Av Einar Flydal. En ganske snedig anmodning til USAs høyesterett kan gjøre slutt på telekombransjens ekstremt omfattende adgang til å overkjøre lokaldemokratiet og delstatenes rettssystem. Det er dette som er håpet til Arthur Firstenberg. Han forteller om...
Lørdag 10. oktober fra kl. 12.00 til 15.30 blir det markering mot vindkraft på Haramsøya på Eidsvolls plass i Oslo. Arrangørene skriver i ei pressemelding: Aldri har vi sett mer omfattende og raskere ødeleggelse av sårbar og urørt natur enn det...
Regjeringa vil tillate å gi eksperimentelle GMO-vaksiner godkjenningsfritak. Fristen for å protestere er 18. august 2020. Som vi tidligere har meldt har regjeringa sendt ut et forslag om å endre genteknologiloven for å prøve ut legemidler med genmodifiserte organismer for å behandle...
https://youtu.be/8MrToabuosM En film fra Naturfilmkanalen.
NRK-måling: Bare 20% av politikerne i vindkraftkommunene positive i dag. Av MOTVIND Norge. NRK har kartlagt holdningene hos politikere og presenterer oppsiktsvekkende endringer til vindkraft. 60% av politikerne i vindkraftkommunene er i dag negative, kun 20% er positive til vindkraft. 
Månedsrapporten fra det internasjonale energibyrået IEA ble lagt fram 20. mai 2021. Budskapet var at skal man kunne holde temperaturen i verden på et «akseptabelt» nivå, må letingen etter nye oljefelt stanses, og mye av den fossile energien erstattes av (særlig) vindkraft og solkraft. Odd Handegård har...
Vindkraftlobbyen forsøker å flytte debatten litt. Vi tar den tilbake. Eivind Salen fra Motvind Norge skriver her om vindkraftprosjektet på Buheii og forteller om hvordan internasjonal finanskapital driver spekulasjon med norsk natur. Han spør også om noe liknende kan skje på Øyfjellet.
Av Odd Handegård. Vedtakene på klimakonferansen i Glasgow begynner å komme på nettet og i andre media. Reaksjonene varierer, men ingen er egentlig tilfredse, de fleste er skuffet: FNs generalsekreær: Klimamålene «henger i en tynn tråd». Frederic Hauge (tidligere Bellona)...
I en debatt forleden om kraftbehovet ved elektrifiseringen av Norge, hadde Jens Revold en replikk som er typisk ikke bare i SV, men også i alle andre partier på Stortinget: «Hvordan dekkes den kommende kraftmangelen alternativt»? Altså: Revold og de fleste andre politikere, tar det som gitt...
Av Odd Handegård. Ingeniør Bjørn Blix hadde et innlegg i Nordlys den 27. desember om norsk energipolitikk der det meste er feil. Her er noen få kommentarer: Han begynner med kraftkablene til EU og den meningsløse strømprisen i Norge. Å...