Traktorprotest utafor budsjettkonferanse på Klækken Hotell

0

Bønder protesterte på regjeringas budsjettkonferanse.

Av Romy Rohmann.

Tirsdag og onsdag denne uka hadde Støre-regjeringen budsjettkonferanse på Klækken hotell utenfor Hønefoss. På budsjettkonferansen legger regjeringa planer for hva de skal prioritere våre penger på og regnes om en av regjeringens viktigste møter i løpet av året.

Bøndene mente vel med dette å minne dem på å sette at en god pott til landbruket, slik at bønder får ei lønn å leve av og for å sikre norsk matsikkerhet framover.

VG skriver:

Støre sier til VG at det alltid er nyttig å høre hva bøndene har å si. I Europa er det nesten ikke dialog mellom bøndene og myndighetene – her i Norge kan vi ta en prat i veikanten om landbruk og norsk matforsyning.  Denne regjeringen satser på norsk landbruk, noe vi har vist gjennom to landbruksoppgjør.

Han fortsetter:

Vi skal fortsette jobben med matsikkerhet og å tette inntektsgapet. Begge bøndene jeg møtte delte også utfordringene etter ekstremværet Hans. En god prat på slutten av en god budsjettkonferanse!

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) er selv til stede på konferansen, og mener engasjmentet fra bøndene er bra.

 Det er positivt at jordbruket er til stede med traktorer under budsjettkonferansen og viser engasjement for økt selvforsyning av mat og økt lønnsomhet i matproduksjonen, sier han til VG.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bgy92B/traktor-protest-utenfor-regjeringsmoete

https://www.nationen.no/protesterte-utenfor-klakken-se-bildene-her/g/5-45-1814847

Vi kommer nok til å se mer av dette framover, bøndene er ikke særlig fornøyde med Stortingsmeldinga som regjeringa la fram 8. mars.

Vi skreiv hva NBS mente om denne meldinga på steigan.no den 12. mars:

Vedtar Stortinget denne normeringen kan gjennomsnittsbonden aldri bli jamstilt. Bonden har blitt lurt, verden går ikke framover, avslutter leder av NBS, Tor Jacob Solberg.

Dette skriver Bondebladet 9. mars:

Landbruksminister Geir Pollestad kom til Kristiansand for å være på årsmøtet til Agder Senterparti. På vei inn møtte han bønder fra Agder Bondelag som demonstrerte mot stortingsmeldingen han la fram om økt selvforsyning og hvordan bondens inntekt skal beregnes.

Vi kunne ikke la anledningen gå fra oss, vi ville markere med tydelig tale at vi mener bondens inntekt må beregnes riktig og løftes fra riktig nivå, sier Kirsten Helen Myren, leder i Agder Bondelag.

Snart er det klart for Jordbruksforhandlinger: Det er forventet at Budsjettnemnda legger frem sine tall fredag 12. april og 18. april begynner forhandlingene. Dersom tallene ikke er blir endra på fra det som blei lagt fram 8.mars kan vi jo bare ane hva som vil skje.

Regjeringa lovte bonden rett tallgrunnlag, men ga i stedet bonden en blåveis, sa Frank Valø som er Leder i Troms bonde- og småbrukarlag i et innlegg i Framtid i Nord.

Dette er konklusjonen etter fredagens pressekonferanse og i et dypdykk i stortingsmeldinga.

Essensen er at veien fortsatt er den samme, men Regjeringa ser behovet for å innskjerpe effektivitetskravet med 20 prosent hvert år. Dette betyr at vi MÅ bli færre og færre bønder hvert år, samtidig som matproduksjonen skal økes med 20 prosent innen 2030 – som er Regjeringens målsetting.

Han avslutter med dette:

Det blir svært spennende å se hva budsjettnemda legger fram i år. Vil det være et tallgrunnlag som bøndene mener er rett?

https://www.framtidinord.no/meninger/i/xgGny8/bonden-ble-lovd-rett-tallgrunnlag-fikk-i-stedet-en-blaaveis

Fylkeslagene i både NBS og BL holder i disse dager årsmøter, det vil nok komme mange uttalelser framover, og en skal ikke se bort fra at det blir noen traktorer å se både her og der også. Vi får håpe regjeringa og budsjettnemda tar det bøndene har å melde til seg innen talla legges fram i april.

Forrige artikkelUSA sender klasebomber som del av ny våpenpakke på 300 millioner dollar
Neste artikkelStatens psykologiske krigføring mot egen befolkning