Norge er et lydrike gjennom EØS

12
Illustrasjon: Shutterstock

NAV-saken er kalddusjen vi trengte for å se at vi er et lydrike under EU. Vi er nå tilbake til start før 1814, da vi var et lydrike under Danmark. men det måtte en NAV-sak til for å oppdage det.

Dette skriver Elin Ørjasæter i Nettavisen. Hun skriver videre:

«Definisjonen på et lydrike er at man må følge en annen stat (eller unions) lover, uten selv å være med på å vedta lovene. Norge ble et lydrike under EU helt frivillig ved stortingsvedtak, men uten en folkeavstemning. Det skjedde i 1994, rett etter folkeavstemningen om EU.

Tilstanden som lydrike ble omfattende utredet og dokumentert i NOU-en «Innenfor og utenfor», i 2012, og beskrevet i boka Det norske paradoks i 2014. Salige Frank Aarebrot uttalte seg om saken i Nettavisen i 2008 der sa at Norge nå var i akkurat samme lydrike-situasjon som det vi var i unionen med Danmark.»

I Wikipedia er lydrike definert slik:

«Lydrike er et land som er tvunget til å adlyde og følge et annet lands påbud.»

Da Christian III ble konge, ble det bestemt i et riksmøte i København i 1536 av de danske adelsmenn at Norge skulle opphøre som eget rike og riksdel, og skulle underlegges den danske krone. Wikimedia.

Norge var et lydrike under Danmark fra 1537 til 1814 og Sverige prøvde å gjøre oss til lydrike igjen i 1904, noe som ble en direkte årsak til unionsoppløsningen i 1905. I Nettavisen i 2008 sa Frank Aarebrot om dette:

«Dette forteller jo at EØS-avtalen gjør Norge til et lydrike. Definisjonen på et lydrike er et land som følger et annet lands lover, uten selv å være med å vedta dem. Det er fullt mulig å sammenligne EØS-avtalen med unionen med Sverige, men den ligner enda mer på unionen med Danmark. Grunnen er at under Sverige hadde vi selvråderett, men det hadde vi ikke da vi lå under Danmark, og det har vi ikke nå.

Som Ørjasæter påpeker er ikke Høyesterett lenger Norges høyeste domstol. Før var det Høyesterett som ga den endelige lovfortolkninga i Norge. Slik er det ikke lenger. Gjennom EØS-avtalen er det EUs lover som har forrang foran norske lover på de fleste områder. Ørjasæter skriver videre:

«Det betyr at norsk Høyesterett nå mer og mer handler om å tolke lovverket til EU og å gjennomgå tidligere dommer i EU-domstolen. Norske domstoler (helst allerede på tingretts-nivå) må bruke mer og mer tid på å tenke seg til utfallet av en tilsvarende sak i EU-domstolene. Norske dommere må derfor bruke mer og mer tid på å lete i rettskilder fra EU-retten, i stedet for i de norske rettskildene.

Disse EU-rettskildene foreligger kun på språkene til EUs medlemsland. Norske dommere må altså lese på engelsk eller dansk. I alle andre disipliner enn jus klarer nordmenn seg godt med engelsk. Men jus er faget som handler om språklig presisjon. Ett eneste ord kan diskuteres over tre sider i en høyesterettsdom, fordi nettopp forståelsen av det ene ordet er stridens kjerne.»

«Og ikke nok med det: EU-retten er dynamisk. Det betyr at dommene i EU-domstolen i stor grad skaper ny rett. Det har hendt at Høyesterett har satt viktige saker på vent, fordi det snart skal komme dommer om tilsvarende saker i EU-domstolen.»

Klassejus

Når jusen blir mer internasjonal, så øker prosessrisikoen, det vil si, kostnaden med å tape blir større. For den lille mann og kvinne betyr det at det blir langt vanskeligere for eksempel å gå til sak mot staten. Kostnaden kan fort øpe opp i over en million kroner. Og som Ørjasæter ganske riktig peker på: Dette er klassejus. En vanlig borger kan ikke bla opp ti millioner kroner til et advokatkontor og si til dem «Finn ut hvordan vi kan få rett, snu alle steiner»! Men det kan en rik bedrift. Jo større prosessrisiko, jo mer klassejus.

EØS er kjernen i NAV-skandalen

Venstresida har forsøkt å gjøre klassejus til hovedsaka i NAV-skandalen, og klassejus er opplagt et element her, siden straffene for brudd på vilkåra for å få trygdeytelser i Norge er for strenge, sammenlikna med andre økonomiske forbrytelser. Klassejus er også et viktig element på grunn av EØS, slik Ørjasæter forklarer. Men hovedproblemet er EØS. Hovedproblemet er at EØS-retten er hevet over norsk lov. Igjen er Ørjasæter presis når hun skriver:

««Det er grenseløst urettferdig og vondt», sa Erna Solberg da NAV la fram sin interne granskingsrapport 12. desember 2019. «Dette burde ikke skje i Norge», fortsatte statsministeren.

Det hun kalte «grenseløst urettferdig og vondt» var at NAV hadde fulgt loven slik hun selv og stortingsflertallet hadde vedtatt den. Det grenseløst urettferdig og vonde var at NAV hadde hørt mer på norske stortingspolitkere enn på de franske, italienske og rumenske i Brüssel.»

I Dagens Næringsliv 7. november skriver direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt: «Partier og og politikere som gjerne ellers er kritiske til EØS-avtalen, har stått i fremste rekke blant dem som forsvarer rettighetene som er gitt av EØS-avtalen, men fjernet av Nav.»

Sentralt i Nav-saken er som kjent en oversetterfeil fra dansk. Slik er det i et lydrike. Og det er det som er skandalen. Det er først og fremst Arbeiderpartiet, først under Gro Harlem Brundtland og siden under Jagland, Stoltenberg og Støre, som er ansvarlige for at Norge er fratatt sjølråderetten og underkastet EUs lover. Høyre og de andre regjeringspartiene er naturligvis medskyldige. Men det hadde vært umulig å binde LO til dette, hvis ikke initiativet og styringa var tatt fra Arbeiderpartiet.

Norge er nå tilbake til der vi var før 1814. Vi er et lydrike som må lystre lover vedtatt i utlandet, uten at vi har noen innflytelse på dem. Det er på tide å styrke kampen mot EØS for å oppheve den nye kolonitida og igjen bli et sjølstendig land. Vi venstresida reise den fanen?

Les også: NAV, EØS og klassejuss – hva handler det om?

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Jette1 Jette1 says:

  Der skrives i artiklen blandt andet: " Vi er nå tilbake til start før 1814, da vi var et lydrike under Danmark.

  Dette er “interessant” Norge, ganske enkelt fordi jeg, som tidligere Dansker ved, at Danmark INGEN EU Regulationer, Konventioner, Treaties eller love af nogen art, har overholdt i mere end 10 aar!?

  Om Norge er et lydrike under Danmark nu igen, da maa man jo derfor desvaerre konkludere, at ogsaa Norge nu er blevet et komplet lovloest land og, mine tanker/spoergsmaal er hvor mange mennesker I begge (DK/N) kan naa at draebe om dagen/i timen/minuttet/sekundet over hele verden nu ved udgangen af 2019??

  Da jeg er helt klar over at Danmark jo nu igen voldtager, torturerer og myrder uskyldige mennesker* over hele verden - helt som USA og, hvis man spoerger dem, lykkeligt indroemmer dette og, blot svarer at “Ja, men det er vi jo noedt til” som om at det maa alle da nok kunne forstaa??? En af de Danske NGO’s (Institut for “menneskerettigheder”) har i maanedsvis haft en saakaldt “professor” fra Aarhus samt 2 lys-blonde “nymfer” fra denne saakaldt NGO til at rejse rundt til alle de andre gamle kolonilande ed foredrag om, hvordan de alle kan bryde ALLE verdens love mod mennesker saa de mister livet af det (justitsmord i det helt ekstreme) og, indroemmer dette glaedestraalende?? Regulationen for den saakaldte “frie” bevaegelighed bliver jo fortsat brudt af dette LILLE “foregangsland” og, vidunderlige, dygtige, veluddannede mennesker fra hele Europa bliver draebt i tusindvis - for at flytte til et andet EU land??? Den gamle lov for Nordiske borgere, der giver os frihed til at bosaette os hvor vi vil i Norden er tilsyneladende nu helt slettet? Og ikke mindst, Danmark fratager baade Danske statsborgere samt alle andre 100% USKYLDIGE Nordiske borgere vores statsorgerskab samt indfoedsret bare “for sjov”. Vi bliver altsaa doemt til doeden “for sjov”???

