Varsko til Solberg: Frykter at meldeplikt til EU svekker lokaldemokratiet

6
Erna Solberg vil gi EU muligheten til å stoppe politiske vedtak i Norge ved å innføre meldeplikt til EU. Foto: Shutterstock.

Lokale myndigheter protesterer mot at de skal bli pålagt meldeplikt til EU eller ESA før de får vedta noe som helst på markedet for tjenester. Dette skriver ABC Nyheter og fortsetter:

«Forumet for kommuner og regioner i de tre EFTA-landene som har EØS-avtalen med EU, Norge, Island og Liechtenstein, kommer med en klar advarsel mot et vedtak som er på trappene i EU, og som får full støtte av den norske regjeringen:

Dette vil krenke lokale og regionale myndigheters demokratiske rett til selvstyre, vedtok de på et møte 12. desember.

Hva de reagerer på?

EU-kommisjonen foreslo 10. januar 2017 å utvide meldeplikten i tjenestedirektivet, som Norge er underlagt gjennom EØS-avtalen, på et vis som mange syns er dramatisk:

Når statlige myndigheter, et fylke eller en kommune planlegger å fatte nye vedtak som påvirker tjenestemarkedet, skal de heretter plikte å sende en forhåndsmelding til EU-kommisjonen, i Norges tilfelle til EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA, minst tre måneder før vedtaket trer i kraft.

Så skal Kommisjonen eller ESA i tilfeller der de mener et vedtak strider mot EUs regler for fri flyt, få stoppe slike vedtak i norsk styre og stell.

Forslaget fra Kommisjonen får full tilslutning fra Solberg-regjeringen. Norge oppfordrer EU på det sterkeste å gjennomføre styrket meldeplikt.

– Norske regler for tjenester skal fortsatt besluttes av norske folkevalgte i kommuner, fylker og på Stortinget. Ikke av EU, forsikret daværende statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen (H) i Nærings- og fiskeridepartementet i en kronikk i ABC Nyheter i februar.

I et notat 15. februar 2019 oppfordrer Solberg-regjeringen og dens kolleger i de to andre landene EU til å gjøre det de kan for å innføre en slik meldeplikt.

Lokalmyndighetenes forum som nå uttaler seg, påpeker derimot at Europarådets charter for lokalt og regionalt selvstyre bekrefter den demokratiske retten kommuner og regioner har til selvstyre, og oppfordrer EUs ministerråd og EU-parlamentet til ikke å vedta en slik prosedyre for notifisering.

Det vil ifølge Forumet, som er et rådgivende organ for EFTA-land innen EØS-avtalen, krenke lokale og regionale beslutningsprosesser.»

Det er altså Solberg-regjeringa som har vært og er pådriver for å innføre en slik meldeplikt. Den vil knesette at kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak. Så kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak før de er fattet.

Under en høring i april 2017 uttrykte LO derimot sterk bekymring:
«LO er sterkt bekymret for at dette vil innebære en utilbørlig inngripen i nasjonale lovgivningsprosesser.»
LO oppfordrer departementet til å vurdere om forslaget innebærer en uproporsjonal innblanding i nasjonal lovgivning.
«Det er betenkelig at Kommisjonen/ESA skal kunne gi bindende vurderinger av forslag til nasjonale lover og reguleringer, før de er vedtatt i Stortinget.», skrev LO.

I januar 2019 skrev 160 europeiske organisasjoner et åpent brev til EU-kommisjonen der de sterkt advarer mot å innføre en slik meldeplikt. De skriver at dette vedtaket på «en alvorlig måte vil skade lokalt sjølstyre og være en trussel mot det lokale demokratiet.»

Solbergregjeringa sier derimot at den hilser kommisjonens vedtak velkommen og altså vil gjøre sitt ytterste for at den skal gjelde for Norge. Stadig mer av kontrollen over det norske samfunnet flyttes altså over til det ikke-valgte byråkratiet i Brussel. Erna Solberg og hennes mannskap jobber på spreng for å ødelegge det norske samfunnet så raskt og effeltivt de kan. Nå er det lokaldemokratiet som skal slaktes en gang for alle.

Det er flott av Forumet for kommuner og regioner i de tre EFTA-landene protesterer mot dette, men skal det stoppes, kreves det mye sterkere lut. Det må bli et landsomfattende lokalopprør mot dette, skal det nytte. Og legg merke til at dette ikke bare gjelder kommunale vedtak. Det gjelder også Stortinget.


Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Avskjedsgaven fra Erna Solberg til det norske folk kan altså bli evigvarende nyliberal høyrepolitikk styrt av EU.

 2. Meldeplikt til EU blir en enorm suverenitetsavståelse. Men om regjeringen innfører meldeplikt for EU, er vi fremdeles i EØS og EØS avtalen kan sies opp, noe som er den eneste som er bra med EØS avtalen.

  Det er bare å få det norske folk til å forstå at det må gjøres, noe som ikke blir lett, da norsk hovedstrøms presse og media unnlater å advare befolkningen om hva meldeplikten og EØS innebærer, at Brussel uformelt tar over styringen av Norge til fordel for global storkapital.

