Hva er Italexit?

3

Den italienske parlamentarikeren Gianluigi Paragone ble nylig ekspludert fra Femstjernersbevegelsen, og han har svart med å danne et nytt parti, Italexit.

Dette partiet vil prøve å ta opp i seg og vokse på den økende skepsisen mot EU i Italia. Denne skepsisen fikk en kraftig økning da italienere opplevde at EU sviktet dem under koronakrisa. Men hva ønsker så Italexit å gjøre?

Paragone sier at de vil at Italia skal starte på nytt, komme seg ut av EU og bryte med euroen. «Euroen er bare en lett devaluert Deutsche Mark,» sa han under pressekonferansen etter partistiftelsen.

Paragone har ingen tro på at EUs såkalte «solidaritetsfond» vil nå fram til vannlige innbyggere. Han tror det vil bli spist underveis av kapitalinteresser, byråkrater og mafiaen.

«Ut av EU, ut av euroens fengselsbur»

Programmet til Italexit består av 9 punkter:

Gjenvinne monetær suverenitet

«Monetær suverenitet er grunnlaget for en nasjons uavhengighet: et land som velger å gi avkall på det, velger å legge framtida si i hendene på «markedene», det vil si de store økonomiske kreftene. Slik vi se demonstrert gjennom den meget dype krisa landet har stått overfor overfor i årevis, vil vi aldri aldri kunne komme oss på beina uten monetær suverenitet.»

Gi italienerne tilbake det som tilhører dem

«Det som var Italias styrke etter andre verdenskrig var kombinasjonen av små og mellomstore bedrifter med offentlige banker, stor statlig industri og offentlig administrasjon (utdanning, transport, helse osv.). I løpet av de siste tiårene er alt dette som ble skapt med offentlige penger – det vil si med alles rikdom – gradvis blitt privatisert.» «Det er på tide å gi tilbake folket det som er deres ved å bringe disse sektorene tilbake under offentlig kontroll.»

En plan for industriell gjenfødelse

«Landet vårt må tilbake til å være en stolt industriell makt, som satser på kvalitet og innovasjon for å konkurrere effektivt på internasjonalt nivå. Staten har en ledende rolle i denne prosessen, ikke bare gjennom direkte deltakelse i den nye produksjonsvirkeligheten, men også ved å gi tilstrekkelig støtte til et forskningssystem som driver teknologisk innovasjon.»

Matvaresuverenitet

«Å foreslå en alternativ modell til uhemmet globalisering betyr først og fremst å motvirke den merkantilistiske logikken som ødelegger intern etterspørsel og tvinger våre selskaper til å vende seg til det utenlandske markedet. Dette fenomenet er spesielt tydelig i primærsektoren: den utsøkte mat- og vinproduksjonen som verden misunner oss, har blitt mindre og mindre vanlig på italienske bord med årene.»

Arbeid for alle

«Umulig? Bare hvis du tror at arbeid bare er det som er skapt av privat sektor. Det er klart at sistnevnte har en avgjørende rolle å spille i en dynamisk økonomi, men automatiserings- og robotiseringsprosessene gjør at det blir færre og færre jobber som privat sektor vil kunne tilby. Bør vi derfor trekke oss tilbake til arbeidsledighet eller i det høyeste for å motta en livsinntekt fra staten? Absolutt ikke.«

Nasjonale grenser er grunnlaget for nasjonal sjølråderett

«Nasjonale grenser er helt avgjørende for selve definisjonen av en stat: Å ha en kontroll over grensene er forutsetninga for å føre en uavhengig politikk. Regulering av migrasjonsstrømmer er fullstendig nødvendig for å beskytte den sosiale samholdet i landet.» Partiet legger ansvaret for migrasjonsstrømmen til Italia på den globaliseringa som har plyndret fattige land for ressuser og gjort st den eneste rikdommen da har igjen er sin ungdom, som tvinges til å migrere fordi de ikke finner jobber. Når det gjelder immigranter i Italia vil Italexit integrere dem så fort som mulig og sørge for at de jobb på skikkelige vilkår.

