Stikkordarkiv for Hellas

Hva vil Yannis Varoufakis og DIEM 25?

Yannis Varoufakis, som var finansminister i Hellas for Syriza, har lansert det han kaller den europeiske venstrebevegelsen DIEM 25. Varufakis rakk nesten å trekke seg før Syrizas fullstendige kapitualasjon var et faktum, og han prøver å bruke den populariteten han oppnådd i sin korte ministertid til å lansere noe nytt. Det skjedde i Berlin, på…

Noen lærestykker fra den europeiske krisen i Hellas

Større kriser blottlegger sammenhenger og maktforhold som ikke ligger så klart i dagen under normale forhold. Krisen i Hellas har i så måte vært usedvanlig lærerik. Det er trivielt at vi globalt har vi et lappeteppe av land styrt av statsapparat med ulik effektivitet og tilbøyelighet til korrupsjon. Kombinert med frie kapitalbevegelser åpner det opp…

Venstresida og Syriza – hva nå?

Den toneangivende «venstresida» ga Syriza, både i opposisjon og i posisjon, sin ubetingede støtte. Det eneste innlegget i Klassekampen som advarte mot å la seg begeistre av Syriza kom fra Jørgen Sandemose. Han påpekte den håpløse småborgerlige økonomiske produksjonsmåten i landet, og at Syriza ikke hadde noen politikk for industrialisering og utvikling av arbeiderklassen. I…

Hellas mister siste rest av suverenitet

I juli 2015 tok EU, med Tyskland i førersetet, kontroll over 25% av Hellas’ BNP, og ga seg sjøl makt til å selge landets arvesølv på billigsalg til storkapitalen. Det var et overgrep av historiske dimensjoner. Financial Times siterer Tacitus og sier «De lager en ørken og kaller det fred.» I realiteten ble Hellas redusert…