Av Odd Handegård. Virksomheten i Nordsjøen/Barentshavet produserer hele 14 mill. tonn klimagassutslipp, av i alt av nesten 50 mill. tonn i Norge. Utslippene fra eksporten av fossil energi kommer i tillegg, men disse utslippene belaster importlandenes klimaregnskap, ikke Norges. Ingen...
Av Steven Crozier, fastlege og representant for Rødt Frøya Konflikten om utbygging av vindkraftverk i norsk natur er en av de mest brennbare politiske sakene i Norge for tiden.  Her står sterke økonomiske og politiske aktører med skolerte kommunikasjonsrådgivere mot de som gjerne kan...
Norsk vindkraft krever mer areal enn all industri, byer og tettsteder sammenlagt Av Jan Herdal. "Vindkraft på land i Norge krever i dag mer areal enn industri, byer og tettsteder til sammen. Unntaket fra normale planprosesser...

Tatt av vinden

Av Jan R. Steinholt. Norsk natur vandaliseres i et rasende tempo av vindbaroner, kamuflert som «klimatiltak». Det har resultert i et rettmessig folkeopprør mot kraftutbygging vi ikke en gang har bruk for. Norge er blant de land i verden som...
I 40 år samlet de inn gener fra alle norske lakseelver og skapte oppdrettslaksen. Så solgte de materialet til Tyskland. Over hele verden er det kamp om kontrollen over matgener - til korn, gris, ku eller fisk. Dette skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter.
Rødt vedtok også med 105 mot 77 stemmer at partiet skal si nei til utbygging av all vindkraft, både på land og til havs. I vedtaket heter det at Rødt sier nei til «vindkraft på land, i fjæra og til havs». Vedtaket kom til...
Av Odd Handegård. Professor Geir Ulfstein, UiO, hadde for noen dager siden en analyse av høyesterett-dommen om vindkraftutbyggingen på Fosen, i tidsskriftet «Rett24». Konklusjonen var klinkende klar: De vindturbinene som berører reindriftsområdene, må fjernes – uansett hvor store eller små...
PRESS RELEASE Haramsøya in the municipality of Ålesund, at outer Sunnmøre in Møre og Romsdal, is an area of only 13,3 square kilometers. The unique plateau island is an important area of birdlife preservation and of rich biodiversity. The island lies in the middle...

Aksjon på Haramsøya

Av Motvind Norge. I forbindelse med vindkraftutbyggingen som skjer på Haramsøya, frakter Stangeland maskin dynamitt til øya for sprengning av naturområder. Dynamitten fraktes via ferge. Ettersom dynamitt er en sikkerhetsrisiko er det kun tillatt 12 passasjerer av gangen om bord. Disse har førstegangsrett.
Av Einar Flydal. En ganske snedig anmodning til USAs høyesterett kan gjøre slutt på telekombransjens ekstremt omfattende adgang til å overkjøre lokaldemokratiet og delstatenes rettssystem. Det er dette som er håpet til Arthur Firstenberg. Han forteller om...