Hva er Italexit?

0

Den italienske parlamentarikeren Gianluigi Paragone ble nylig ekspludert fra Femstjernersbevegelsen, og han har svart med å danne et nytt parti, Italexit.

Dette partiet vil prøve å ta opp i seg og vokse på den økende skepsisen mot EU i Italia. Denne skepsisen fikk en kraftig økning da italienere opplevde at EU sviktet dem under koronakrisa. Men hva ønsker så Italexit å gjøre?

Paragone sier at de vil at Italia skal starte på nytt, komme seg ut av EU og bryte med euroen. «Euroen er bare en lett devaluert Deutsche Mark,» sa han under pressekonferansen etter partistiftelsen.

Paragone har ingen tro på at EUs såkalte «solidaritetsfond» vil nå fram til vannlige innbyggere. Han tror det vil bli spist underveis av kapitalinteresser, byråkrater og mafiaen.

«Ut av EU, ut av euroens fengselsbur»

Programmet til Italexit består av 9 punkter:

Gjenvinne monetær suverenitet

«Monetær suverenitet er grunnlaget for en nasjons uavhengighet: et land som velger å gi avkall på det, velger å legge framtida si i hendene på «markedene», det vil si de store økonomiske kreftene. Slik vi se demonstrert gjennom den meget dype krisa landet har stått overfor overfor i årevis, vil vi aldri aldri kunne komme oss på beina uten monetær suverenitet.»

Gi italienerne tilbake det som tilhører dem

«Det som var Italias styrke etter andre verdenskrig var kombinasjonen av små og mellomstore bedrifter med offentlige banker, stor statlig industri og offentlig administrasjon (utdanning, transport, helse osv.). I løpet av de siste tiårene er alt dette som ble skapt med offentlige penger – det vil si med alles rikdom – gradvis blitt privatisert.» «Det er på tide å gi tilbake folket det som er deres ved å bringe disse sektorene tilbake under offentlig kontroll.»

En plan for industriell gjenfødelse

«Landet vårt må tilbake til å være en stolt industriell makt, som satser på kvalitet og innovasjon for å konkurrere effektivt på internasjonalt nivå. Staten har en ledende rolle i denne prosessen, ikke bare gjennom direkte deltakelse i den nye produksjonsvirkeligheten, men også ved å gi tilstrekkelig støtte til et forskningssystem som driver teknologisk innovasjon.»

Matvaresuverenitet

«Å foreslå en alternativ modell til uhemmet globalisering betyr først og fremst å motvirke den merkantilistiske logikken som ødelegger intern etterspørsel og tvinger våre selskaper til å vende seg til det utenlandske markedet. Dette fenomenet er spesielt tydelig i primærsektoren: den utsøkte mat- og vinproduksjonen som verden misunner oss, har blitt mindre og mindre vanlig på italienske bord med årene.»

Arbeid for alle

«Umulig? Bare hvis du tror at arbeid bare er det som er skapt av privat sektor. Det er klart at sistnevnte har en avgjørende rolle å spille i en dynamisk økonomi, men automatiserings- og robotiseringsprosessene gjør at det blir færre og færre jobber som privat sektor vil kunne tilby. Bør vi derfor trekke oss tilbake til arbeidsledighet eller i det høyeste for å motta en livsinntekt fra staten? Absolutt ikke.«

Nasjonale grenser er grunnlaget for nasjonal sjølråderett

«Nasjonale grenser er helt avgjørende for selve definisjonen av en stat: Å ha en kontroll over grensene er forutsetninga for å føre en uavhengig politikk. Regulering av migrasjonsstrømmer er fullstendig nødvendig for å beskytte den sosiale samholdet i landet.» Partiet legger ansvaret for migrasjonsstrømmen til Italia på den globaliseringa som har plyndret fattige land for ressuser og gjort st den eneste rikdommen da har igjen er sin ungdom, som tvinges til å migrere fordi de ikke finner jobber. Når det gjelder immigranter i Italia vil Italexit integrere dem så fort som mulig og sørge for at de jobb på skikkelige vilkår.

Ingen profitt på helse

«Det er en prioritering å snu den tjue år lange prosessen med å avvikle det nasjonale helsesystemet. Stopp outsourcing, privatisering og subsidier til privat helsevesen for kraftig å relansere offentlig helse. Retten til gratis omsorg av høy kvalitet for alle innbyggere i hele det nasjonale området må gjenopprettes, ikke bare som et hellig etisk og konstitusjonelt prinsipp, men også som et behov for nasjonal sikkerhet.«

En radikal tilnærming til miljøkrisa

«Miljøkrisa vi står overfor på globat nivå er en av de mest katastrofale konsekvensene av uhemmet globalisering. For å komme ut av det, må det tas i bruk nye tenkemåter som undergraver økonomenes dogme og bringer kollektiv velvære tilbake til sentrum, med spesiell oppmerksomhet for å ivareta all naturarv, fra kulturlandskapet til skogkledde områder, for å kunne videreføre det til fremtidige generasjoner.«

Ut av EU, for et likeverdi europeisk samarbeid

«Det bør nå klart for alle hvordan prosessen med europeisk økonomisk integrasjon, langt fra å fremme «en stadig tettere union mellom Europas folk», har forverret de europeiske uoverensstemmelsene voldsomt og forårsaket utbredt sosial ødeleggelse og opphaussing av rivalisering mellom stater som vi ikke har blitt sett siden andre verdenskrig.» «Å forlate den felles valutaen ville ikke gå ut over denne typen samarbeid; tvert imot, det vil sette enkeltstater i stand til å føre en politikk i borgernes interesse, representerer det viktigste for fornyelsen av det europeiske prosjektet på et radikalt annerledes grunnlag, det vil si om fritt samarbeid mellom Europas folk basert på respekt for suverene og demokratiske rettigheter for hvert land.«

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.