Av Odd Handegård. Synspunktene på hva som bør gjøres for å redusere den vanvittige strømprisen i Norge ble drøftet i går på LO-kongressen. Synspunktene varierte fra det positive til det negative. Verst var dessverre Are Tomasgard fra LO-ledelsen. Han sitter nå i...
Av Andrés Giordano. Labor Notes. Starbucks-forbundet ble grunnlagt i Chile i 2009, samtidig med store studentmobiliseringer. Disse mobiliseringene var en del av kimen som gjorde det mulig å danne en fagforening på Starbucks og i et område som fastfood, som er svært vanskelig å...
Norsk industri går katastrofale tider i møte dersom det ikke raskt kommer tiltak som motvirker høye strømpriser - en rekke hjørnesteinsbedrifter kommer i spill og mange lokalsamfunn står i fare for å bli helt utradert. Dette er det dystre varselet i rapporten «Strømpriskrisen...
Parlamentet i Ukraina skal stemme over arbeidslivslover som "setter fagbevegelsen tilbake til 1800-tallet". Dette skriver OpenDemocracy på sine nettsider. Her bringer vi et utdrag: "Med ett brev sendte oss bort, og dialogen vår ble til en monolog," sier Anton Gorb, en fagforeningsrepresentant...
- Vi har havnet i en svært alvorlig situasjon drevet fram av en tro på globalisering framfor egenproduksjon - lav pris har vært viktigere enn selvforsyning. Men du kan ikke bytte ut gass fra Russland med vindturbiner i Nordsjøen når det ikke blåser, sa Erik Wærness,...
Jobbing uke etter uke uten fri. Timelister og kontrakter som ikke stemmer. Dette skriver NRK. På skipsverftet Vard Søviknes, utenfor Ålesund, kryr det av arbeidere. Tusen i tallet. Mange fra utlandet. Etter EU- utvidelsen i 2004 begynte arbeidere fra...
Ikke siden 1980-tallet har Storbritannia sett så mange streiker og fagforeningsprotester. Etter 20 år med lavlønnskapitalisme har en dypt frustrert arbeiderklasse sagt fra. Det skjer bare halvannet år etter at britene vinket farvel til EU. Fra den danske avisa Arbejderen.
Millioner av arbeidere over hele Sri Lanka deltok éndagsgeneralstreiken 28. april 2022, med krav om at president Gotabhaya Rajapakse og hans regjering trekker seg. Streiken, som var nesten total, involverte arbeidere fra både statsdrevne, statseide og private selskaper. Det er den første storstreiken i landet på...
Av T.J. Coles  Ved å invitere en Azov-kriger til å tale til det greske parlamentet, åpnet Zelensky landets historiske sår og utløste sinte demonstrasjoner som har rystet den pro-amerikanske regjeringen. «Solidaritet med det ukrainske folket er en selvfølge. Men nazistene...
De utålelige økningene av levekostnader utløst av USA/NATO-krigen mot Russland i Ukraina produserer nå ei massiv bølge av arbeiderklasseprotester over hele verden, skriver Eric London i WSWS. Vi gjengir noen av hans eksempler: De siste dagene har kommuneansatte, statsansatte, oljearbeidere, telekommunikasjonsarbeidere og lærere i...