Ingen profitt på helse

«Det er en prioritering å snu den tjue år lange prosessen med å avvikle det nasjonale helsesystemet. Stopp outsourcing, privatisering og subsidier til privat helsevesen for kraftig å relansere offentlig helse. Retten til gratis omsorg av høy kvalitet for alle innbyggere i hele det nasjonale området må gjenopprettes, ikke bare som et hellig etisk og konstitusjonelt prinsipp, men også som et behov for nasjonal sikkerhet.«

En radikal tilnærming til miljøkrisa

«Miljøkrisa vi står overfor på globat nivå er en av de mest katastrofale konsekvensene av uhemmet globalisering. For å komme ut av det, må det tas i bruk nye tenkemåter som undergraver økonomenes dogme og bringer kollektiv velvære tilbake til sentrum, med spesiell oppmerksomhet for å ivareta all naturarv, fra kulturlandskapet til skogkledde områder, for å kunne videreføre det til fremtidige generasjoner.«

Ut av EU, for et likeverdi europeisk samarbeid

«Det bør nå klart for alle hvordan prosessen med europeisk økonomisk integrasjon, langt fra å fremme «en stadig tettere union mellom Europas folk», har forverret de europeiske uoverensstemmelsene voldsomt og forårsaket utbredt sosial ødeleggelse og opphaussing av rivalisering mellom stater som vi ikke har blitt sett siden andre verdenskrig.» «Å forlate den felles valutaen ville ikke gå ut over denne typen samarbeid; tvert imot, det vil sette enkeltstater i stand til å føre en politikk i borgernes interesse, representerer det viktigste for fornyelsen av det europeiske prosjektet på et radikalt annerledes grunnlag, det vil si om fritt samarbeid mellom Europas folk basert på respekt for suverene og demokratiske rettigheter for hvert land.«

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Et bra program for alle land… For Italiens del så er «Ut av EU, ut av euroens fengselsbur» et må. Men rent praktiskt gjennomføre det i et av Europas mest korrupte land er nok ikke lett. Representativ demokrati burde ha en innslag av direkte demokrati. En til programpunkt.

  “Regulering av migrasjonsstrømmer er fullstendig nødvendig for å beskytte den sosiale samholdet i landet.” :clap:

 2. Avatar for _lasse _lasse says:

  De har ganska rätt i en hel del, monetär suveränitet är den viktigaste grunden för nationell suveränitet. Utan nationell suveränitet ingen möjlighet till meningsfull demokrati. Kan man inte bestämma över landets ekonomiska politik vad är då meningen med demokrati?

  St. Louis Federal Reserve (2011)
  “As the sole manufacturer of dollars, whose debt is denominated in dollars, the U.S. government can never become insolvent, i.e., unable to pay its bills. In this sense, the government is not dependent on credit markets to remain operational. Moreover, there will always be a market for U.S. government debt at home because the U.S. government has the only means of creating risk-free dollar-denominated assets (by virtue of never facing insolvency and paying interest rates over the inflation rate,”

  Vilket förstås inte sidsteppar ett lands faktiska produktionsförmåga som genererar dess välstånd.

  Klart att ett land ska ha kontroll över sina gränser och immigration. Visst beter sig nord/väst uselt mot fattiga länder i syd. Men jag skulle nog säga att det onämnbara är en större anledning till den ökande folkvandringen som flyktingströmmar. Jordens befolkning har ökat från 2,5 miljarder 1950 till nästan 8 miljarder nu. Det är oerhört extremt hur man än jämför. Detta möjliggjordes av naturvetenskapliga framsteg. Inte minst då den sk gröna revolutionen som med artificiella medel mångfaldigat avkastningen på olika sädesslag. Utan föda kan befolkningen inte växa.


  Nu är det så att befolkningstillväxten i procent sjunkit, men de nominella talen fortsätter att växa. Antalet miljoner i tillväxt per år ökar.

  Irlands befolkning var på 2:a halvan av 1700-talet 2,5-3 miljoner, när potatispesten slog till ca 1860 var de 9 miljoner. Potatisen möjliggjorde denna enorma befolkningstillväxt.

 3. Det var många under debatten om ja till EU eller inte argumenterte med att makten kom för långt ifrån folket i EU. Det är en poeng absolutt som går igen i hele globaliserings ideologien. Geografiske grenser är ett måste om man skall ha ett sammanhold och gemenskap i ett land. Programmet är bra men igen jag saknar punkten om mer direkt demokrati. Ett måste för att ändra dagens system tror jag. Representativ demokrati idag är inte mycket folkviljan och i ett land som Italien så blir det exstra svårt och genomföra nödvändiga förändringar.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere