Stikkordarkiv for Laos

Krigsforbryter gjester Norge

11. desember kommer Henry Kissinger (93) til Oslo for å delta på Nobel Peace Prize Forum. Som utenriksminister i USA gjorde han seg skyldig i en rekke krigsforbrytelser som kostet millioner av mennesker livet. Gjelder internasjonal lov og rett også for ledere i vestlige demokratier? Fra 1969 til 1973 slapp amerikanske B52 bombefly en dødelig…

En massemorder kommer som æresgjest til Norge

Den tidligere amerikanske utenriksministeren Henry Kissinger kommer til Oslo i desember 2016 for å delta i et debattforum arrangert av Nobelinstituttet. Kissinger fikk fredsprisen i 1973 og er antakelig den nålevende personen som har flest menneskeliv på samvittigheten. Han ga CIA instrukser om å støtte militærkuppet i Chile i 1973. Han støttet Indonesias invasjon i…

Hiroshima, Nagasaki og bombing som strategi

For få dager siden, 8. mai, feira vi 70-årsdagen for slutten på den andre verdenskrigen. Men strengt tatt var krigen ikke slutt før drøye tre måneder seinere da Japan kapitulerte 14. august. Det er en vanlig oppfatning at det var atombombene mot Hiroshima 6. august og Nagasaki tre dager seinere som tvang fram den japanske…

Kina og Vietnam – konflikt eller samarbeid?

Under havbunnen i Sør-Kina-havet finnes det antakelig store olje- og gassreserver og havet har rike fiskeressurser. Og området har vært omstridt i hundrevis av år. Både Kina, Vietnam, Filippinene, Brunei, Malaysia og Indonesia gjør krav på hver sin del av området. Og problemet er at kravene står i skarp motsetning til hverandre. I 2014 har…

Se USA slippe 2,5 millioner tonn bomber over Laos

Mellom 1964 og 1973 slapp USA rundt 2,5 millioner tonn bomber over Laos. Mens den tilsvarende terrorbombinga av Vietnam og til en viss grad også den over Kambodsja er godt kjent, har det vært liten oppmerksomhet rundt disse krigsforbytelsene mot Laos. Med 600.000 flylaster med bomber gjennom ni år tilsvarer dette én bombelast hvert niende minutt.

Dette kartet, som er utformet av fotografen Jerry Redfern, illustrerer denne bombing. Hvert punkt på kartet er et bombetokt.

En av de hovedansvarlige for dette folkemordet, Henry Kissinger, fikk Nobels fredspris.