Lars Birkelund svarer Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp. Av Lars Birkelund. Håkon Ødegaard, Norsk Folkehjelp, klager i sitt svar til meg på at  jeg ikke svarer på hans spørsmål. For det første kan jeg ikke se...
Kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp svarer Lars Birkelund. Av Håkon Ødegaard. Lars Birkelund kommer I Steigan.no 11.april med et langt tilsvar til Norsk Folkehjelps innlegg. I stedet for å svare på vårt innlegg, velger imidlertid Birkelund  først å tillegge oss en...
Et stort fly ankom Damaskus internasjonale lufthavn 8. april 2021 med medisinsk og matforsyninger levert av De forente arabiske emirater. Ifølge det statlige Syrian Arab News Agency (SANA) ankom Emirati-flyet ved daggry med "store mengder medisinsk hjelp og utstyr for å håndtere koronavirusepidemien", sammen...
I denne artikkelen svarer Lars Birkelund på en artikkel av kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp. Ødegaards artikkel var i sin tur et svar til Birkelund og Eva Thomassen. Av Lars Birkelund. Håkon Ødegaard/Norsk Folkehjelp trenger påhengsmotor,...
Av Håkon Ødegaard, Norsk Folkehjelp. I sine innlegg på Steigan.no og i sosiale media nylig retter Eva Thomassen og Lars Birkelund nok en gang kritikk mot Norsk Folkehjelp og kommer med til dels grove beskyldninger mot de sivilsamfunnsaktørene og lokale humanitære organisasjonene Norsk Folkehjelp samarbeider med.
For å forstå historien om de siste tretti åra i imperialismens historie er det nødvendig å forstå den rollen imperialismens fjerde våpengrein spiller. Det handler om psykologisk krigføring og bruken av mediene og fortellerkunsten til å selge imperialistiske kriger til massene, pakket og presentert som "rettferdige...
"Husk på det – vi beholder oljen!" sa Donald Trump i oktober 2019 om Syria. Det var en åpen og vulgær hån mot internasjonal rett, som gjør dette til en forbrytelse. Men dersom noen hadde håpet at Joe Biden skulle bryte med denne piratlogikken, så må de...
Jeg viser til innlegg av John Færseth i Trønderdebatt 31.03.2012. «Er venstresida sårbar for propaganda?» Av Eva Thomassen. Ubehaget «Steigan er en «outlier» i norsk venstreside. Likevel er det grunn til å frykte...
Mange tegn peker i retning av at sjøl etter ti år med krig mot Syria har ikke USA og deres allierte tenkt å gi seg. Biden-adminstrasjonen er full av kyllinghauker og har allerede bombet Syria én gang og sendt tropper til å bygge opp enda en base....
Av Eva Thomassen. Det er 10 år siden krigen mot Syria startet. Fortellingen lever fortsatt om at «fredelige» demonstranter ble brutalt slått ned av «Assad-regimet» De «tok til våpen». Å «ta til våpen» må jo bety at det finnes våpen?...