedt til saman 22 spørsmål som han vil drøfte. Tre av dei handlar om dei gamle elvekulturane, seks handlar om det osmanske riket og Ming-dynastiet i Kina,...
Av Jan Herdal. På papiret har Tyskland installert vel 53 gigawatt solkraft. Et enormt tall. Landets effektbehov pendler stort sett mellom 50 og 75 GW. Om de var like effektive som moderne gasskraftverk, ville solkraftverkene ha dekket over halvparten av...
Av Odd Handegård. Alle politiske partier i Norge, og alle organisasjoner knyttet til arbeidslivet, tror fullt og fast at nye «klimatiltak» vil bidra til å erstatte sysselsettingen i oljesektoren etter hvert som oljebrønnene tømmes. Forslagene er identiske, uansett om de...
Av Øyvind Andresen. Morrow Batteries nye batterifabrikk i Arendal vil forbruke mer enn dobbelt så mye strøm som Drammen by. Batteriene skal brukes i elbiler. Det er et omstridt spørsmål om hvor miljøvennlig produksjon og bruk av elbiler er. Produksjon...
Den tsjekkiske republikken har sett i drift ei ny gassrøyrleidning som er knytt saman med EUGAL-røyrleidninga (European Gas Pipeline Link), ei forlenging av Nord Stream 2. Dette rapporterte avisa Deutsche Welle med referanse til ei kunngjerd frå det Praha-baserte selskapet Net4Gas.  Den 150 kilometer...
Den 8. januar 2021 var det bare så vidt ikke hele det europeiske strømnettet gikk i total blackout. Dette skriver den østerrikske avisa Kronen Zeitung: "Akutt blackout-alarm fredag ​​ettermiddag over hele kontinentet, inkludert Østerrike! For etter svikt i flere kraftverk i Sørøst-Europa, manglet...
Av Odd Handegård. 7. januar 2020 la regjeringen fram en ny stortingsmelding: «Meld. St. 13 (2020-2021): Klimaplan for 2021-2030». Statsråd Sveinung Rotevatn kaller planen «et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk». Det «historiske taktskiftet» dreier seg om at CO2-avgifta gradvis skal...
Mens USA demonstrerte for all verden at landet mer og mer blir en bananrepublikk og at det ikke vil bli unngått med en ny president, skjedde det et drama i oljebransjen: Saudi-Arabia måtte overgi tronen til Russland. Striden handler om "det marginale fatet", altså...
Av Odd Handegård. Debatten om vindkraft det siste halvåret, har resultert i vedtak om at den lokale innflytelsen ved foreslåtte utbygginger skal bli noe bedre (i alle fall i teorien), og at aktuelle vindkraftkommuner bør kunne tjene litt på evt....