– Nå er det alvor for euro’en: Tyskerne gjør opprør i EU

7
Illustrasjon: Shutterstock

Tyskland utløst en konflikt i EU som kan få enorm betydning for samholdet og fellesvalutaen euro. Dette skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter. Han forklarer dette slik:

Forfatningsdomstolen i EUs dominerende land, Tyskland, gjorde 5. mai nemlig det motsatte av det Stortinget og norsk rettsvesen hele tiden gjør:

De avsa en dom stikk i strid med en avgjørelse i EUs egen domstol. Ikke nok med det. De tyske juristene kom med bitende karakteristikker av EU-domstolens syn.

I desember 2018 avfeide EUs domstol i Luxembourg anklager og slo fast at en viktig økonomisk støtteordning fra EU til kriserammede medlemsstater er lovlig.

Det dreier seg om lån til fattige statskasser i Sør-EU i form av oppkjøp av statsobligasjoner i regi av EUs sentralbank ECB.

Likefullt fastslår forfatningsdomstolen nå at Tysklands tilslutning til de gigantiske lånene (2,9 billioner euro!) ikke kan tillates etter tysk grunnlov.

EU-domstolen går med dette utover sitt juridiske mandat. For lånene er ikke hjemlet i EUs traktater, heter det i avgjørelsen fra forfatningsdomstolen.

Hvis EU-domstolen krysser en slik grense, er ikke dens avgjørelser gyldige, i hvert fall ikke i Tyskland, skriver de tyske dommerne.

Den tyske mediekanalen Deutsche Welle har snakket med Uwe Burkert, som er økonom i LBBW Bank, og han kaller avgjørelsen en «en svært eksplosiv ting».

Den tyske forfatningsdomstolen har slått fast at Den europeiske sentralbankens obligasjonsprogram er delvis i strid med tysk lov, og setter dermed tysk lov over EUs beslutninger.

Thomas Vermes kaller dommen «historisk» og begrunner dette slik:

Ender det hele med fortsatt splittelse om felles låneopptak, slik den tyske forfatningsdomstolens avgjørelse legger opp til, blir EU og eurosonen svekket. For eksempel mener sjeføkonom Niklas Praefke i den danske Ledernes Hovedorganisation at det kan true EUs globale rolle.

«Jo mer samhold de europeiske lederne kan utvise, jo mindre er risikoen for at befolkingene i kriserammede land vender ryggen til EU», skriver Praefke i Jyllands-Posten 15. mai og fortsetter:

«Et splittet EU i økonomisk krise er sårbar i en verden som er i storpolitisk oppbrudd. Vi kan allerede se at et økonomisk offensivt Kina kikker etter muligheter til å kjøpe seg billig inn i europeiske foretak som er rammet av nedturen.»

Kommentarer i Financial Times ser også vedtaket i forfatningsdomstolen i Tyskland på samme måte. Vedtaket betyr at Bundesbank kan nekte å være med på obligasjonsprogrammet og dermed sette hele eurosonen i vankeligheter.

Forskerne Ana Bobić og Mark Dawson skriver på Verfassungsblog at denne striden reiser hele spørsmålet om det juridiske grunnlaget til Den europeiske monetære union, og altså euroen.

Det er ingen tvil om at konflikten mellom den tyske forfatningsdomstolen og den europeiske sentralbanken rører ved hele sentralnervesystemet i EU: Kan et medlemsland nekte å følge bankens avgjørelser og altså stille eget lands lover over EUs avtaler? Og kan euroen i så fall overleve det?

Thomas Vermes peker på at den tyske dommen skiller seg fra det norske Stortingets holding til EU-vedtak.

Stortinget har tolket Grunnloven til at de kan overføre suverenitet til ESA med alminnelig flertall etter en annen paragraf, 26, på avgrensede områder, der det skulle vært kvalifisert flertall. Summen av «avgrensede områder» utgjør mange tusen EU-rettsakter.

Først når stortingsflertallet selv innser at de overfører veldig mye makt, som da de i 2016 sluttet Norge til EUs finanslover og -tilsyn, lar de avstemningen gå etter §115, det vil si med krav om tre fjerdedels flertall blant to tredjedeler av stortingsrepresentantene.

Men det finnes ikke noen grunnlovsbestemmelse som tillater overføring av suverenitet utover saklig avgrensede områder.

