– Brexit er en seier for demokratiet

2
Nei til EUs Kathrine Kleveland inviterte pressen til kakefest på kontoret 31. januar 2020 for å feire at Storbritannia går ut av EU.

Storbritannia forlater EU fredag 31. januar. Det er en historisk hendelse at et land melder seg ut av EU, og det er ekstra utfordrende for EU at det er en av stormaktene i Europa som går ut. Dette skriver Nei til EU i en pressemelding, og fortsetter:

Nei til EU ønsker velkommen at resultatet fra folkeavstemningen nå blir respektert og gjennomført. Både i EU og i Storbritannia har EU-tilhengere gjort alt de kan for å forhindre utmeldelsen.

– Det er en seier for folkestyret at brexit nå blir en realitet. Over 17,4 millioner briter stemte for brexit, ingen sak i britisk historie har fått større velgerstøtte. Jeg vil gratulere britene med å ta tilbake makten fra Brussel, sier Nei til EU-leder Kathrine Kleveland. 

Norge og Storbritannia har langvarige og tette bånd – politisk, kulturelt og økonomisk. Storbritannia er et av de aller største markedene for norske varer og tjenester.  

– Brexit gir muligheter for å utvikle samarbeid og handel med Storbritannia. Den muligheten må regjeringen nå gripe, og ikke være et haleheng til EU i forhandlingene fremover. For eksempel kan Norge sikre bedre vilkår enn i EØS for den store sjømateksporten inn til Storbritannia. Norge må kreve kutt i EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer inn til Norge, nå som EU krymper, sier Kleveland. 

Storbritannia utgjør med sine 66 millioner innbyggere rundt 14 prosent av EU-økonomien. EU og Storbritannia skal inngå en ny handelsavtale i løpet av 2020, uten innføring av EU-regler slik Norge er pålagt i EØS-avtalen.  

– Brexit og EUs nye handelsavtaler viser at EØS-avtalen er utgått på dato. Nå må vi vurdere bedre alternativer, som setter folkestyre foran EUs overstyring, sier Nei til EU-lederen.  


Les mer om Brexit på steigan.no her.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

  1. Avatar for Pirri Pirri says:

    Tre og et halvt år med usikkerhet og politisk feber
    førte til det faktum at når i det minste noen løsning ble funnet, pustet de fleste et lettelsens sukk.
    De fakto har ingenting endret seg så langt: grensene er åpne og til og med for bedrifter frem til slutten av året er de tidligere forholdene fortsatt. Men dette er bare en pause. I tillegg til at Storbritannia siden 1 februar ikke stoppet deltakelsen i arbeidet med paneuropeiske strukturer, har ingen av problemene i forholdet til Europa blitt løst. I London ble avkjørselen fra EU feiret, men de vet fremdeles ikke hva Brexit er.

  2. Ja det er meget bra at Storbritannia er ute av EU. Men gjør det at fiskere med mindre båter får kvotene sine de hadde før? I EU fikk industri-fiskeflåten de største kvotene, vil det fortsette under det konservative styret? Vil og kan Storbritannia nå utenfor EU gjøre noe med den enorme masse-innvandringen av ikke-integrerbare fra MENA-land, som binder opp det meste av ressursene på alle budsjetter, spesielt for ordensmakten? Massevoldtektene berører snart de fleste av vertbefolkningens familier.

    Får landsorganisasjoner og fagforeninger nå mer makt igjen nå Lisboa traktaten av 2009 ikke gjelder i Storbritannia? Blir det slutt på at EU med fri flyt av billigste arbeidskraft presser ned lønninger og vilkår for arbeiderklassen spesielt? Det blir mange spørsmål som må løses. En får bare ønske de lykke til, for en kan regne med at EU kommer til å gjøre det så vanskelig som mulig for dem, for å skremme andre fra å gå ut av “unionen”. En union for storkapitalen, ikke for befolkningene.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere