De samarbeidsavtalene og de strategiske føringene Russland og Kina har avtalt under president Xi Jinpings møter med president Vladimir Putin i Moskva 20.–21. mars 2023 ser ut til å være ganske enkelt epokegjørende. Vestmaktene har prøvd å slå kiler mellom Russland og Kina etter Russlands invasjon i Ukraina 24....
Nedtegnelser fra kanten av den narrative matrisen Av Caitlin Johnstone - 8. januar 2023 Slutt å kalle Irak-krigen en «feil». Når du gjør en feil, gjør du endringer for å sikre at feilen ikke gjentas. Ingen ansvarlige for den invasjonen led noen konsekvenser av noe slag, null politiske endringer ble gjort,...
Av Isak Mamen Finne. Under de politiske omveltningene verden gjennomgår i disse tider er favorittmantraet vestlige opinionsledere tyr til at verden står i en verdikamp mellom autokrati og demokrati. Det har metafysiske overtoner, der de fremtredende aktørene blir tildelt roller som passer inn i en manikeisk grunnfortelling der det gode...
Interessen for mat som medisin startet da sønnen Tim fikk diagnosen barneautisme og AD/HD. I dag er han en frisk syttenåring. Av Julia Schreiner Benito, redaktør i hemali. Først publisert i Helsemagasinet nr 1/2023. Foto fra barnehagen er tatt av Heidi Aske. Barneatuisme og AD/HD: Vonde år med sønnens sykdom og...
En etter en kollapser finansinstitusjonene som milliarder av mennesker er avhengige av for å drive forretninger og leve sine liv. Miles Franklin Precious Metals sin eier og administrerende direktør Andy Schectman, som har vært en fremtredende skikkelse i finansnæringen i mer enn 25 år, advarer om at sluttspillet til...
I den andre uka i mars gikk tusenvis ut i gatene i Tbilisi, hovedstaden i Georgia, for å få utløp for sin brennende indignasjon over et lovutkast som krever at enhver NGO som opererer i landet som mottar over 20 % av sine inntekter fra utlandet, må registrere seg...
Tvil skal komme tiltalte til gode og det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig blir dømt, heter det i et anerkjent rettsprinsipp. Bør ikke det også gjelde Russland? Eller er det bare Norge og allierte som skal behandles rettferdig? Denne artikkelserien i tre deler...
Bertil Carlman peker i denne artikkelen på hvordan det en gang så likeverdige "folkhemmet" Sverige er blitt erstattet av et nyliberalt samfunn der klasseforskjellene øker drastisk. Han stiller det opp mot utviklinga i Kina og spør om det ikke er Kina som er "folkhemmet" i dag. – Red. Var är...
Nedstengningene og stimulansen som krevdes for å holde økonomien i live bidro til å drive inflasjonen. Deretter jekket Fed opp renten. Og helvete brøt løs. Av Christian Parenti. Fredag ​​10. mars 2023 døde Silicon Valley Bank (SVB) av Covid. Greit, det er litt mer komplisert enn som så, men Covid-nedstenginger etterfulgt...
Tyske dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam har i en årrekke kartlagt trær og skadevirkninger fra mikrobølget stråling. Hun og hennes medarbeidere har dokumentert hvordan mobilmaster, radaranlegg og radiosamband ødelegger trærne litt etter litt. Av Einar Flydal, pensjonist, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor og univ.lektor NTNU Ødeleggelsene skjer ikke bare i byene,...