Stikkordarkiv for eøs

Hvorfor må vi ut av EØS?

Arbeiderpartiets Jonas Bals har i flere innlegg i Klassekampen utfordret EØS-motstandere om arbeidsinnvandring. Han framstiller det som om vi vil stenge grensene. Både Bals og Jonas Gahr Støre mener at sosial dumping eller arbeidskriminalitet ikke har noe med EØS å gjøre. I tillegg påstår de at fagbevegelsen ikke blir påvirket negativt av EØS. For meg…

Med Arbeiderpartiet for TISA, TTIP, opprustning og NATO

Avisa Klassekampen jubler etter landsmøtet i Arbeiderpartiet: Kommentatorar både i Dagsavisen, VG og Klassekampen har peika på at Støre har flytta Ap til venstre, paradoksalt fordi fleire på venstresida frykta at vestkantmannen ville dra partiet andre vegen. Det er godt man ikke har høye forventninger, for da kan man glede seg over så lite. Jeg…

EØS, sosial dumping og splittelsen i arbeiderklassen

Arbeiderklassen i Europa står i en svakere stilling enn på svært mange år. I OECD-området som helhet er organisasjonsgraden gått ned fra 26,6% til 16,9% fra 1991 til 2013. Det er dramatisk. I Sverige er den i samme periode gått ned fra 80,1% til 67,7%. I Storbritannia har organisasjonsgraden gått ned med en tredel på…

En arbeiderfiendtlig innvandringspolitikk

I en kronikk i Aftenposten skriver Elin Ørjasæter: “Ukontrollert innvandring av billig arbeidskraft truer med å gjøre ulikhetene så store, også i Norge, at hele vårt velferdssamfunn står på spill.” Hvis hun har rett i dette, bør det være en sak for fagbevegelsen og venstresida. Det virker som om i hvert fall venstresida ikke en…

TISA
– en trussel mot velferd og demokrati

TISA – Trade In Services Agreement –vil antakelig kunne forandre Norge i like stor grad, eller i større grad, enn det EØS-avtalen gjorde. Derfor forhandles den fram i hemmelighet. Trade In Services Agreement er den siste av mange frihandelsavtaler initiert av USA. Det er 23 partnere i avtalen, Australia, Canada, Chile, Taiwan, Colombia, Costa Rica,…

Demokratiet er ikke lenger på moten

En anti-demokratisk vind blåser over verden. I USA feies grunnlovens prinsipper til side av National Security Agency (NSA). I Spania innføres anti-demokratiske lover som en må tilbake til fascismen for å finne maken til. I Hellas og Italia ble statministre avsatt, ikke av folket, men fordi finanskapitalens folk krevde det. Er demokratiet i ferd med…