IMF: Det nye Bretton Woods

31
Den administrerende direktøren i IMF, Kristalina Georgieva, lanserer Det nye Bretton Woods-øyeblikket".

Noe er på gang i internasjonal finansverden. Sjefen for IMF snakker om «det nye Bretton Woods»-øyeblikket.

Den administrerende direktøren i IMF, Kristalina Georgieva, sier i en tale som er publisert her, at verden står overfor det hun kaller A New Bretton Woods Moment.

Talen inneholder mye svada om «søsterskap» og «brorskap» og «klima» og «gender eqality», men kjerne i budskapet er dette:

I dag står vi overfor et nytt Bretton Woods-øyeblikk. En pandemi som allerede har kostet mer enn en million liv. En økonomisk ulykke som vil gjøre verdensøkonomien 4,4% mindre i år og fjerne anslagsvis 11 billioner dollar i produksjon til neste år. Og utallige menneskelige desperasjoner i møte med enorm forstyrrelse og økende fattigdom for første gang på flere tiår.

Nok en gang står vi overfor to massive oppgaver: å bekjempe krisa i dag – og bygge en bedre morgendag.

Vi vet hva som må gjøres akkurat nå. En varig økonomisk utvinning er bare mulig hvis vi slår pandemien. Helsetiltak må forbli en prioritet – jeg ber dere oppfordre til å støtte produksjon og distribusjon av effektive terapier og vaksiner for å sikre at alle land har tilgang.

Bretton Woods

Her må vi minne om hva Bretton Woods dreide seg om. Bretton Woods-avtalen er en avtale inngått mellom 44 stater juli 1944 i Bretton Woods, New Hampshire, USA. Avtalen regulerte etterkrigstidens penge- og valutasystem. Avtalen la grunnlaget for opprettelsen av Det internasjonale pengefond (IMF) og Verdensbanken.

Bretton Woods var altså der USA festet grepet etter annen verdenskrig og etablerte det USA-dominerte økonomiske verdenssystemt.

Nå sier IMFs sjef at dette ikke virker lenger. Det må til et nytt Bretton Woods. Kapitalismen må omorganisere seg igjen. Og dette knyttes direkte til pandemien. Pandemien brukes som brekkstang for å rive ned det gamle og få på plass en ny økonomisk verdensorden, en total omorganisering av kapitalismen.

Talen inneholder svært få nøkler til hva dette vil bety, men vi aner konturene. Det er snakk om en ny, global økonomisk styring. Hun påkaller John Maynard Keynes, men det handler mest om at hun varsler store finansielle overføringer. Akkurat som Bretton Woods gjorde dollaren til verdensvaluta, betyr dette antakelig en ny verdensvaluta, sannsynligvis en digital sådan.

Georgieva snakket om at de globale overføringene under koronakrisa har vært på 12 billioner dollar (12.000 milliarder), hun roste dette, men det er tydeligvis ikke nok. Her trengs det mer, tydeligvis, og det skal skje sentralstyrt via IMF.

Dette er IMFs variant av «The Great Reset». Kapitalismen skal reorganiseres og koronakrisa brukes som det perfekte påskuddet til å skape et «Bretton Woods øyeblikk». Skalk lukene, storm i anmarsj – her kommer det mer.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for ABC ABC says:

  Bretton Woods-øyeblikk
  Vi går mot en desentralisering av betalingssystemer men IMF og USA
  vil ha en sentralisering selvfølgelig.

  Det er teknisk mulig å kutta ut banker ect samt institusjoner som IMF i dagens setting og låte sentralbanker ta over hele gesjeften. En diskusjon av mange rundt emnet. :grinning::wink:

  Det er god lesing i linkerne ovenfor og det store poenget er at utviklingen går hinsides raskt i og med digitaliseringen og USAs tapte stilling som hersker over betalingssystem.

 2. Avatar for tjatta tjatta says:

  Phoenix_detail_from_Aberdeen_Bestiary

 3. Det virker ikke som om det er mange som forstår alvoret av akkurat hva IMF deklarerer her fordi de ikke forstår hva valuta er. I kjernen er valuta egentlig like verdifullt som monopolpenger men med den egenskapen at den tapper alt og alles verdier/verdiskapning gjennom renter og inflasjon (sterkt forenklet beskrivelse). Like naturlig som når man kaster en stein opp i lufta så vil den falle ned igjen, vil det samme skje med hele den sentralbank styrte verdensøkonomien som nå kollapser på seg selv. Nå som IMF og de vanlige skurkene vet at bedraget ikke kan strekkes lengre vil de resette systemet slik at de kan lage en ny verdensomspennende svindel, antageligvis i form av en global digital valuta. Selvfølgelig vil den bli sporet og kontrollert på alle mulige måter også. Her er det bare og være beredt på valutakriger og andre økonomiske ekstremiteter. Alle sentralbanker og land vil gå hardt ut for og posisjonere seg best mulig i den nye valutaen. Antageligvis vil de landene med store gullreserver gjøre det bra, dvs USA, Kina og Russland. Sist jeg sjekket hadde Norge null gullreserver. Vi kan jo alltids håpe på at Tangen og sentralbankerne vil det beste for folk flest her i Norge og at de ikke er ihuga globalister…

