Eirik er «Oslos siste murer»: – Bemanningsbyrå er en kreftsvulst på samfunnet

4
Faksimile av artikkel i Fri Fagbevegelse. Bildet er tatt av Jo Moen Bredeveien

Han har prøvd å si fra i snart 20 år. Nå er det nok. «Oslos siste murer» skal pælme skjea og årevis med tradisjoner og kunnskap på sjøen, og aldri se seg tilbake. Dette skriver Fri Fagbevegelse og fortsetter:

«– Nytt?

Den voksne mannen som setter seg ned i sofaen drar litt på det.

– Nei, det er ikke noe nytt. Jeg mener akkurat det samme, jeg.

Den stilrene tomheten i stua, i hele leiligheten, antyder at det er ting på gang. Slik ser det ikke ut i bopelen til en mann som bor alene. Håret er også lengre enn sist, det er faktisk ganske langt. Men noe nytt? Nei, langt ifra.

– Det er ti ting jeg er veldig opptatt av.

Og dette er en av dem, om ikke to eller tre. Hvordan samfunnet vårt har jaget mannen ut av yrket han har drevet med siden han var ungdom, og sørget for å ødelegge hele bransjen, med århundrelange røtter. Det tok oss bare litt mer enn 15 år. Nå nytter det ikke å ta skjea i en annen hånd lenger. Nå må den legges bort, eller helst: Pælmes på fjorden.

Forlater en falleferdig bygning

Du har kanskje hørt om ham, eller lest om ham. Eller lest ham, en av de mange rasende, oppgitte avistekstene han har skrevet, senest på denne siden av nyåret, og ikke mindre enn to av bannbullene. Han finner stadig færre grunner til gjøre den jobben han har blitt flink til etter 40 års erfaring, men tilsynelatende en evig glede i å hisse opp de ansvarlige, de der oppe, med penna og munnen sin.

Dette er altså ikke første gang Eirik Kornmo er i avisa, langt derifra, eller første gang han sier fra om at landet vårt er i ferd med å utslette en hel fagtradisjon. At vi svikter de unge. At biblioteket brenner.»

Kommentar: Ødelegger fagbevegelsen og utsletter kompetansen

Med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen har bemanningsbyråene under beskyttelse av EØS-avtalen kunne slå fagbevegelsen i stykker og ødelegge det organiserte arbeidslivet i Norge på bare 15 år. I tillegg har de, slik murer Eirik Kornmo peker på utslettet den kompetansen som fagarbeiderne har båret på fram til i dag. Dette er en kompetanse som det har tatt generasjoner å bygge opp, men når den er utslettet, så er det «biblioteket som brenner». Vestkantsossen i ledelsen for det såkalte Arbeiderpartiet skjønner kanskje ikke sånt, eller de gir fullstendig blaffen.

Og nok en gang dolket Arbeiderpartiet fagbevegelsen og arbeiderklassen i ryggen da de 13. februar 2020 stemte sammen med Høyre mot et forslag om innleieforbud. Dette har lenge vært en kampsak for den radikale fagbevegelsen for å redde stumpene av det organiserte arbeidslivet i Norge fra EØS-avtalens ødeleggende virkninger. Men Ap fortsetter å stemme sammen med Høyre. Støre viser klassesolidaritet – med sine egne.

Dette er noe ikke minst fagforeningsveteranen Boye Ullmann har pekt på i årevis:

Bemanningsbransjen ute av kontroll: – Regulering er ikke nok

Og Støre har fulgt samme kurs hele tida, sjøl om han har prøvd å innbille fagbevegelsen noe annet:

Bemanningsbyråene ødelegger fagbevegelsen, men Støre vil ikke stoppe dem


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er i hovedsak journalistene som har skylda for at Støre og AP har kunnet holde på slik.

 2. Agenter for den globale storkapitalen har infiltrert arbeiderpartiene, landsorganisasjonene og de store fagforeningene i Europa helt siden 60 tallet. Etter Odvar Nordli har Brundtland hatt som oppgave å få Norge inn i storkapitalens EU. Selv om resultatet ble EØS, tar det bare litt lengre tid, Norge innordner seg alle rettsakter og direktiver nesten med større iver enn EU land.

  EØS/EU ødelegger fagbevegelse og sosiale rettigheter som arbeiderbevegelsen møysommelig og med kamp for hvert komma i avtaler bygd opp i over hundre år, på mindre enn bare et par tiår. Med EUs fire lover for kapitalen, fri flyt av uregulert kapital, billigste tilgjengelige arbeidskraft, varer og tjenester, presses arbeiderklassen på lønn og vilkår hele tiden samtidig som det sosiale sikkerhetsnettet for arbeiderklassen demonteres. Storkapitalen vil fjerne velferdsstaten med gratis utdannelse, helsevesen og statspensjoner.

  Storkapitalen vil innføre skolepenger, og privat helseforsikring og pensjonssparing, som arbeiderklassen ikke har råd til, og arbeiderklassen blir arbeidende fattige som vi kan se i alle land som har innført neo-liberal markedsøkonomi, og i EU land som har vært medlem i EU lengst.

  Kunnskapsnivået om geo-politikk må opp for arbeiderklassen, de må ta tilbake makten ved å gå ut av EØS og forstå at det er bare en sterk nasjonalstat hvor folket eier landressursene og infrastrukturen, sammen med en regjering som representerer folk og lands interesser og ikke den globale storkapitalen, og et LO og fellesforbund som sier nei til EØS/EU, som vil sikre arbeiderklassen de sosiale rettighetene de har hatt i hundre år.

  Hele det parlamentariske systemet og det representative demokratiet er korrumpert, det ser en ved at uansett hvordan en setter sammen de politiske partiene spesielt fra AP til Frp så vil de politiske beslutningene over tid alltid begunstige overklassen og storkapitalen, og lede til neo-liberal markedsøkonomi.

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Dette er jo riktig om man tror journalister er noe hellig uten arbeidsgiver og renter på hus

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Om man ikke gir de den skylda de fortjener, så skjer det ingen endring.

  Det er også frivillig å jobbe for løgnmedia, da journalister stort sett er smarte nok til å finne seg noe annet å gjøre om de vil. Arbeidsgiver og renter på hus er således ingen unnskyldning. Jeg som snekker er erstatningspliktig om jeg lyver eller tilbakeholder informasjon, og da er arbeidsgiver og renter på hus ingen unnskyldning heller.

  I det nye Nürnbergoppgjøret hvor de skal dømmes for medvirkning til folkemord, finnes det ingen unnskyldninger som godtas, så det er også i deres interesse at det ikke kommer så langt.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere