Interne dokumenter i Amazon viser at selskapets ledelse er klar over at deres arbeidere pisser i flasker og skiter i poser fordi tidspresset på dem er så stort at de ikke rekker å gå på do. Dette skriver The Intercept. Marc Pocan som...
”Jag ser inget gott i att försöka påskynda den pågående utvecklingen. Borgerligheten har segrat sig ner i socialt, ekonomiskt och politiskt sönderfall. Se på utvecklingen i USA! Vi kan dras ännu djupare ner i klimatkris, krig och fascism, och kapitalismen kan accelerera in i nya klassvälden.” Mikael...
Kapitalkreftene i Norge har ført en effektiv og vellykket klassekamp mot norske lønnsmottakere. Reallønnsnedgangen er markant, og NHO vil at den skal fortsatte. Dessverre er ikke den norske arbeiderklassen foreløpig rustet til å føre en klassekamp mot dette. Fri Fagbevegelse skriver:
Fagbevegelsen og venstresida forbannet. Fra den danske avisa Arbejderen. Joe Biden og Demokraterne i Senatet er løbet fra et valgløfte om at indføre en mindsteløn på 15 dollars i det offentlige, selv om de har flertal. Fagbevægelsen har i 12...
Av Frode Bygdnes. Det har alltid stått en strid om fagbevegelsen skal jobbe for lønn eller for et bedre samfunn. Det er bra at fagbevegelsen engasjerer seg i mer enn lønn, men den kampen kan og spore av. Vi kan...
Av redaksjonen i tidsskriftet Revolusjon. Sysselsettingsutvalget kommer med nye angrep på sjukelønna. Angrepet kommer samtidig med at dagens sjukelønnsordning opplagt har redusert omfanget av epidemien. Det kommer også samtidig med at regjeringa i sin ferske perspektivmelding innskjerper arbeidslinja. Sjukmeldte og uføre...
Den uavhengige fagforeninga for industriarbeiderne i energisektoren i Kasakhstan fikk sin virksomhet suspendert for seks måneder, skriver organisasjonen Human Rights Watch. Dette skjedde etter en rettssak i byen Shymkent. Myndighetene har tatt ut sak mot fagforeninga fordi de mente at den angivelig har brutt fagforeningsloven.
Etter en nedgang i desember, har antallet arbeidssøkere registrert hos NAV økt i januar. Det er særlig i løpet av de to siste ukene at antallet arbeidssøkere har økt, blant annet har antallet permitterte tatt seg opp den siste uken, noe som kan sees i sammenheng med...
Av Erling Grape. I år er det 45 år siden den såkalte Krysset-konflikten startet i februar 1976. De to ansatte gikk til streik fordi  daglig leder og eier av Krysset nektet å undertegne noen tariffavtale. Krysset i Rønvika i Bodø var en dagligvarehandel ikke...
Landsorganisasjonen i Norge, som har mer enn 950.000 medlemmer, tar i sitt høringssvar til regjeringa klart avstand fra forslaget om en lov om portforbud. LO skriver blant annet i sin uttalelse: "LO set seg i mot at det vert gitt forskriftsheimel for portforbod. Vi...