Nå har EU en egen evne til å snuble seg igjennom slike kriser og sparke boksen enda et stykke lenger nedover gata, som man sier. Men det er begrenset hvor lenge en slik politikk kan fortsette før den har satt hele eurosonens autoritet i fare. Det er ikke noe sterkt EU vi ser i disse dager, men et svakt og splittet EU i strid med seg sjøl.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Hvordan er det egentlig med disse statsobligasjonene som ECB kjøper opp, finansieres de ikke med “nyopptrykte” penger skapt uten tilsvarende verdiskapning? Akkurat som den am. sentralbanken gjør.
  En slik løsning er nok ikke tyskerne glade i. Det vil utvanne Euroen og skape inflasjon som igjen utvanner verdien av bankinnskudd mens lån tilsvarende også synker i verdi. Det er på en måte å belønne uansvarlige og straffe eller beskatte de ansvarlige. Ekstremt lave renter har den samme virkningen og ødelegger bankvesenet. Europeiske bankaksjer har falt mye i verdi de siste åra, og det ødelegger også pensjonsfondenes avkastning. Alt dette er ting tyskerne ser med gru på pga. sin historie før 2. verdenskrig.

  Samtidig har de selv høstet store fordeler av Euroen fordi den er mindre verdt enn hva DM ville være, det har gitt eksportrekorder. Andre EU-land vil dermed på den annen side kanskje beskylde tyskerne for bare å ville høste fordelene og ikke ta ulempene ved å ha en felles pengeenhet. Euro uten Tyskland er utenkelig, det tror jeg de fleste vil være enige i. Setter tyskerne hardt mot hardt kan det utløse en finanskrise. Kanskje bedre å ta den med en gang siden den uansett vil måtte komme før eller siden?

 2. Nå regner ikke jeg inflasjon for EURO som et problem. Gjeld forsvinner (mer eller mindre) med inflasjon.
  Trump anklaget Kina for kunstig å inflatere Yuan.

  Mens 10 mill som gjeld + deflasjon vil føre til at gjelden stiger selv om man betaler ned hele tiden. Hele inntekten vil gå til å betale avdrag og renter, og kona må prostituere seg.

  Katatrofen Portugal opplever idag får VK2 til å bli blåbær? EU sier at dersom Portugal begynner å trykke opp penger selv er de en kriminell stat

 3. Det er et usunt system enkelt og greit. Det er gjelda som gjør at vi kan kjøpe en bolig til 5 x vår egen inntekt, men samtidig blåser det prisene (“verdiene”) opp. Resultatet ser vi i dag, store deler av befolkninga er gjeldsslaver og i økende grad også som pensjonister. Mye av livsinntekten går med til å betjene renter. Det er også samme system som gjør at noen kan bli superrike uten at de egentlig har arbeidet for det. De følger en lignende oppskrift som Kjell Inge Røkke; lån noen milliarder av dine bankvenner, kjøp opp bedriften (Aker) og betal tilbake ved å tømme kassa.

  Samme system sørger også for at selskaper knapt har reserver slik vi har sett nå i koronatida. Alt er bare gjeld. Overskudd skal nesten i sin helhet brukes til utbytte mens man finansierer investeringer med gjeld og ubalanser med kassakreditt. Norwegian er kroneksemplet. Det er slik dagens turbokapitalisme fungerer.

  I siste instans er det bare bankene og Staten som har penger når det svikter. Men de fleste stater har ikke et oljefond som den norske, de må trykke opp disse pengene. Dette systemet kommer før eller siden til å kræsje fordi tilliten til pengeenhetene blir borte. De siste 20 åra har vi sett rullerende systemsvikter, koronaen er bare en utløsende faktor. Når det store smellet kommer er det kun realverdier og dine evner som menneske som teller. Det er mulig du anser kona di som en “realverdi” :laughing:

 4. nasdaq

  Fantastisk avkastning per uke her med andre ord.
  7000 til 9000 på 2 mnd
  BEDRE enn gull

  fordi tilliten til pengeenhetene blir borte

  Her spår du at tilliten til dollar vil forsvinne?

  -Hva koster kaffen?
  -50 lei
  -Her er 1 dollar
  -Nei, nei, dollar godtas ikke

  Min spådom er at Portugal vil kollapse uten 100 mrd fra EU. De vil slåss om hver EURO i Portugal

 5. Hvilken som kollapser først av dollar og Euro skal ikke jeg begi meg inn på å spå. Men tyskerne viser jo allerede at de ikke har tillit til Euroen. Èn ting er sikkert som sagt, uten Tyskland blir det ingen Euro.

 6. Jeg blir betenkt om Europa finner ut at den grenen de sitter på, Euro, den trenger de ikke.
  Gitt at ECB ikke overflommer hele Syd-Europa snart med Euro, Syd-Europa har ikke noe annet valg enn å starte egne banker.

 7. Tyskland er en case-studie i nytten av sjokk-doktrinen.
  Hyperinflasjonen for hundre år siden, har gitt dem nedarvede traumer.
  Men så har de aldri riktig kastet seg på pantelåns-galoppen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere