Hva må Nei til EU gjøre?

7
Olav Boye

Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon.

Det er med stor skuffelse vi kan konstatere at leder i Nei til EU, Kathrine Kleveland, ikke har evne og vilje til å følge med i EUs utvikling til en føderal superstat. EU-kommisjonens nye leder, Ulrika van der Leyen, har uttalt at Europas Forente Stater, med en solid europeisk militærmakt, står øverst på kommisjonens prioriteringer. Det er ingen konspirasjonsteori, men EUs klare målsetning. Hvorfor tar ikke Nei til EU denne utfordringen på alvor?

Buskerud Nei til EU fremmet et forslag om Europas Forente Stater til siste landsmøte i Nei til EU. Forslaget ble avvist av en komite, som var satt til å vurdere innkommende forslag. Det ble derfor ikke vurdert av styret og lagt fram på landsmøtet etter en innstilling fra styret. En udemokratisk behandlingsmåte, av en organisasjon som har påtatt seg oppgaven med å forsvare folkestyre mot den systematiske påvirkningen fra EU.

Nei til EUs leder kan fortelle oss, i siste nummer av Standpunkt, at Nei til EU er en beredskapsorganisasjon i medlemskapsspørsmålet. Hvor er kampen mot EØS-avtalen og EU-tilpasningen for øvrig? Vårt land har godtatt mer enn 12.000 rettsakter fra EU, alle med Arbeiderpartiet og Høyres godkjennelse. Nei til EU har satt en rekke av disse sakene på sin dagsorden og tapt dem alle. Det er grunn til å tro at sterke krefter i Nei til EU ikke vil skape problemer for Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiets ønske om å delta i regjeringssamarbeid med føderalistene og markedsliberalistene i Arbeiderpartiet. Det vil i så fall skje på grunnlag av godtakelse av EØS-avtalen og andre avtaler med EU. En ser klart at Nei til EU ønsker å dempe kampen mot EØS-avtalen, noe som bidrar til at stadig større deler av befolkningen aksepter EØS-avtalen som et slags kompromiss i EU-kampen.

Det er ikke Nei til EUs oppgave å unngå debatter om EU. Tvert imot er det en vesentlig oppgave å få fram EUs markedsliberale politikk og den føderale utviklingen, slik at folk kan se hva som forgår i Brussel og i den politiske eliten i vårt land. Norge er faktisk mer involvert i EUs føderale prosjekt i dag, enn det som ble avvist ved folkeavstemminga i 1994. Nei til EU bruker tid og krefter på å feire seieren 1994, men realiteten er at motstandsbevegelsen har tapt hver eneste dag i etterkant. Norge er i dag mer kvalifisert til å bli en del av Europas Forente Stater, enn mange av de såkalte medlemslandene.

Når Lisboa-traktaten trådde i kraft 1. desember 2009, var ikke EU lengre en organisasjon for europeiske staters medlemskap. All snakk om medlemskap i EU har gått ut på dato. EU er i dag en føderal statsdannelse under oppbygging, et byggverk hvor det meste er på plass:                      

* Et indre marked (EØS) med fri flyt av kapital, varer, tjenester og folk.                                    

* Union borgerskap, sikrer borgere og deres familie rett til opphold og ferdes fritt i EU.                                               

* En oppnevnt, udemokratisk kommisjon med enerett på å fremme politiske forslag.                

* Parlament med 751 valgte representanter med begrensede demokratiske rettigheter.             

* EU-domstolen, som er en slags politisk høyesterett for EU, kan bøtelegge statene.                                                                                                                *

* Oppbygging av egen militærmakt, som skal sikre EUs imperialistiske interesser.                   

* Utenriksdepartement, felles utenriks- og forsvarspolitikk og et diplomatisk korps i 150 land.                

* Felles grensevern FRONTEX, men at forholdet mellom EU-statene er innenrikspolitikk.     

* EU har et eget flagg, blått med 12 gule stjerner, hymne og andre euronasjonal symboler.       

* EU har egen sentralbank, ECB, egen valuta, EURO og regler for økonomisk styring.            

* EU har eget statsbudsjett og styring med landenes statsbudsjetter og skatteregler.                      

* Utvikle et Europa med regioner i stedet for nasjonalstater, hvor omleggingen er godt i gang.

Dette som noen vesentlige eksempler på at EU gjør store framskritt og jobber systematisk for en føderal statsdannelse.

Nei til EU er opptatt av om vi skal få en ny folkeavstemning. Når vi ser hvor sterkt Norge allerede er involvert i EUs føderale og markedsliberale politikk, er det liten grunn til å ha folkeavstemning. Det må vi så fall bli en folkeavstemning om vi skal trekke tilbake vårt engasjement i EU, ved å si opp EØS-avtalen, men også EU-tilpasningen for øvrig. Vi må få en slutt på meningsmålinger som ber oss si ja eller nei til norsk medlemskap i EU. Heretter må spørsmålet være om folk vil at Norge skal opphøre som sjølstendig nasjonalstat og bli fire regioner i framtidens Europas Forente Stater. Det er grunn til å tro at et stort flertall vil holde fast ved Norge som suveren nasjonalstat. En slik meningsmål vil gi Nei til EU vind i seilene og bli en advarsel til alle partier om å ta den føderale utfordringen på alvor.

I 2021 er det valg til stortinget, hvor den politiske kampen må så om vi skal med i Europas Forente Stater eller ei. All politiske partier må ha klare svar på denne avgjørende utfordringen. De partiene som er imot norsk deltakelse i den føderale superstaten, må ha en holdbar analyse av situasjonen, en beskrivelse av hva en slik statsdannelse vil føre til, ikke minst for folkestyre, og en solid strategi for å komme ut av EUs grep på norsk politikk. Det er av stor interesse at de partiene som jobber for EU, står klart fram og sier at Europas Forente Stater er deres erklærte målsetning. Her finnes ingen kompromisser, handlingsrom eller fortsatt tåke legging av partienes hensikter.

Vårt klare alternativ er en sjølstendig norsk stat, basert på vår grunnlov og i solidaritet og samhandel med andre stater. Folkestyre i Norge er allerede sterkt svekket, ingen saker i Stortinget passerer uten å bli vurdert opp mot EUs politikk og mer enn sytti prosent av alle saker på dagsorden i norske kommuner og fylkesting er styrt av EUs regelverk. Vi trenger ikke noe beredskapsorganisasjon, som venter på at våre motkrefter skal sette dagsorden med en ny folkeavstemning. Vi trenger en politisk kamporganisasjon som kan sette dagsorden for debatten om Norge og EU. Det er mitt gode og velmenende råd til tillitsvalgte i Nei til EU.

Av Olav Boye – olav.boye@gmail.com

Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. NtEU er tydelegvis passivisert på ein eller annan måte. For noko over fem år sidan var eg til stades på 20-årsmarkeringa av Nei-fleirtalet i 1994. Koseleg det, med mykje mimring og gamle songar. Men det denne markeringa mangla, var ei oppsummering av den kampen som framleis pågjekk, og krav til EØS. Etter den tid er stoda forverra. Stutt oppsummert har Nei til EU kvilt på laurbera sine altfor lenge.

 2. Avatar for Olav Olav says:

  “Nei til EU” ? Er ikke det den organisasjonen som er for EØS og dermed egentlig er for EU ? Går en inn på nettsiden og forsøker å finne ut hvem det i det hele tatt er som leder denne organisasjonen så er forresten det første en møter på et såkalt “kvinnepolitisk utvalg”. Det er nok for meg til å droppe medlemskap. Samme idiotiet som mer eller mindre sykelig narcisssistiske kvinner driver med i alle de politiske partiene. Og som selvsagt forteller adskillig om hva slags “menn” som kan finne seg til rette der. Ikke rart kampen i praksis er avblåst. https://neitileu.no/om-oss/utvalg Hvem som sitter i styret finner jeg ikke på den nettsiden. Jeg måtte søke etter lederen hos Google: https://www.namdalsavisa.no/meninger/2019/11/26/Nei-allianse-med-toleranse-20480228.ece Man kan jo tenke seg hvordan det ville gått med slike prioriteringer i forkant av folkeavstemningen ? Kanskje man burde delt ut buttons på vegne av SOS Rasisme og Antirasistisk Senter ? For å sikre seg best mulig mot å bli beskyldt for å være “nasjonalister” eller noe enda “verre” ? Helst burde vel lederen nå dessuten vært en innvandrer, aller helst en som har “skiftet kjønn”, for å understreke hvor “tolerant” man er ?

