Stikkordarkiv for euro

Ranet av den greske staten

EU har krevd at Hellas privatiserer sine mest lønnsomme offentlige eiendommer.  Nå er to av de største privatiseringene i Hellas` historie gjennomført: Det dreier seg om Pireus, Hellas` største havn, og de fjorten mest lønnsomme flyplassene. Privatiseringa av offentlig eiendom i Hellas er rein utpressing og plyndring. Bakgrunn for privatiseringa: I august i fjor skrev…

Regjeringen og Arbeiderpartiet legger Norge inn under EUs finanskontroll

“Stortingets finanskomité sier seg villig til å bruke mindre enn fem uker på å avgjøre en av de største overføringene av makt til EU. Europarettsekspert rister på hodet over lynrask europeisering av norsk Finanstilsyn.” Dette skriver ABC Nyheter om det som er den største avståelsen av norsk suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått. Vedtaket skal altså…

Noen lærestykker fra den europeiske krisen i Hellas

Større kriser blottlegger sammenhenger og maktforhold som ikke ligger så klart i dagen under normale forhold. Krisen i Hellas har i så måte vært usedvanlig lærerik. Det er trivielt at vi globalt har vi et lappeteppe av land styrt av statsapparat med ulik effektivitet og tilbøyelighet til korrupsjon. Kombinert med frie kapitalbevegelser åpner det opp…