Pseudouridin i mRNA-vaksinene stimulerer utviklingen av kreft- og metastaser

0

Nå viser en ny studie at den syntetiske basen pseudouridin (N1-methyl-pseudouridine) som ble brukt i covid-19-vaksinene til Pfizer og Moderna stimulerer kreftcelledeling samt utvikling av metastaser.

Av Fritt vaksinevalg.

Pseudouridin er kun et av mange eksperimentelle forhold i mRNA-vaksinene. Basen er en modifikasjon av den naturlig forekommende komponenten uridin i mRNA. Stoffet ble endret for å skape molekylær stabilitet slik at immunresponsen i forhold til spikeproteinet skulle vedvare over lengre tid. Det har gjentatte ganger vært knyttet bekymring til komponentens levetid og påvirkning på organismen. Enkelte mener at stoffet ikke brytes ned og derav legger grunnlaget for en svært forlenget eller vedvarende spikeproteineksposisjon.

Den nye studien viser at pseudouridin i mRNA-vaksinene medvirker til å stimulere melanomkreftceller og spredning av disse i organismen:

Evidence is provided that adding 100 % of N1-methyl-pseudouridine (m1Ψ) to the mRNA vaccine in a melanoma model stimulated cancer growth and metastasis, while non-modified mRNA vaccines induced opposite results, thus suggesting that COVID-19 mRNA vaccines could aid cancer development. Based on this compelling evidence, we suggest that future clinical trials for cancers or infectious diseases should not use mRNA vaccines with a 100 % m1Ψ modification, but rather ones with the lower percentage of m1Ψ modification to avoid immune suppression.

Forskerne bekymrer seg over funnene og ber om at bruken av 100% N1-methyl-pseudouridine i vaksinerer revurderes.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38583833

https://jonfleetwood.substack.com/p/mrna-covid-jab-ingredient-n1-methyl

Publisert 24. april 2024 av Fritt vaksinevalg.

Forrige artikkelChris Hedges: Opprør på universitetene i USA
Neste artikkelJa, lag egne plattformer!
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.