Bemanningsbransjen: Arbeiderpartiet stemte ned forslag om innleieforbud

3
Arbeiderpartiet klarte å hindre Fellesforbundet i å si nei til EØS. Dermed vil ødeleggelsen av det regulerte arbeidslivet fortsette. Shutterstock

Arbeiderpartiet fortsetter å dolke fagbevegelsen og arbeiderklassen i ryggen. En kampsak for den radikale fagbevegelsen har vært og er å få til et innleieforbud for å redde stumpene av det organiserte arbeidslivet i Norge fra EØS-avtalens ødeleggende virkninger. Men Ap fortsetter å stemme sammen med Høyre. Fri Fagbevegelse skriver:

«Torsdag stemte stortingsfleirtalet som venta ned ei rekke forslag om innstrammingar i reglane for innleige frå bemanningsbyrå. Men også på raudgrøn side var det usemje om korleis ein skal sikre heile, faste stillingar i norsk arbeidsliv.

Raudt, SV og Senterpartiet fremma nemleg eit forslag om eit landsdekkande forbod mot kommersiell utleige av arbeidskraft. Berre innleige frå andre produksjonsbedrifter bør vere lov, meiner partia.

– I årevis har fagrørsla åtvara mot at bemanningsbyråa svekker det organiserte arbeidslivet. Dei fortrenger faste tilsettingar, fortrenger fagopplæring og svekker bedriftene si vilje og evne til å satse på produktivitet og innovasjon, sa Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

Han viste til rapportar frå byggebransjen i Oslo og Bergen som viser massive brot på innleigereglane, og ein aukande del innleige i verftsbedriftene.»

Dette er noe ikke minst fagforeningsveteranen Boye Ullmann har pekt på i årevis:

Bemanningsbransjen ute av kontroll: – Regulering er ikke nok

Og Støre har fulgt samme kurs hele tida, sjøl om han har prøvd å innbille fagbevegelsen noe annet:

Bemanningsbyråene ødelegger fagbevegelsen, men Støre vil ikke stoppe dem

Som vi har pekt på tidligere:

Sosialdemokratiet er ikke, og kan aldri bli noe alternativ til markedsliberalismen og EU-sentralismen i Europa. Å be dem om å bli det er som å be leoparden om å legge av seg flekkene.

Det er katastrofalt å spre illusjoner om noe annet.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. « Vi har gått tilbake til det vi er, nemlig et tradisjonelt arbeiderparti som er opptatt av rettferdig fordeling», sier Hadia Tajik, og AP forsøker å rødvaske seg selv for arbeiderklassen.

  AP blinker til venstre men svinger til høyre, og nå girer Hadia Tajik opp, og ruller ned ruten og stikker armen ut av vinduet også for å enda mer tydeliggjøre at AP vil til venstre, men svinger til høyre gjør de i hver eneste korsvei som leder til EUs neo-liberale markedsøkonomi som gjør arbeiderklassen til arbeidende fattige og de rike rikere.

 2. AP er jo et høyreparti. Selv når SV fremmer forslag om å innføre arveavgift med et romslig skattefradrag slik at den bare rammer de svære formuene som er bygget opp av skattefrie penger, stemmer AP i mot. Slik jeg ser det må hele ledelsen i AP skiftes ut, den har en helt annen agenda enn “grasrota”. Man kan bare spekulere i hvem som står bak …

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Arbeidsformidling eller menneskehandel?

  Med bemanningsbyrå i inn- og utland, samt frislipp av midlertidig arbeidskraft og løsarbeidere, har norsk arbeidsliv utviklet seg i retning av menneskehandel.

  De negative effektene av arbeidsformidling i fri flyt er svært mange, og de fleste må regnes som kriminelle.

  For å få orden på det norske arbeidslivet igjen behøver vi den offentlige arbeidsformidling tilbake, slik vi hadde det med Arbeidskontoret.

  Det bør vurderes om arbeidsformidling og arbeidstilsyn skal være del av én og samme etat.

  Ap bør vurdere å skifte navn. “Arbeiderpartiet” synes ikke lenger passende for partiets politiske profil.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere