Av Odd Handegård. Det er ganske ufattelig hva norske politikere kan få seg til å si på Dagsnytt 18 om norsk energipolitikk. Det skjedde også da Stefan Heggelund (H) startet med å påstå at den foreslåtte kabelen til Skottland ville...
Utbygger av vindkraftindustri på Frøya fikk tillatelse til bygging av vindkraftanlegg til tross for at Frøya ikke er anbefalt areal for vindkraftutbygging. Dette skriver Steinar Petter Rabben i et leserinnlegg i avisa Hitra-Frøya. Han fortsetter: "Med Frøyas størrelse, topografi og naturutforming...
Klimaaktivisten Greta Thunberg talte på World Economic Forum 21. januar 2020, slik hun også gjorde i 2019. Forrige gang sa hun at "Jeg vil at dere skal få panikk!" og "Huset brenner!" I årets tale viste hun til dette og forsterket kritikken: Vi ber...
Ragna Heffermehl, saksbehandler på vindkraft i Miljøvernforbundet legger fram noen regnestykker som vil åpne øynene på folk som mener at vindkraft er bra for klima og natur. https://youtu.be/76TcvhXjONQ
Av Christina Fjeldavli. “Vi har alltid gjort det slik, og skal gjøre det slik nå også," sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK. Vi sapienser har alltid forsynt oss grådig av kaka, vi har alltid utryddet andre arter, og skal gjøre det slik nå...
Av Christina Fjeldavli. Skal vi unngå dommedag i 2030, må naturen legges frem som offerlam. Glem Cayman Islands-skandalen som ble avslørt av TV2, glem den sosiale dumpingen i Bjerkreim. La oss hoppe bukk over opplyst offentlig debatt og stole blindt på...
At norsk vindkraftutbygging har gått på tvers av store naturverdier er synlig for de fleste, selv for myndighetene. Nå ønsker de å stramme inn. Men allerede konsesjonsgitte anlegg som er i konflikt med viktige naturverdier og internasjonale forpliktelser, må stanses etter energilovens §...
Den tyske regjeringen har som mål å fase ut kull innen 2038 og tyske energiselskap vil bli kompensert med flere milliarder euro for å stenge ned kullkraftverkene. Dette melder E24. Representanten for Linke i Forbundsdagen, Sahra Wagenknecht skriver om dette på Facebook:
"Klokka tikker ned mot 2030," skriver VindkraftNå på sine nettsider. De har montert ei elektronisk klokke oppe i fjellet som tikker ned mot 2030, for å understreke budskapet. Dette er en synliggjøring av den endetidspropagandaen som tilhengerne av "det grønne skiftet" og vindkraftutbygginga omgir seg med. ...
Av Odd Handegård. Vedlegget her er ingen hyggelig lesning. Det gir en oversikt over utbyggingen av vindkraft i Norge, også hvordan utenlandske eierinteresser etter hvert har overtatt mer og mer. Vindportalen Midt...