Regjeringas begeistring for post-covid samfunnet NOU 2021:4 Norge mot 2025 Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Dette er ei offentlig utredning som bør leses i filler. Den ble avgitt til Finansdepartementet 25. mars 2021, og man...
Stortinget ble feilinformert da Unio-streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. – Rødt kommer til å stemme mot tvungen lønnsnemnd i Unio-streiken når dette skal opp i Stortinget, sier Moxnes til NTB. Han oppfordrer resten av opposisjonen til...
En såkalt «superlobby» med LO og NHO i spissen, har lagt fram en felles plan for å elektrifisere sokkelen fra land. Denne «grønnvaskinga» av oljeindustrien er dels avhengig av storstilt utbygging av vindkraftverk. Norsk natur skal ofres for å forlenge oljealderen. Kan  LOs medlemmer være med på...
Milliardærklubben World Economic Forum fortsetter sitt ufortrødne arbeid med å utnytte koronakrisa til å gjennomføre drastiske endringer av arbeidslivet. I en undersøkelse som de har gjennomført sammen med Rockefeller Foundation stiller de spørsmålet om bedriftene bør forlange at de ansatte er vaksinert for at de skal beholde...
Av Pål Steigan. Vi som vokste opp som radikalere under den kalde krigen hadde en sterk følelse av at det foregikk en politisk overvåking fra de hemmelige tjenestene og CIA rettet mot radikale bevegelser i blant annet Norge. I noen tilfeller ble slikt dokumentert,...
Av Vidar Våde Jeg nærmer meg 80 år. 16.september i 1961 meldte jeg meg inn LO. 16.september 2021 har jeg altså vært medlem i LO i 60 år. Få år etter at jeg meldte meg inn fikk jeg verv som fagforeningsleder. Etter det har...
De døde i kampen mot lønnsnedskjæringene. Av Janne Bengtsson, Proletären. Den 14 maj 2021 är det 90 år sedan skotten föll i Ådalen. Utkommenderad militär mördade fem arbetare som kämpade mot lönenedpressning och för sina jobb och familjer. Här skildrar...
Søndag la jeg ut et innlegg om Klassekampens tvilsomme behandling av klimaspørsmålet. Tidligere redaktør av KK, Bjørgulv Braanen, likte ikke innlegget som han karaktreriserte slik: Av Odd Handegård. «For en uredelig framstilling!!! Klassekampen har her drevet journalistikk...
Etter mer enn tre måneders forhandlinger mellom arbeiderkomiteen i Yamit og Yamit CEO, har begge parter signert en avtale til fordel for de palestinske arbeiderne. De tre månedene med forhandlinger kom etter at de streikende arbeiderne hadde stengt sin 19-dagers streik. Det er Palestinakomiteens faglige utvalg som...
Elendige arbeidsforhold, lav lønn, overvåket arbeidsdag og høy risiko for covid-19-smitte førte til at ansatte i Amazon i Tyskland streiket fire dager fram til påske, skriver den danske avisa Arbejderen. Søndag, mandag, tirsdag og sist onsdag gikk ansatte ved Amazon i Tyskland i streik...