I østerled dag 1

Forspill. Fra et Europa på sotteseng til landet der eplene kommer fra. Av Pål Steigan. Frankfurt flyplass er ikke noe sted man til vanlig ønsker å være. Under maskeregimet er det en dystopisk affære. Nesten alt er stengt, og budskapet...
Da Erna Solberg holdt nyttårstalen hadde hun styrt Norge i strid med Grunnloven i 293 dager, og ingenting tyder på at hun har noen planer om å gjeninnføre de demokratiske fri- og rettigheter i noen nær framtid. Har gjort en feiltolkning av smittevernloven...
Dagens finansoligarker er ekstremt rike og har ekstrem makt. De rikeste av disse finansfyrstene har personlige formuer som overgår bruttonasjonalproduktet i mange land, og gjennom sine investeringer kontrollerer de store deler av verdens rikdommer. Gjennom seks artikler har vi sett på hva slags makt de har, hvem...

Imperiets herskere

Gjennom fem artikler har vi sett på hvem som har kontrollen over noen av de viktigste strategiske sektorene i den USA-dominerte imperialismen. Det er på tide å sammenfatte hva vi har funnet ut. Men la oss først gå over 100 år tilbake.
Av Frode Bygdnes. Regjeringa la frem Nordområdemeldinga, Meld.St.9 (2020 – 2021) i forrige måned. Meldinga understreker behovet for å ha folk boende her nord. Bolyst og stabil bosetting ble poengtert. Men regjeringa har sjøl mye av skylden for fraflytting og...
Nylig skrev jusprofessor Hans Petter Graver en artikkel i Morgenbladet. I den artikkelen sto det: «I høst har vi sett fremveksten av en ny styringsform i Norge: Styring gjennom dekret».Hva det betyr utdyper han noen linjer lenger ned: I demokratiet Norge styres vi...
Koronatiltakene vil kaste ytterligere 150 millioner mennesker ut i ekstrem fattigdom, skriver Verdensbanken. Men på den andre sida av skalaen kan de rikeste milliardærene fryde seg over at de har blitt ekstremt mye rikere under pandemien. De 651 dollarmilliardærene i USA har ifølge...
Når myndighetene sier at det er "et høyt smittetrykk" eller mediene rapporterer om hvor mange som er smittet av koronaviruset siste døgn i Oslo eller Lombardia, så hviler det helt og fullt på en eneste vitenskapelig artikkel. Denne artikkelen, som definerer RT-PCR ble innlevert til tidsskriftet Eurosurveillance...

Løfte til leserne

Av Pål Steigan. Kjære venner! Vi har bare noen få uker tid igjen av det mest vanvittige året noen av oss har opplevd. Koronakrisa og den globale økonomiske kollapsen er det verste som har rammet verden etter annen verdenskrig, og svært...
Neste år kan komme til å bli katastrofalt, sa sjefen for World Food Programme (WFP) David Beasley til en konferanse i FN-regi 4. desember 2020. Koronatiltakene vil føre til en 40 prosent økning i antallet mennesker som trenger humanitær hjelp, sa han. Beasley sier at 2021 ser...