  • Altsaa som i Jeres “gode gamle dage” f.eks. i Ukraine og Polen under WW2 hvor I jo blot fortsatte og fortsatte det vilde slagteri indtil I blev stoppet af en Tysker (af alle under denne krig som jo aldrig lader til at vaere stoppet??) og, min konklusion til dette vanvid maa jo desvaerre vaere, at I begge elsker myrderierne og, i virkeligheden aldrig nogensinde er kommet videre efter vikingetiden men, i stedet fortsaetter I bare rundt og rundt paa den gamle traedemoelle hvilket er utroligt trist og, desvaerre udelukkende kan fremkalde en dyb foragt for Jer begge jo - specielt naar vi nu oplever Jer begges deltagelse i denne helt flintrende vanvittigt perverse “afslutning” paa hele galskaben https://www.youtube.com/watch?v=VQOOxOl9l80 og https://www.youtube.com/watch?v=X128u7ztT3M indtil I sikkert finder paa endnu mere og vaerre direkte psykopati??? Helt praecist hvor mange Nordmaend er med i dette her? Jeg har stillet Danmark det samme spoergsmaal og, venter stadig paa svar men, de kan sikkert ikke taelle saa langt eller, maaske de bare er i gang med at - citat: “Kneppe os alle godt og grundigt igennem” som er blot en af de direkte trusler man nu faar fra de oeverste myndigheder fra det lille Nordiske helvede?

  Helt praecist hvor er I paa vej hen og, hvem helvede tror I da at I er?? Er I helt ud paa de galaxer der ligger langt udenfor vores Univers, eller…??? Maaske derude hvor alt der bare tilnaermelsesvist minder om reel lov er komplet forsvundet???

 2. Dette er den såkalla “Norgesparagrafen”, utstedt av kong Christian den tredje og hans riksråd. ille var det for Noreg den gongen:
  “Og efterdi at Norges rige nu saa forringet er baade af magt og formue, og Norges riges indbyggere ikke alene formue at underholde dennom en herre og konning, og samme rige er dog forbundet at blive hos Danmarks krone til evig tid, og flesteparten af Norges riges raad, besønnerligen erkebiskop Oluff, som nu er det største hoved der udi riget, nu udi en kort tid er tvenne gange med mesteparten af Norges riges raad faldne fraa Danmarks rige imod deres egne forpliktelse, da have vi derfore lovet og tilsagt Danmarks riges raad og adel, at dersom gud almegtigste det saa forsett haver at vi samme Norges rige eller nogre de ledmode, slotte, lande eller syssel som dertil hører, kunde bekreftige eller bekomme under vort hørsom, da skal det herefter vere og blive under Danmarks krone, ligesom et af de andre lande, Jylland, Fyn, Sjeland eller Skaane ere og herefter ikke vere eller hede intet koningerige for seg, men et ledemod af Danmarks rige og under Danmarks krone til evig tid. Dog hvad feide deraf kan komme, skulle Danmarks riges raad og indbyggere være pliktige med oss troligen at hjelpe uddrage.”

  Skilnaden frå den gongen, er at vi ikkje er underlagt Danmark. Danmark er like under hælen som vi er, og det er Brüssel som dikterer oss. Når det ser ut til at Danmark har lettare for å stå opp mot Brüssel, er det av di Danmark ikkje har utvikla eit like ekstremt “Stockholm-syndrom”. DET greidde derimot Noreg, på grunn av det danske eineveldet. Men du misforstår dersom du trur det er gamle København som dikterer.

 3. Etter å ha lest intervjuet med Rødts Marie Sneve Martinussen i Klassekampen 24 des 2019,er jeg så ganske sikker på at den grønne venstresida som det nå skrives mye om,blir et prosjekt for JA TIL EU.
  Både de italienske facistene og de tyske nazistene var fanatisk fiksert på STATSBYGGING og STATS-SAMFUNNET.
  Det var en fraksjon av Nazipartiet ledet av Gregor Strasser som ivret for demontering av borgerstaten og sosialisering av de store Konzerne. De led nederlag og Hitlers linje på Bamberg-konferansen var: bare de konserner som er til ulempe for Staten skal sosialiseres. Strassergutta ble da også likvidert i de lange knivers natt 30 juni 1934. De fikk som fortjent,mente vel Hitler.
  Lenins Staten og Revolusjonen består stort sett av bare kommentarer til tekster av Marx og Engels om hvordan demontere den borgerlige staten- et redskap for maktens hegemoni.
  Moderne tenkning i Rødt går den absolutt motsatte vei. Den går ut på at Staten skal sette inn enorme summer i de norske gigantselskapene som er internasjonale og derved utvikle havvind og annen grønn-kapitalistisk teknologi som Norge-Staten kan tjene penger på.
  Det som i dag ligger tettest opptil Rødts tenkning er faktisk EUs “Green New Deal” hvor EU-staten skal bruke 1000 milliarder Euro fram til 2030 det grønne skiftet. De GJØR faktisk det RØDT-teoretikerne Mimir-Marsdal-Sneve anbefaler for Norge. “rødgrønn industripolitikk som blir avgjørende for det grønne skiftet.”
  Alle teorier om krig og imperialisme er fullstendig utsjaltet fra Rødts verdensbilde. Her er ikke engang noen mobilisering på USA/Natos styring av det “norske” forsvaret og US-Marines angreps kommando- soldater på baser i landet. Det samme gjelder for SV naturligvis.
  Da Braanen for en tid tilbake behandlet temaet,ville han ha et sterkt nasjonalt forsvar,men la til: vi trenger ikke å gå ut av Nato av den grunn!!!
  Trenden er at Klassekampen trykker flere Ja til EU-innlegg og hva i all verden skulle det være som hindret den nye alliansen Rødt-SV-MGD-AP om å bli glødende Ja til EU?
  Det er jo akkurat det samme politiske programmet som Ursula von der Leyen nå framlegger. Det er vanskelig å finne noen forskjeller siden alle teorier om krig,kapitalisme og Imperialisme er begravet.
  Det norske “skjebnespørsmålet” (Lysbakken) er ikke Norges rolle i den tredje verdenskrig,men det grønne skiftet.
  På det filosofiske og teoretiske plan har dette handlet om en fullstendig utradering av alt som har med marxistisk tenkning å gjøre.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Fra 1537 til 1660, hvor vi fikk eneveldet for å demme opp mot adelskapets makt. Marinen var norsk under dansketiden, og den hadde alså så mye makt at den kunne være med på å innføre enevolden mot adelskapets vilje, så helt uten makt var Norge ikke.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Du så ikke videoen jeg postet hvor den britiske forskeren fortalte at venstresiden er ut av maktens korridorer intill de begynner å høre på folkeviljen, for det gjør de høyepopulistiske partiene.

  Hva venstrepartiene da mener er irreleant inntil realitetsorienteringen har skjedd, annet enn at de til en viss grad bestemmer hvor langt høyresiden behøver å gå i å oppfylle folkets ønsker for å vinne et komfortabelt flertall.

 6. Avatar for Jette1 Jette1 says:

  Jeg ved det ikke Eilev men, en ting er 100% sikkert. Gennem de seneste 10 aar hvor jeg har set paa og, lavet research om Jer begge - specielt Danmark - udefra, da har jeg ganske enkelt mistet al respekt 100% og, det goer mig trist. Jeg har boet i baade Danmark og Norge, har forsoegt at lave et vidunderligt projekt som omhandlede begge blandt mange andre. Nu 10 aar senere er ikke mindre end 21 100% uskyldige mennesker der ville have vaeret med paa vort projekt – for det GODE - blevet draebt og/eller komplet oedelagt paa saa bizarre maader, - mest for at straffe mig (founder af projektet), at intet eksisterende ord kan beskrive det, for - HVAD?? Vi naaede ikke engang at starte vort projekt om Historie foer de foerste var ‘udrensede’ og nu (Danmarks myndigheder siger til mig at “det var vi jo noedt til”??)…10 aar senere, finder jeg saa ud af, at der hvor vort projekt, som bl.a. indeholdt information og awareness om - blandt meget andet - boerneslaveri, - skulle have vaeret udfoert, jamen der har rige (paa penge - intet andet), komplet gale paedofile kriminelle haft det “sjovt” med netop boerneslaveri i det helt ekstreme - kun 3 minutter derfra?

  De hoejeste myndigheder i Danmark synes altsaa det er “sjovt” og, det faar mig til at konkludere at vores Lutheranske Kirke (og de Danske Baptister) ikke kun er indblandet men, er hovedaarsagen til alle disse myrderier igen…naesten alle i LILLE Danmarks (og til dels Nord Tyskland’s) “styre” nu - i 2019 - kan traekkes tilbage til baade WW2 (nazismen) og til slavehandlen og Danmarks regering er nu fyldt med Lutheranske praester, hvilket er hvad der fik mig til at skrive i mit foerste indlaeg om ‘den gamle traedemoelle’ som i hvert fald Danmark ikke lader til hverken at ville eller, kunne komme ud af??

  Saa ja…det er Bruxelles men, hvem er Bruxelles? Det ER jo netop blandt andre Danmark som jo nu mange andre steder, netop har omdoemmet som det lille bitte land der ikke kun vil bestemme alt men, “bare” bestemme over baade alt, alle og, alle steder paa hele planeten? Det skal Danmark netop IKKE…ganske enkelt fordi vi jo er mange der er helt klar over, at naar Danmark foerst kommer i gang, saa hverken kan eller vil hun stoppe igen men, skal stoppes udefra og, HVEM er der tilbage til at stoppe Danmark nu?? Ingen, vel??

  Og ja…USA er slem (meget - og igen - specielt i det saakaldte Bibelbaelte) og, desvaerre ved jeg, som kommende fra Danmark, at det ikke er svaert at finde ud af, hvorfor USA valgte Danmark som “foregangsland” for den komplette oedelaeggelse af hele Europa…ganske enkelt fordi LILLE Danmark (og vaerst - ALLE menneskene der) er med paa hvad som helst, hvor som helst og naar som helst…saa soergeligt og dette om Epstein, det er jo “bare” en lille del af hele galskaben… desvaerre.

  Min konklusion er, at hvad vi nu oplever (Agenda 30, Epstein etc), det har vaeret aftalt og planlagt i uendeligt mange aar…udryddelsen af os alle??? Dette goer mig mere end rasende…ganske enkelt fordi INGEN boer have hverken lov eller mulighed for at saette sig selv over alle verdens love…uanset hvor rige (tjent ved at myrde uskyldige mennesker) paa penge de er men, det er jo desvaerre lige netop det vi nu oplever!

  Edwin Black forklarer det godt i sin bog, som nu - ikke overraskende - er naesten umulig at finde i nogen boghandel, specielt i Europa, “War against the Weak” https://www.youtube.com/watch?v=CGvsvTGSPK4. Da min Danske (og til dels Norske) Historie jo netop er naesten en 100% kopi af denne bog talte jeg allerede i 2011 med Blacks team og, desuden fandt jeg en kopi af en uendeligt gammel bog udgivet i 1752, som naermest er en 100% kopi af hvad vi nu oplever…bogen blev braendt af praesterne (og forfaetteren erklaeret “psykisk syg”), som jo nu ser ud til at bruge netop denne bog, til at forsoege at starte forfra (igen) fordi de er BANGE for at fortsaette. Danmark indroemmer dette og, en person fra deres “udenrigsministerie” sagde til mig over telefonen at, “jamen, det bliver meget bedre denne gang Jette”…aha??? Gad vide hvor mange gange lige netop den saetning er sagt gennem tiderne?? Vest Indien sagde allerede i 2010 til mig, at de troede at vore lande nu vil forsoege at gentage den Trans Atlantiske Slavehandel…

  Maaske menneskeheden ikke hverken KAN eller VIL fremad kaere Eilev og, DET er det allermest triste - set med mine oejne"! Kan vi aendre det?? Kan vi stoppe vanviddet?

 7. Avatar for Jette1 Jette1 says:

  Naar du her naevner Tysland og nazismen, saa kan jeg fortaelle dig, at saa sent som for 2 dage siden, saa jeg i en debat paa Linkedin Danmark og Tyskland (en herre - husker ikke navnet lige nu) vaere helt enige om “fremgangen” i EU nu…den Tyske herres navn kunne indenfor 2 minutter i et Tysk nazi-arkiv, findes som netop dette…nazist (SS) og, stort set ALLE Danske “top” personer nu, kan findes i samme arkiv. Ligeledes er det ikke lang tid siden, man i en anden Linkedin debat kunne finde en Dansker udtrykke hoejlydt oenske om et DE/EU i stedet for et EU hvilket faar det til at loebe iskoldt ned ad min ryg. Hvad er det de vil? Er de i gang med endnu et “Nordic-Master-Race” projekt eller??

  Det lader desvaerre til at Baptisterne i Danmark nu - ligeledes igen - er ved at lave - denne gang “rigtige Danskere” og, DET faar det til at loebe endnu mere koldt ned ad min ryg. Dette er til dels “bare” propaganda MEN, jeg ved at Danmark flere gange - fra EU - har faaet at vide at det er dybt ulovligt at lave menneske kloninger!!

  Hvor er konsekvensen af dette EU??? Ingen steder!

 8. Avatar for Jette1 Jette1 says:

  Kjell,

  Jeg har en del bekendte fra - specielt Syd Amerika og Australien og, naar jeg har snakket med dem om f.eks. deres skoleundervisning i historie, da fortaeller mange af dem mig at noget af det, mange af deres historie laerere har lagt vaegt paa naar de har snakket om Skandinavien og, specielt Danmark, da er det foelgende 2 ting:

  1. Danskerne er forfaerdelige. De kaemper i alle retninger, uden tanke for om de selv doer paa vejen…

  2. Det siges om de Danskere der nu er i Danmark, det er de mennesker man, efter WW2 skulle have afsat et eller andet sted, saa de ikke kunne goere skade - menneskene som Hitler havde placeret paa sine “elite-skoler” og, som han saa som “den fineste Nordiske race” men, som man jo efter krigen skulle have afsat et eller andet sted…det er de mennesker man nu finder i Danmark…

  Dette er blandt andet hvad jeg faar at vide om Danmark derfra og, mennesker jeg kender fra Indien - de naesten ingenting…udviser bare noget jeg kun kan opfatte som foragt. Den dag Anders Fogh blev valgt som NATO’s General sekretaer i 2009 var jeg sammen med netop et par hvor han er fra Indien og da det var klart at det blev Anders Fogh, da bad han om at faa lov at slukke for TV’et…

  I 1999 - aaret foer jeg flyttede vaek fra Danmark, koerte jeg nogle gange en taxa i Aarhus, for at tjene lidt ekstra penge og en aften havde jeg denne Fogh som kunde i taxaen. Jeg koerte ham fra en luder (han kaldte det en “flink dame” som om jeg ikke var klar over hvad hun var) til lufthavnen i Aarhus. Under turen fortalte han mig at han aldrig ville vaere Danmarks statsminister men, hellere ville blive i Jylland hos sin kone og boern - javel saa? Jeg husker ham som noget jeg kun kan kalde “slikket”…altsaa falsk helt derind hvor vi andre har en sjael og, hvor han udelukkende har et sort hul…

  Kort tid efter flyttede jeg vaek fra Danmark og, resten af historien kender vi jo…det bliver bare vaerre og vaerre for hver dag jo…:cry:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

12 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.