Av Christina Fjeldavli. I den kjente, dystopiske romanen 1984 (1949) skriver George Orwell om fenomenet “doublethink”. Romanens hovedperson blir tvunget til å akseptere at fred er krig, og at to pluss to blir fem. I vår egen tidsalder har et høyt antall ellers oppegående mennesker blitt...
Av Motvind Norge. Tilfellet Lillesand vindkraftverk handler om privatøkonomiske interesser, ikke om nasjonale eller regionale interesser. Om forvaltninga følger loven, vil det derfor være umulig å argumentere for statlig arealplan. Motvind ber OED om å sende anmodningen til berørte parter for gjennomgang og...
Dei aller fleste norske parti og miljøorganisasjonar ønsker seg eit "grønt skifte", i form av utbygging av "fornybar" energi. Mens nokre av dei vil at dette skal komme i staden for olje og gass, vil regjeringa og dei største opposisjonspartia ha begge delar. Felles er at dei...
Av Odd Handegård. Jeg har flere ganger sannsynliggjort at den konkrete målsettingen for den norske og globale klimapolitikken i praksis ikke lar seg realisere, og at også de konkrete klimatiltakene dermed blir meningsløse: Målet i dag er kun å «redusere...
Den nye regjeringa har satt ambisiøse målsettinger for sjølforsyninga, men møter utfordringer i oppløpet. Av Romy Rohmann. Matkrisa i verden er et faktum så tida for å øke sjølforsyninga er veldig bra og på tide.  I...
Av Odd Handegård. Det har gått ufattelig tregt å få folk til å reagere på den meningsløse energipolitikken som har vært planlagt og gjennomført de siste 30 årene - selv om de overordnede målene for energipolitikken har vært klinkende klare...
Kampen mot vindkraftutbygginga i Noreg hardnar til. Denne helga står slaget på Haramsøya på Mørekysten. Dette skriver journalist Olaug Bjørneset på NRKs nettsider. Hun og fotograf Remi Sagen har lagd en reportasje fra kampen mot vindkraftindustri på Haramsøy. NRK har helt fortjent fått mye pepper for sine...
Myndighetene i Norge og i EU lover oss et framtidssamfunn med rein energi. Hvor lite rein den såkalte "grønne" energien er får vi demonstrert når svære anleggsmaskiner raserer naturperler og skaper steinørkener i sine hjulspor. Vindkraftmarerittet har ikke skaffet oss rein energi, det har skaffet smarte vindkraftbaroner...
Av Jan Herdal. EU største skogland i forhold til folketallet, Finland, må importere trevirke om de skal fyre kullkraftverkene sine med pellets, ifølge Pöyry. Danmark, som mangler skog, snauhogger allerede årlig en flate i andre land tilsvarende Fyn og Sjælland...
Av Christina Fjeldavli «Fosen-utbyggingen er et fantastisk kinderegg», sa Høyres Tina Bru i et intervju med Dagens Næringsliv 23. februar 2016. Vindkraftutbygningsselskapet Fosen Vind, hvor Statkraft er den største eieren, startet utbyggingen i 2016, før erstatnings- og gyldighetsspørsmålet var avgjort rettslig. Selskapet klarte nemlig å skaffe...