 3. Hvilke “tjenseter” er det snakk om? Hvor omfattende? Noen som vet?

 4. Solbergregjeringen er også for EU, TISA, TTIP; TTP, ISDS og alle overnasjonale avtaler utformet for å lure befolkningen fra landressurser og infrastruktur, drikkevann og matjord, og gi eierskapet og kontroll til dette over til globale kapitalinteresser. De representerer ikke folk og lands interesser, og vil hvis de får det til, vil de bli rikelig belønnet med høye stillinger med fyrstelige gasjer i den globale storkapitalens overnasjonale og nasjonale organisasjoner og konserner.

  Skal en vedde på hvordan det går, kan det dessverre se det ut som den globale storkapitalen og dens agenter vinner. Nordmenn kan ikke forestille seg at den neo-liberale markedsøkonomiens elendighet for arbeiderklassen og svake grupper spesielt, og alle under øvre middelklasse vil ramme dem. De skal se det først for å tro det, og da er det for sent å ta landet tilbake for en raskt aldrende vertbefolkning i tilbakegang.

 5. Oppsigelse av Eøs er umulig i Norge da det ikke finnes en eneste avis som jobber for dette.
  Her er hva veteran Leiv Olsen,leder i Rogaland Nei til EU,skrev i Klassekampen 3 des 2019:
  Om den utbredte EØS-propagandaen:
  “Klassekampen burde bidra til å avsløra denne propagandaen.
  I staden ser det ut som avisa sluttar seg til dei som sprer tåketalen om at alternativet til EØS er kaos og uvisse.”
  Det debatten etter brexit avslørte var at det fantes en fraksjon av Rødt som er EU-tilhengere. Begeistret for Ja til EU “Momentum” i Labour.
  Rødt-ledelsen er jo stolt av at de har fått mange nye medlemmer,men hva står de yngste for nå? Klimafanatisme beslektet med det EU skal innføre i praksis med 1 milliard Euro.
  Det er helt riktig at dette blir klassekamp. Overklassen/middelklassens kamp mot arbeiderklassens og bøndenes levevaner og livsmåter.
  De rødgrønne i Tyskland har begynt å lansere den tanken at personer som forsøker å relativisere/kritisere (Verharmlosung) Klimakatastrofen bør bøtlegges eller fengsles. Klimazweiflern er tankekriminelle.
  Er det noen som tror at Norden vil styre unna denne politiske trenden?
  Og er det noen som tror at Rødt kan bli en kraft mot EU og EØS?
  I så fall må det en partisplittelse til for kommandohøydene lukter på EU. (se Klassekampen 14 des 2019) Den beundrede skikkelsen i Klassekampen,Jonas Gahr Støre,er en fanatisk tilhenger av EU og globalisering. Ingen leser hans taler fra fransk og engelsk som ligger ute på UDs arkiv. Han er nå oppgradert til medlem av “venstresida”. Av definisjonskorpset til Klassekampen og Rødt.
  Stikk fingeren i jorda nå.

 6. Det er klart og helt korrekt som Nietzsche påpekte at “profesjonalisme i politikk er Machiavellisme”. Dobbeltspill.
  Men det å være en dobbeltspiller og dobbeltsnakker er også en kunst og en profesjon som krever trening og øvelse.
  Siv jensen er dobbeltspiller,men hun utøver det ikke med særlig raffinement og eleganse. Det blir for lett gjennomskuelig. Selv tungnemme FRP-medlemmer har nå forstått at hun er en enkel hykler.
  Verre er det da med Jonas Gahr Støre. Her står vi over en profesjonell Machiavellist av mer fransk type.
  NTB har da i dag 20 januar en lengre artikkel som heter: “Støre vil gjøre AP til fredsparti”. Her er absolutt ikke ett ord om APs tilslutning til USA-ledete kriger fra 1990 av som absolutt alle har bidratt til å gjøre verden til et mer krigersk sted.
  Ikke et ord om at AP har velsignet Norges bruk av 32 milliarder kroner i disse krigene,heller ikke ord om Støres personlige rolle i ødeleggelsen av Libya.
  Nei. Hans syns fremdeles Nato er udiskutabelt,likeledes har han intet imot USAs militære tilstedevær i Norge og han vil at NatoNorge skal øke forsvarsbudsjettet med 2% av BNP.
  Og all denne krigerske Nato-ismen skal han da forene med å ha saklige og fredsskapende relasjoner med Russland!!!
  Og dette etter at det russiske UD utallige ganger har sagt og meldt at Norge utvikler en fiendtlig og amerikansisert forsvarspolitikk mot Russland. Sist Lavrov var i Finnmark gjentok han dette for hundrede gang.
  Det er bare en dyktig retoriker og machiavellist som Støre som klarer å opptre i AP forsamlinger i Nord nå og få dette tankebildet til å henge på greip. Det holder ikke for den aller minste logiske analyse,det er et humbug prosjekt så stort at det bare kan opprettholdes av intelligent sjarlatan.
  Det er verken Erna eller Siv som er noen livsfare for Norge.
  Jonas Gahr Støre er mye verre da han lyver som en profesjonell.
  På høyeste Machiavelli-nivå.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere