Fra 2023 kommer det nye miljøkrav til offentlige innkjøp av mat. Det offentlige skal nå sørge for klimavennlige matvalg i offentlige institusjoner som barnehager, sykehjem og i offentlige kantiner. Men det er ikke lov å stille krav om norsk opprinnelse i offentlige anskaffelser. Av Romy Rohmann Elisabeth Sandnes som er fagansvarlig...
"Det grønne skiftet" møter virkeligheten. Av Michael Kern, OilPrice.com. Et område avsatt til vindkraft blir nå avviklet i det vestlige Tyskland for å rydde plass til en åpen kullgruve. Dette er jo en «paradoksal» situasjon som viser hvordan man nå prioriterer energisikkerheten framfor ren energi i Europas største økonomi. Rivingen av den siste vindmøllen...
"Vi kommer til å bli den ledende krafta i norsk jordbrukspolitikk," sa nyvalgt leder Tor Jakob Solberg til Landsmøtet etter at han blei enstemmig valgt som leder. NBS har de siste dagene etter av det blei kjent at Solberg blei leder opplevd at medlemmer har strømmet til organisasjonen. Dette...
Prisene på elektrisitet og gass stiger ukontrollert. Hvis trenden på gassmarkedet fortsetter, vil Europa møte en gassmangel om vinteren. Dette skriver Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Svak produksjonskapasitet for vindenergi og kjernekraft samt alle slags spesielle klimaskatter driver for tida opp strømprisen i Tyskland og Europa på en ukontrollert måte. Prisen på...
Den nye regjeringa har satt ambisiøse målsettinger for sjølforsyninga, men møter utfordringer i oppløpet. Av Romy Rohmann. Matkrisa i verden er et faktum så tida for å øke sjølforsyninga er veldig bra og på tide.  I Hurdalsplattformen skriver den nye regjeringa under punktet Landbruk; Regjeringa vil:  • Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan...
I et felles brev fra Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag til Landbruks- og matminister Sandra Borch den 6.september går begge organisasjonenes ledere ut og ber om et raskt møte for å drøfte løsninger for å redde årets høstklare grønnsaksavlinger. De kommer med klare forslag til å løse...
Rotorbladene lar seg ikke resirkulere og skaper i stedet stadig større "kirkegårder"for utrangerte vindturbiner. De er solgt inn som miljøvennlige og grønne og framtida for verdens energiforsyning. I stedet har det vist seg at de ikke kan erstatte kull, olje og gass i noen målestokk som betyr noe. De har...
Hvordan har vi latt oss lure til å tro at norsk korn ikke egner seg som mat? Er den norske kornbonden tjent med opplysningskontorer som de sjøl må være med å finansiere, som snakker ned og «hindrer» økt andel norsk korn i våre bakervarer. Av Romy Rohmann. Hvert år produserer vi...
EU vil også ha sin del av ressursene på Grønland. EU omtaler seg sjøl som en "mjuk" supermakt i Arktis, som støtter utdanning og forskning, bærekraftig fiske og bekjemper klimaendringer. Men under overflaten forbereder EU seg på å jakte på råvarer og bevæpne seg i Arktis for å forsvare de...
Av Einar Flydal. En ganske snedig anmodning til USAs høyesterett kan gjøre slutt på telekombransjens ekstremt omfattende adgang til å overkjøre lokaldemokratiet og delstatenes rettssystem. Det er dette som er håpet til Arthur Firstenberg. Han forteller om det i rundbrevet som dukket opp den 27. oktober. Her får du teksten på...