I Europa har vi sett tendenser til en skarp polarisering mellom arbeidere og andre arbeidsfolk utenfor de store byene på den ene sida og eliten og deler av småborgerskapet i byen på den andre. Det er nok å nevne de "gule vestene", brexit, bondedemonstrasjonene i Tyskland, Frankrike,...
Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon. Foran folkeavstemminga om norsk medlemskap i EEC/EF i 1972, var jeg faglig sekretær i AUF. I den sammenheng var jeg sjølsagt med i kampen mot medlemskap, blant annet på...
En storkontroll på 20 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen avdekket flere brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping. – Det er kriminell virksomhet, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i NNN til NRK. Hunfrykter at det kan være toppen av et isfjell. NRK skriver: I...
Regjeringen gjennomførte fra og med 1. november de nødvendige forskriftene for å gjøre EU-lover for elektrisk energi og gass gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisa fortsetter: Det betyr blant annet at deler av virksomheten til NVE, Norges vassdrags- og...
Over en million mennesker fylte Plaza Italia i Santiago de Chile 26. oktober 2019. TV-seere ble overveldet av dette utrolige menneskehavet. Også i alle andre større byer i Chile var det store demonstrasjoner. Demonstrantene stiller økonomiske krav mot den nyliberale politikken til regjeringa til Sebastian Piñera, men...
Av Mikael Nyberg. Blir industriarbetarna fler eller färre? Har de flesta i verkstadsindustrin fått mindre enahanda arbetsuppgifter än tidigare? Frågorna har oväntade svar, visar en en antologi om arbetslivet som svenska forskare publicerat. En recension i Clarté...
Av Erik Plahte. På møtet foran Stortinget under jernbanestreiken mot EUs Jernbanepakke 4 den 10. oktober fikk tilhengerne av jernbanepakka legge fram sine argumenter. Det var et smart trekk av arrangørene, for da fikk Anders B. Werp, statssekretær i Samferdselsdepartementet,...
Av Øyvind Andresen. Det kommer nå daglig avsløringer i Sverige og Norge om arbeidsforholdene i kaffebarkjeden Espresso House. De ansatte forteller om ekstremt arbeidspress, overvåking på arbeidsplassen, manglende overtidsbetaling, en ledelse som ikke godtar egenmeldinger osv....
Emmanuel Macrons polititropper gikk til angrep på brannfolkenes demonstrasjon i Paris og Nantes 15. oktober 2019 med tåregass og vannkanoner. Politiet var svært brutalt og mange brannfolk ble skadet. Her fra Paris: https://twitter.com/lucas_rtfrance/status/1184110360623751168 Her fra Nantes:
...nedsatte han en komité. Og det var det som skjedde på landsmøtet i Fellesforbundet. Det er grundig dokumentert at EØS ødelegger norsk arbeidsliv og raserer fagbevegelsen. Dette har også medlemmer av Arbeiderpartiet slått fast. Men forbundet forkastet forslaget om å gå inn...