Fredrik Solvang hadde innkalt til storkamp på Debatten i NRK om vinterenes heftigste sak: De vanvittig høye strømprisene. Han hadde invitert tobarnsmoren Anita Bjørnevig Knutsen, som er en av de hundretusener som nå rammes av de høye strømprisene. Hun fikk vise konkret hvordan dette rammer henne og...
Det er i ferd med å oppstå en katastrofal situasjon i Ukraina. EU og USA har sjøl skapt sin egen energikrise gjennom “de grønne skiftet”. Av Knut Lindtner. Det er i ferd med å...

Strømsjokk

Av Eivind Salen, styreleder i Motvind. Så har strømsjokket nådd hele landet. Vi har bygget mer vindkraft enn noen annen i Europa siste par år. Resultatet er ødelagte landskap og fortvilte mennesker langs hele vårt lange land. Og høyere strømpriser enn vi noensinne har...
Av Per-Gunnar Skotåm. Strømprisene er blitt rekordhøye. I Sør-Norge er den nå ti ganger så dyr som for et år siden. Vi har overskudd av kraft fra fornybare kilder som vannkraft, men via utenlandskabler som Nordlink og North Sea Link,...
Erik Plahte Av Erik Plahte. «Gjennomsnittlig døgnpris mandag er over 2,5 kr/kWh før avgifter og nettleie. Inkludert avgifter er prisen på over 5,75 kroner i en enkelt time. Det nærmer seg fantasipriser», skriver Europower Energi. Nærmer seg? Hvem hadde fantasi til...
Av Odd Handegård. I går var strømprisen i Tromsø plutselig identisk med strømprisen i Oslo og Bergen. Det var i grunnen ikke helt uventet. I følge det lokale strømselskapet er årsaken imidlertid en helt annen enn begrunnelsen for svindelen sørpå...
Erik Plahte Av Erik Plahte. «Det er ingen hemmelighet at COP26 er en fiasko. Det burde være opplagt at vi kan ikke løse en krise med de samme metodene som førte oss inn i den», sa Greta Thunberg ifølge BBC til deltakerne på...
Av Odd Handegård. Viser til innslaget sist mandag om «videreutviklingen av energimarkedet i Europa» («erklæringen» av juni 2015). Erklæringen er som nevnt etter alt å dømme kun en intensjonsavtale uten juridiske forpliktelser for Norge. Hvis energiministeren la denne «avtalen» til...
Av F. William Engdahl. Den globale energimangelen som har drive prisane til kol, olje og naturgass til eksplosive høgder dei siste månadene er ein føreseieleg konsekvens av den galne jakta på “null-karbon”-økonomisk politikk der vi har sett idiotiske regjeringar subsidiere ein aukande andel...
Erik Plahte Av Erik Plahte. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble landene enige om Paris-avtalen, som er «en juridisk bindende internasjonal avtale» om klimaendringer. Målet med avtalen er «å begrense den globale oppvarminga til godt under 2 °C, helst 1,5 °C sammenlikna...