Det er noen hindre i veien for økt sjølforsyning, næringsindustrien er en av dem

0
Shutterstock

I år kunne vi vært nesten sjølforsynte med matkorn. I en verden med økende sult hadde det jo vært fint om vi slapp å importere. Men nei, de store dagligvarekjedene forlanger import.

Av Romy Rohmann.

Kornhøsten har vært fantastisk i år, oppslag som dette har preget lokalaviser mange steder.

Her fra Oppland Arbeiderblad 06.09.2022.

I år kunne vi vært nesten sjølforsynt på matkorn, norske kornbønder har i år produsert 256.000 tonn med mathvete. Behovet for matkorn er 274.000 tonn ifølge FK Agri.

Dette er vel bra, da slipper vi vel å importere noe særlig matkorn som vi veit at sårt trengs andre steder i verden.

Men nei, vi skal importere. De største industribakeriene i Norge som styres av de store dagligvarekjedene krever nemlig en viss grad av importert matkorn.

I en rapport utgitt i 2017, Rom for bruk av Norsk korn, sies det at graden av importert matkorn er avhengig av kvaliteten, men vi kan også lese at behovet for høyere gluten i melet har økt på grunn av nye trender i produktutviklinga.

Det vil si at sjøl om vi har matkorn av så god kvalitet at det vanligvis ville bli brukt som matkorn, vil likevel 71.000 tonn ikke bli brukt til matkorn i år, noe av dette vil gå til dyrefor og noe vil kanskje bli lagret.

Vi vil i år importere 100.000 tonn som sikkert kunne vært brukt til å dekke behovet andre steder i verden. På vår statistikk vil vi da komme ned i en sjølforsyningsprosent på rundt 67% mens vi kunne ha hatt 93%.

I år har norske bønder på tross av ekstreme gjødsels- og drivstoffpriser stått på for å produsere matkorn i ei tid hvor «matkrise» har versert i nyhetsbildet. Bøndene har tatt samfunnsansvar og gjort sitt, også blir 71 000 tonn matkorn produsert i Norge brukt til dyrefor. Dette er matkorn som du, jeg og andre fint kunne brukt til å bake både brød og kaker, men som tydeligvis ikke passer våre største industribakerier. 

Det vi også veit er at norske kornbønder i år også har produsert 110.000 tonn med hvete som ikke tilfredsstiller dagens krav til mathvete. Noe som betyr at hadde det vært skikkelig krise hadde vi vært 100% selvforsynte med matkorn.

På sine nettsider skriver FK Agri i forbindelse med utarbeidelsen av denne rapporten nevnt ovenfor.

Rommet for norsk korn er mellom anna påverka av at industrien har behov for råvarer med kvalitetar som ikkje blir dyrka i Norge. I rapporten «Rom for bruk av norsk korn» er behovet for slik import analysert. Analysen er gjort ut frå dagens marknadar for matmjøl og kraftfôr. Rapporten vil bli lagd til grunn for Norske Felleskjøp sine tilrådingar om importkvoter.

Så uansett hvor mye matkorn og hvor høy kvalitet det er på matkornet som produseres vil bakeindustrien ha matkorn som ikke er dyrka i Norge, forstå det den som vil.

PS. Kanskje norske mager ikke har så godt av alt dette høyere gluten innholdet heller, med så mange med glutenallergi og glutenintoleranse vi nå har.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelAdresseavisen Midt-Norges frie stemme?
Neste artikkelMedia skjuler den fascistiske ideologien til ukrainsk milits som besøker Kongressen