 4. IMFs taler inneholder nesten alltid bekymring om økende fattigdom år for år, beregnet på et publikum som tror at IMF er an altruistisk bank for fattige land. Men IMFs utlånspolitikk øker heller fattigdommen i verden, for mange av landene kan ikke betale lånene tilbake, og utviklingen i landene stopper opp. For IMFs andre ansikt er en bank som er et instrument for den globale storkapitalen, strategien er forgjelding av land for politisk kontroll og for at IMFs bakmenn kan kjøpe opp landressursene og infrastruktur.

  "84 percent of the International Monetary Fund’s (IMF) COVID-19 loans encourage, and in some cases require, poor countries hard hit by the economic fallout from the pandemic to adopt more tough austerity measures in the aftermath of the health crisis, warned Oxfam today.

  New analysis by Oxfam finds that 76 out of the 91 IMF loans negotiated with 81 countries since March 2020 ―when the pandemic was declared― push for belt-tightening that could result in deep cuts to public healthcare systems and pension schemes, wage freezes and cuts for public sector workers such as doctors, nurses and teachers, and unemployment benefits, like sick pay".

  ““The IMF has sounded the alarm about a massive spike in inequality in the wake of the pandemic. Yet it is steering countries to pay for pandemic spending by making austerity cuts that will fuel poverty and inequality. These measures could leave millions of people without access to healthcare or income support while they search for work, and could thwart any hope of sustainable recovery. In taking this approach, the IMF is doing an injustice to its own research. Its head needs to start speaking to its hands,” said Chema Vera, Oxfam International’s Interim Executive Director”. Kilde.

 5. Det finnes allerede alternativ; gull, sølv, Monero, Bitcoin, bytteringer, rekoringer osv med flere. Det er vel heller snakk om at folk forstår at de blir svindlet og at de er villige til og gå sine egne veier uansett hva myndighetene gjør og sier.

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Ja, men ingen av dem gir bedre demokratisk kontroll. De er i høyeste grad åpne for manipulering.
  Å ha en stabil valuta er avgjørende for selvråderetten. Det krever konsensus blant partene, ellers er går vi hundre år tilbake, og overlater det til røver-baronene.

 7. Ja du har helt rett, det er psykopater og sosiopater som styrer, og de er omgitt av nyttige idioter. Hvis du søker så vil du finne psykologer som har skrevet avhandlinger om hvordan de psykopatene som ikke blir kriminelle, klatrer høyt opp i andre organisasjoner/strukturer som politikk, politi, militære og div corporations der bank og finans utpeker seg med svært høy andel av psykopater og sosiopater.

  Interessant med e-krone. Det er ikke dumt med en lokal pengeenhet som er helt styrt lokalt. Den må for all del ikke være basert på lån og være rentefri. Egen rentefri valuta har 2 ganger som jeg vet om vært en stor suksess for land og innbyggere. Det var den amerikanske Greenback under Lincoln og Reich Marchs under Hitler. I begge tilfeller tok de befolkningen ut av fattigdom og dårlige kår. Det sentralbanksystemet vi har nå er pil råttent, skaper fattigdom og lidelse. Ikke det minste rart når det ble konstruert av psykopater i sin tid og blir i dag vedlikeholdt av nåtidens psykopater.

 8. Avatar for K11 K11 says:

  Lekkasjer fra bl.a. Canada viser at det er planlagt en storstilt, global sletting av gjeld. Dette skal inntreffe allerede neste år, etter at covid-restriksjonene har ødelagt verdensøkonomien og forårsaket depresjon, på flere måter. Utpå nyåret begynner media å snakke om “covid-21”, som de hevder er en mer dødelig variant av covid-19. Covid-21 forårsaker “den tredje bølgen”, fra og med januar neste år.

  Parallelt med gjeldsslettingen (“the great reset”) igangsettes også vaksinering av Vestens middel- og arbeiderklasse. Å ta vaksinen(e) blir en forutsetning for å få delta i arbeidslivet, ta utdannelse, handle på butikker og bruke kollektivtransport. Det blir dessuten en forutsetning for å kunne motta den globale borgerlønnen, som blir distribuert av sentralbanksterne innen utgangen av neste år. Borgerlønnen blir en form for blokkjedebasert kryptovaluta som distribueres via den 5G-kompatible chipen eller kvanteprikktatoveringen alle vaksinerte skal utstyres med.

  Velger man å takke nei til vaksinen, blir man regnet som en “biologisk trussel”, og plasseres i interneringsleir sammen med andre antivaxxere, konspinisser, dissidenter og fritenkere. (Såkalte “terrorister”.) Disse interneringsleirene er nå under oppføring i Canada og andre vestlige land.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

23 flere kommentarer

Deltakere