Varsko til Solberg: Frykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet

0
Erna Solberg vil gi EU muligheten til å stoppe politiske vedtak i Norge ved å innføre meldeplikt til EU. Foto: Shutterstock.

Lokale myndigheter protesterer mot at de skal bli pålagt meldeplikt til EU eller ESA før de får vedta noe som helst på markedet for tjenester. Dette skriver ABC Nyheter og fortsetter:

«Forumet for kommuner og regioner i de tre EFTA-landene som har EØS-avtalen med EU, Norge, Island og Liechtenstein, kommer med en klar advarsel mot et vedtak som er på trappene i EU, og som får full støtte av den norske regjeringen:

Dette vil krenke lokale og regionale myndigheters demokratiske rett til selvstyre, vedtok de på et møte 12. desember.

Hva de reagerer på?

EU-kommisjonen foreslo 10. januar 2017 å utvide meldeplikten i tjenestedirektivet, som Norge er underlagt gjennom EØS-avtalen, på et vis som mange syns er dramatisk:

Når statlige myndigheter, et fylke eller en kommune planlegger å fatte nye vedtak som påvirker tjenestemarkedet, skal de heretter plikte å sende en forhåndsmelding til EU-kommisjonen, i Norges tilfelle til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, minst tre måneder før vedtaket trer i kraft.

Så skal Kommisjonen eller ESA i tilfeller der de mener et vedtak strider mot EUs regler for fri flyt, få stoppe slike vedtak i norsk styre og stell.

Forslaget fra Kommisjonen får full tilslutning fra Solberg-regjeringen. Norge oppfordrer EU på det sterkeste å gjennomføre styrket meldeplikt.

– Norske regler for tjenester skal fortsatt besluttes av norske folkevalgte i kommuner, fylker og på Stortinget. Ikke av EU, forsikret daværende statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i en kronikk i ABC Nyheter i februar.

I et notat 15. februar 2019 oppfordrer Solberg-regjeringen og dens kolleger i de to andre landene EU til å gjøre det de kan for å innføre en slik meldeplikt.

Lokalmyndighetenes forum som nå uttaler seg, påpeker derimot at Europarådets charter for lokalt og regionalt selvstyre bekrefter den demokratiske retten kommuner og regioner har til selvstyre, og oppfordrer EUs ministerråd og EU-parlamentet til ikke å vedta en slik prosedyre for notifisering.

Det vil ifølge Forumet, som er et rådgivende organ for EFTA-land innen EØS-avtalen, krenke lokale og regionale beslutningsprosesser.»

Det er altså Solberg-regjeringa som har vært og er pådriver for å innføre en slik meldeplikt. Den vil knesette at kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak. Så kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak før de er fattet.

Under en høring i april 2017 uttrykte LO derimot sterk bekymring:
«LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser.»
LO oppfordrer departementet til å vurdere om forslaget innebærer en uproporsjonal innblanding i nasjonal lovgivning.
«Det er betenkelig at Kommisjonen/ESA skal kunne gi bindende vurderinger av forslag til nasjonale lover og reguleringer, før de er vedtatt i Stortinget.», skrev LO.

I januar 2019 skrev 160 europeiske organisasjoner et åpent brev til EU-kommisjonen der de sterkt advarer mot å innføre en slik meldeplikt. De skriver at dette vedtaket på «en alvorlig måte vil skade lokalt sjølstyre og være en trussel mot det lokale demokratiet.»

Solbergregjeringa sier derimot at den hilser kommisjonens vedtak velkommen og altså vil gjøre sitt ytterste for at den skal gjelde for Norge. Stadig mer av kontrollen over det norske samfunnet flyttes altså over til det ikke-valgte byråkratiet i Brussel. Erna Solberg og hennes mannskap jobber på spreng for å ødelegge det norske samfunnet så raskt og effeltivt de kan. Nå er det lokaldemokratiet som skal slaktes en gang for alle.

Det er flott av Forumet for kommuner og regioner i de tre EFTA-landene protesterer mot dette, men skal det stoppes, kreves det mye sterkere lut. Det må bli et landsomfattende lokalopprør mot dette, skal det nytte. Og legg merke til at dette ikke bare gjelder kommunale vedtak. Det gjelder også Stortinget.


Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.