Av Odd Handegård. Onsdag 14. juli la EU fram en ny «grønn» superpakke med en rekke nye klimaforslag kalt «Fit for 55». Superpakken tar sikte på å redusere klimagassutslippene i EU med 55 % innen 2030. Nå skal planen riktignok...
Av Odd Handegård. Det er kanskje litt tidlig å skrive om stortingsvalget allerede må, men nedenfor gjengir jeg uansett noen faktaopplysninger om partienes energi- og klimapolitikk. Partienes synspunkter på energi er selvfølgelig ikke det eneste som teller for de fleste...
– til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv. Rapport fra Motvind Norge. Motvind Norge har siden etableringen i november 2019 sett behov for en full gjennomgang av norsk energipolitikk. Regjeringens stortingsmelding om vindkraft i juni 2020 ga dårlige svar på utfordringene, og høsten...
Av Christina Fjeldavli. «At det er gjort en god jobb der inne skal jeg ikke påstå. Det føltes som mitt Mordor å gå der». Dette sier Dag Bremnes etter at han søndag 4. juli, gjennomførte sitt prosjekt med å besøke alle vindturbinene i den...
Av Bård S. Solem og Ragnhild Sandøy. Motvind. Regjeringa feilinformerer om konsekvenser av vindkraft. Her skal vi se nærmere på aerealtallene. Regjeringen.no opplyste 4. mai 2021 at planarealet for vindkraft om noen år vil være oppe i 4-500 km2. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)...
Av Jan Herdal. Eksperter, nettoperatører og den tyske riksrevisjonen advarer mot et større sammenbrudd i tysk strømforsyning, hvis landet fortsetter å legge ned stabil kull- og atomkraft som planlagt. De taler for døve ører. Myndighetene mener å ha full kontroll,...
Av Odd Handegård. Energibransjen svindler de norske strømkundene. Liberaliseringen av strømmarkedet på begynnelsen av 1990-tallet satte prosessen i gang. Men liberaliseringen (Nord Pool) er kombinert med en rekke andre innfløkte enkelttiltak. I det siste har særlig Forbrukerrådet dokumentert hvordan strømleverandørene...
Kinesiske energimyndigheter, finansdepartementet og kommisjonen for nasjonal utvikling har bestemt at subsidier til nye solkraftanlegg skal stanses med umiddelbar virkning. Kina står for 50 prosent av verdens solkraftmarked, så dette vedtaket sender sjokkbølger gjennom hele industrien. Kinas installerte kapasitet på solkraft er 130...
Av Odd Handegård. I regjeringens energimelding som kom på fredag (18. juni 2021), står det lite nytt i forhold til de velkjente kravene fra energibransjen, NHO/LO og en lang rekke konsulentselskap. Også Meld. St. 36 for 2020-2021 (Energi til arbeid)...
Regjeringens nye energimelding skrevet også av AP og SP? Av Odd Handegård. Jeg var litt spent på hvordan opposisjonen på Stortinget ville reagere på regjeringens energimelding som kom sist fredag. LO/NHO og mange andre hadde jo...