Av Odd Handegård. Det er et viktig poeng i den norske energidebatten at partiene på venstresida (pluss Venstre) på ramme alvor tror at kloden er på vei til å brenne opp, hvis vi ikke raskt gjør noe drastisk for å...
Av Jan Herdal. Danske Bjørn Lomborg avviser ikke klimakrisen, men han er faktaorientert og kritiserer tiltak som ikke virker eller som virker mot sin hensikt, og det gjelder de aller fleste.  I et innlegg på sin FB-side...
Nei, det er ingen tidlig aprilspøk eller noen konspirasjonsteori. Det er harde fakta: Bill Gates finansierer et prosjekt der det skal sprøytes kalkstøv ut i stratosfæren for å teste dimming av sollyset. Prosjektet gjennomføres av Harvard og kalles SCoPEx: Stratospheric Controlled Perturbation Experiment. Prosjektgruppa...

Iskanten

Av Frode Bygdnes. Iskanten er et naturfenomen som ikke kan vedtas eller forhandles om av politikerne. Det er forskerne som må sette iskanten. Iskanten er heller ikke en klar grense. Det er mer en sone med varierende utbredelse år for...
Regjeringens nye energimelding skrevet også av AP og SP? Av Odd Handegård. Jeg var litt spent på hvordan opposisjonen på Stortinget ville reagere på regjeringens energimelding som kom sist fredag. LO/NHO og mange andre hadde jo...
EU har vedteke å verta klimanøytralt. Men kvar skal vi finna minerala vi treng for å få til det? Skal vi alle køyra elektrisk, til dømes, må batteriproduksjonen i verda auka 500 gonger. Dette skriver Jon Hustad i Dag og Tid. Hustad tar...
Av Odd Handegård. For noen dager siden sto det en melding i avisene om at flertallet av norske journalister var venstrevridde, samtidig som en annen melding slo fast at omtrent hele den norske pressen ser på vindkraftutbygging i Norge som...
Vindkraft til havs er dyrt. Når har Global Warming Policy Forum gravd fram de reelle tallene for UK, og de er store. Justert for omfang er nok disse tallene rimelig relevante også for andre land, Norge inkludert. Av Jan Herdal.
Europas vannland nummer én subsidierer importert vindkraftteknologi fremfor å utvikle mer effektiv vannkraft. Finnes det noen rasjonelle argumenter for det? Slik spør professor Terje Tvedt i en kronikk i Aftenposten. Tvedt fortsetter: I et historisk og komparativt perspektiv er det vanskelig å forstå hvorfor...
Av Christina Fjeldavli. Til tross for at det ikke blir foretatt systematiske søk, er det allerede funnet fem havørner drept av turbiner i vindkraftanlegg på Fosen, kunne Adresseavisen melde 18. januar i år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er den konsesjonsgivende myndigheten for...