Av Pål Steigan. Vi blir i disse dager servert den rasistiske myten om at alle hvite er arvelig skyldige i undertrykkinga av svarte for hundre eller to hundre år siden. Folk har stort sett lite kunnskaper om historie og historiefagets stilling i skolen er...
Svart milits utfordrer hvite nasjonalister. Krever å få opprette en uavhengig svart stat i USA. Tusen væpnede svarte militsfolk marsjerte gjennom Georgias Stone Mountain Park 5. juli 2020 og utfordret hvite "red necks" til å komme ut og slåss mot dem, skriver Newsweek.
Tyveri, gammel britisk tradisjon, Høyesterett i Storbritannia har vedtatt at Venezuelas lovlige president faktisk er den selvutnevnte lederen Juan Guaido, og ikke den valgte Nicolas Maduro. Dette handler om en bisarr kamp om gull til en verdi av 1 milliard dollar.
En oppfølger til Aktivisme under den digitale revolusjonen – et 50-års perspektiv. Jeg er nettopp tilbake fra Haramsøya, hvor de krever «Stopp vindkraftutbygginga nå». Dette er et tydelig krav som kan innfris eller ikke innfris, og man kan...
Av Øyvind Andresen. Var Norge var en aktiv deltager i slavehandelen over Atlanterhavet på 1600 og 1700-tallet? Må Norge unnskylde sin rolle i denne handelen? Disse spørsmålene er blitt reist på ny i kjølvannet av de siste anti-rasistiske demonstrasjonene etter...
Sigurd Allern Av Sigurd Allern. De siste årene har faktasjekking vokst fram som en selvstendig sjanger innenfor journalistikken. Kildekritikk og verifisering av opplysninger før publisering har alltid vært en sentral del av journalistisk praksis. Faktasjekking som en ny, spesifikk sjanger handler...
Av Terje Skog. Tranmæl og andre sosialdemokrater har, i den senere tid, blitt hyllet av personer på den såkalte venstresida. Hvis en sjøl er sosialdemokrat, er en slik omfavnelse helt naturlig. For revolusjonære framstår hele greia som akkurat hva det...
Av Erik Plahte. Kan Norge konkurranseutsette jernbanen og innrette oss etter EUs tekniske standarder og løsninger uten å godta Jernbanepakke 4? I Klassekampen 16. juni stilte jeg samferdselsminister Knut Arild Hareide to spørsmål om dette stemmer. Innlegget sto også her...
De filantropiske multimilliardærenes «forretningsmodell». Bill Gates og Warren Buffett regnes utvilsomt som filantroper. Begge er multimilliardærer. De har etablert viktige stiftelser og opererer som velgjørere. Begge er i nær, vennlig kontakt med hverandre. Stiftelsen til den store investoren Warren Buffett hadde en fondskapital på 36 milliarder...
Vi vert oppmoda om å sjå oss sjølve i ljos av hudfargen, slik at det vesentlege ved oss vert «rasen» på toppen av «kjønnet» og «alderen». Dette skriver forfatteren Kaj Skagen i en svært viktig kronikk i Dag og Tid.