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  totalitarian%20EU

  EU%20genocide

 4. En kan få mistanke om at Nei til EU organisasjonen er infiltrert av agenter for den globale storkapitalen. Med sine uendelige kapitalreserver har de infiltrert politiske partier, landsorganisasjoner og store fagforeninger siden 60-tallet, så å passivisere Nei til EU organisasjoner i land som ikke er medlem ennå skulle være opplagt hva en kan regne med fra dem.

 5. Avatar for Olav Olav says:

  De opptrer uansett som agenter for den globale kapitalen fordi de lar seg lede via sine egne, stort sett økonomiske interesser. Det er jo også derfor Senterpartiet i det hele tatt kunne gå inn i regjering med Ap. Det var klart på forhånd at dette innebar EU-tilpassing. Men det gjorde Sp ganske “naturlig” fordi ledelsen og de mest “taleføre” blant kjernevelgerne selv i større eller mindre grad profiterer på “globalisering”. De kunne feks bestikkes med årlige utbetalinger ifm “vindmølleparkene”, bruk av innleid arbeidskraft fra Polen, utbygging av “minikraftverk” i vassdrag som inntil få år siden var “varig vernet” osv. Ikke noe spesielt for Sp akkurat, alle partiene har jo sine kjernevelgere og en “kjerne blant kjernen” blant dem som de i hovedsak opptrer, mer eller mindre psykopatisk manipulerende, på vegne av.

 6. Middelklassevenstre for EU?
  Etter Brexit var det uhyre interessant å lese Klassekampen for da framgikk det at prominente Rødtere så på Ja til EU-bevegelsen “Momentum” i Labour,som de radikale ildsjelene. (14 des 2019)
  Og en av sjefsideologene for norsk politisk korrekt “venstreside”,Magnus Marsdal skrev “EU-spørsmålet er venstresidas svøpe i mange europeiske land”.
  Hvorfor nevnte han ikke Norge?
  Her utfolder Marsdal seg igjen med et strategiskriv for listesamarbeid mellom bombepartiet SV og Rødt 30 januar 2020 og skriver:
  “Utfordringen for både SV og Rødt,er å forene klimakamp og grønn industriutvikling til en handlekraft mot global oppvarming som overgår alle andre partier”.
  Dette her er intet annet enn det EU-sjef Ursula von der Leyen holder taler om hver dag. 1 milliard Euro er avsatt for dette,
  Så oppsummerer Marsdal en rekke ukontroversielle sosialdemokratiske saker hvor SV og Rødt kan stå sammen.
  Verdt å bemerke til dette er:
  Her står ingenting om Nato og dens ekstreme militarisering av Norge. Jan Mayen-basen det siste.
  Ingenting om USA-baser i Norge.
  Ingenting om Norges planlagte deltakelse i Midtøstenkriger ved Telemarksbataljonen.
  Ingenting om “USA ut av Midtøsten” parolen lansert i Irak.
  Ingenting om byggingen av Europahæren,avskaffelse av nasjonale emblemer i Europas Forente Stater.
  Kort sammen fattet: faren for globale kriger,imperialistiske kriger i Norge og verden,finnes ikke i Marsdals verdensbilde. Når det gjelder kapitalismen som system forsøker Marsdal alltid å komme med ideer om hvordan den kan moderniseres.
  Dette er faktisk tenkningen til den moderne middelklassevenstresida. Som jeg har påpekt ganske lenge nå: det er all grunn til å tro at mot valget i 2021 vil en stor blokk av den være FOR EU.
  Til slutt skriver Marsdal: “Partiene har samme syn på Acer,EU og EØS”.
  Det er jo illusjonsmakeri. SV har alltid hatt en fraksjon EU og bombetilhengere.
  Ellers spør vi ikke så mye etter “syn” men hva partier aktiviserer seg for politisk,på gater og torg. Når sto Rødt/SV på stands med løpesedler mot EU og EØS? Ikke få meg til å le.
  Marsdals prosjekt er å melde SV/Rødt ut av internasjonal klassekamp, kriger og bygge et illusjonsslott om at det er mulig å lage et slags sosialdemokratiske Kardemomme By i Norge som aldri tar tak i noe som uroer borgerskapet. Noe mot strømmen.
  Det er dagens norske “venstresida”. Kvitt dere med illusjoner så fort som mulig.

 7. Avatar for runeulv runeulv says:

  climat%20science

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere