Av Erik Plahte. Begrepene «naturkapital» og «økosystemtjenester » kan kritiseres ut fra hva som åpenbart er formålet med dem, slik jeg har beskrevet tidligere. Men de holder ikke mål innholdsmessig heller. Naturkapital er ingen form for kapital. Naturen yter oss...
NRK-måling: Bare 20% av politikerne i vindkraftkommunene positive i dag. Av MOTVIND Norge. NRK har kartlagt holdningene hos politikere og presenterer oppsiktsvekkende endringer til vindkraft. 60% av politikerne i vindkraftkommunene er i dag negative, kun 20% er positive til vindkraft. 
Av Jan Herdal. Hydrogen brukt som energibærer er et grotesk sløseri. En hydrogendrevet brenselcellebil krever totalt sett om lag tre ganger så mye strøm som en vanlig elbil. Derfor bedyrer tilhengerne at hydrogen skal produseres av «overskuddskraft» fra vind og...
Av Christina Fjeldavli. I den kjente, dystopiske romanen 1984 (1949) skriver George Orwell om fenomenet “doublethink”. Romanens hovedperson blir tvunget til å akseptere at fred er krig, og at to pluss to blir fem. I vår egen tidsalder har et høyt antall ellers oppegående mennesker blitt...
Av Motvind Norge. Tilfellet Lillesand vindkraftverk handler om privatøkonomiske interesser, ikke om nasjonale eller regionale interesser. Om forvaltninga følger loven, vil det derfor være umulig å argumentere for statlig arealplan. Motvind ber OED om å sende anmodningen til berørte parter for gjennomgang og...
Dei aller fleste norske parti og miljøorganisasjonar ønsker seg eit "grønt skifte", i form av utbygging av "fornybar" energi. Mens nokre av dei vil at dette skal komme i staden for olje og gass, vil regjeringa og dei største opposisjonspartia ha begge delar. Felles er at dei...
Av Odd Handegård. Jeg har flere ganger sannsynliggjort at den konkrete målsettingen for den norske og globale klimapolitikken i praksis ikke lar seg realisere, og at også de konkrete klimatiltakene dermed blir meningsløse: Målet i dag er kun å «redusere...
Den nye regjeringa har satt ambisiøse målsettinger for sjølforsyninga, men møter utfordringer i oppløpet. Av Romy Rohmann. Matkrisa i verden er et faktum så tida for å øke sjølforsyninga er veldig bra og på tide.  I...
Av Odd Handegård. Det har gått ufattelig tregt å få folk til å reagere på den meningsløse energipolitikken som har vært planlagt og gjennomført de siste 30 årene - selv om de overordnede målene for energipolitikken har vært klinkende klare...
Av Odd Handegård. Det forslaget til nettleie-ordning som skulle vært iverksatt fra nyttår, ble som kjent utsatt til i juli. Årsaken var at ordningen ville gi dyrere strøm når folk trenger strømmen (varierende strømpris i løpet av dagen), i tillegg...