Røkke og Marsdal/Manifest tapte igjen på Rødts landsmøte om havvind

0
Bakgrunnsbilde: Shutterstock

Av Ove Bengt Berg

Det har vært mindre oppmerksomhet om hva Rødts landsmøte vedtok om vindkraft til land og til havs. Røkke har betalt Manifest Analyse, med Rødts ideolog og strateg Magnus Marsdal som leder, millionbeløp for å få Rødt til å gå inn for å bygge havvindanlegg i Norge. Det blei tap på forrige landsmøte. Nå har Marsdal fått 1,5  millioner fra Fritt ord i tillegg til sin medievirksomhet. Det blei likevel nytt tap igjen for Røkke og Marsdal.

At et flertall av Rødts landsmøtedelegater klarte å stå opp mot kravet om å vedta «den eneste mulige politikken», tross Røkkes, Marsdals og Fritt ords sølvpenger, må delegatene få ros for. Rødt trengs ikke for å få til statsstøtta til havvind, men kan spille en viktig rolle for motstanden. Vil Rødts ledelse følge landsmøtevedtaket?

Havvind er meningsløst, unyttig og dyrt

Ifølge Energifakta Norge utgjør elektrisitetsproduksjonen av vindkraft inntil 10 prosent av all elektrisitetsproduksjon i Norge inntil i fjor. Vannkraft utgjør 89 prosent. Foreløpig er nye vindkraftprosjekter satt på vent på grunn av politisk motstand. På grunn av vannbassengene kan vannkraft produseres etter behov, magasinene er et lager. Kjennetegnet ved vindkraftproduksjon er at den er variabel. Den er bare tilgjengelig når det blåser tilstrekkelig, og kan ikke lagres.

Jonas Kristiansen Nøland , Institutt for elektrisk energi, NTNU, skriver  sammen med Ole Asbjørn Ness i Nettavisen at Norge har krevende havforhold, vi har djupt vann og ligger avsides. Norge kommer til å bygge den dyreste havvinden i hele Europa, helt uten konkurransefortrinn, skriver de. Havvind-modulene må dessuten byttes ut etter tjue år.

Forsker ved NTNU, Jan Emblemsvåg, skriver i Universitetsavisa:

Landets ledere overser grunnleggende fysiske realiteter når de satser på havvind. Mange av disse anleggene vil komme inn under de samme værsystemene som hovedtyngden av vindkraftanleggene i Vest- Europa og vil gi overproduksjon eller manglende produksjon om hverandre, på daglig nivå. Dette betyr store behov for balansekraft, som i 26 OECD-land er gasskraft. Summen av dette blir svært varierende og sterkt økende strømpriser.

Nøland og Ness skriver om at hele Nord-Europa nå satser enormt på havvind:

Når det blåser ett sted i Nordsjøen, blåser det gjerne overalt i Nordsjøen. Dermed vil vi måtte selge Europas dyreste havvind når prisene er på det laveste.

Havvind: Dreier seg om å suge penger ut av statskassa

Havvind er ikke lønnsomt. Det finnes ikke kapitalister som vil investere i sånn produksjon med de prisene som kan oppnås. Den eneste måten kapitalister kan tjene på dette er at alle utgiftene blir betalt med skattepenger fra staten mens de sjøl får inntektene. Dermed er havvindprosjekter som så mye annet når det gjelder klima, for kapitalister som Røkke, investering i finansinntekter, og mer konkret: Utbetaling fra statskassa.

Landsmøtevedtaket

Avstemningsresultatet var 59 for havvind og 128 mot, dvs 32 prosent for og 68 prosent mot. Sist var flertallet mot havvind knepent. Som Stavanger Aftenblad skriver 23.04.2023: «Dermed er Rødt fortsatt det eneste partiet på Stortinget som stiller seg negative til å satse på vindkraft til sjøs.»
Trass i at Fellesforbundets leder og medlem av sentralstyret i Ap, Jørn Eggum, innstendig ba Rødt skifte standpunkt. Havvind er kjernen i det grønne skiftet, sa han. Greenpeace sin leder Pleym sa i følge Stavanger Aftenblad at Rødt går baklengs inn i framtida.

En ny omkamp? Følger ledelsen opp landsmøtevedtaket?

Røkke, Marsdal og LO/Ap kan kanskje sette sin lit til en ny omkamp til neste landsmøte. Det var nemlig at viktig poeng for mange delegater at det ville være et svik mot velgerne å skifte standpunkt midt i valgperioden på noe som partiet hadde gått til valg på.

Rødt trenges ikke for å få vedtatt disse meningsløse havvindsprosjektene. Rødt kan bli en viktig ressurs hvis partiet kaster seg med full kraft inn i kampen mot alle vindmøller og særlig til havs. Men er viljen til å kjempe mot alliansen Røkke og Rødt-guru Magnus Marsdal sterk nok?


Denne artikkelen ble først publisert av Politikus.

Forrige artikkelEnda en grense passert: Yuan brukes nå mer enn dollar i Kinas utenrikshandel
Neste artikkelAmerikanske selskaper tjener stort på Ukrainas olje og gass