EUs fornybardirektiv krever hurtigspor for ny kraft

0

EUs reviderte fornybardirektiv skal sette enda større fart på utbyggingen av «fornybar» energi.

Nå er det på høring i Norge. Og som vanlig er høringsfristen knappest mulig. Fristen for å sende innspill går ut om bare noen uker – 19. april.

E24 skriver:

Noe som kan bli omstridt er EUs krav om kortere tidsfrister for fornybar energi. Prosesser som i dag kan ta 6–7 år, som saksbehandlingen av vindkraft, skal ifølge EU skje på 1–2 år.

NVE skriver blant annet i sitt høringssvar:

NVEs vurdering er at kravene om tidsfrister i konsesjonsbehandling og utpeking av såkalte akselerasjonsområder for utbygging av fornybar kraft vil innebære en stor endring i konsesjonsbehandlingsprosessen. Det vil kreve nærmere vurdering å se om en slik endring i sum vil gi kortere ledetider eller ikke. Det må også vurderes om slike endringer vil kunne få betydning for muligheten til å sikre tilstrekkelig kvalitet i saksbehandlingen, inkludert tilstrekkelig medvirkning. Dette gjelder særlig i samiske områder med utvidet konsultasjonsplikt.

Bekymret for tilliten

«Det er derfor krav til grundige demokratiske prosesser og faglige vurderinger for å sikre at NVEs anbefalinger og vedtak har tilstrekkelig kvalitet. Kravene er også sett som vesentlige for å sikre tillit og legitimitet til de beslutninger som fattes», skriver NVE.

Dette er forsiktig sagt. «Tillit» og «legitimitet» er ikke akkurat ord som preger den prosessen som har forsgått til nå.. Når så hele kjøret skal aksellereres for å tilfredsstille EUSs «grønne skiftet» og det umulige og katastrofale målet om Net Zero, blir alt bare mange ganger verre.

Ikke overraskende ønsker stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) dette tempoet velkommen:

– Det er behov for betydelig raskere saksbehandlingstid dersom vi skal være i nærheten av å bygge ut tilstrekkelig med fornybar energi de neste årene, sier han.

Andre nestleder Sofie Marhaug (R) i Stortingets energi- og miljøkomité er skeptisk til EUs forslag om egne hurtigløp for fornybar energi.

– Jeg vil oppfordre regjeringen til å si nei til dette, sier Marhaug.

I Hurdalsplattformen i 2021 lovet regjeringspartiene Ap og Sp å lage en samlet plan for Norges kraftutbygging. I spørretimen 7. mars i år sa energiminister Terje Aasland at «arbeidet med en helhetlig plan har ikke vært startet opp ennå».

Regjeringa og de «grønne skiftets» megafoner i Stortinget vil sjølsagt omfavne EUs hurtigløp, og vi vil få mye mer av galskapen:

Forrige artikkelDet grå, grå skiftet
Neste artikkelKan vi kalle det et kommunalt ran?