Krigsforbryter gjester Norge

0
Effektene av USAs kjemiske krigføring
Av Terje Alnes

11. desember kommer Henry Kissinger (93) til Oslo for å delta på Nobel Peace Prize Forum. Som utenriksminister i USA gjorde han seg skyldig i en rekke krigsforbrytelser som kostet millioner av mennesker livet. Gjelder internasjonal lov og rett også for ledere i vestlige demokratier?


Fra 1969 til 1973 slapp amerikanske B52 bombefly en dødelig last tilsvarende fem Hiroshimabomber over landsbygden i Kambodsja. Terroren som disse fattige menneskene ble utsatt for kan du vanskelig forestille deg. Ennå i dag er krater fra bombene synlig fra luften. Den vanvittig uproporsjonale krigføringen som amerikanerne bedrev gjorde at Røde Khmer vant oppslutning i befolkningen. Fra å være 5.000 i 1969 vokste de til over 200.000 geriljasoldater og tok til slutt makten. På samme måte som den amerikanske «krigen mot terror» har skapt IS og en rekke militser som nå ødelegger Midtøsten, la Kissinger & co grunnlaget for Røde Khmer med sin terrorbombing (1).

b52-c
Et amerikansk B52 bombefly slipper en dødelig last over Kambodsja

I 2004 offentliggjorde det amerikanske nasjonalarkivet 20.000 sider med utskrifter av Henry Kissingers telefonsamtaler. Materialet stammer fra 1969 til 1974, og inneholder bl.a. lange samtaler mellom Kissinger og president Nixon. Dokumentene viser at Kissinger personlig ga ordre om gjentatte bomberaid over tett befolkede områder (2).

“[Nixon] wants a massive bombing campaign in Cambodia.
He doesn’t want to hear anything about it. It’s an order, to be done. 
Anything that flies on anything that moves.”
– Henry Kissinger

Den amerikanske bombingen av sivile mål i Kambodsja drepte anslagsvis 500.000 mennesker.

kart-2


En skandaløs fredspristildeling

Republikaneren Kissinger var nasjonal sikkerhetsrådgiver fra 1969 – 1975 og utenriksminister under presidentene Richard Nixon og Gerald Ford. I 1973 fikk han Nobels Fredspris, sammen med Nord-Vietnams utenriksminister Le Duc Tho. Prisen ble delt ut fordi partene forhandlet frem en våpenhvileavtale i Vietnam.

Kissinger kom aldri til Oslo for å ta imot prisen. Kanskje hadde han problemer med logikken til Nobelpriskomiteen? Han fikk altså en fredspris etter å ha bidratt til en kraftig opptrapping av krigen. Et estimat for antall døde, publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet British Medical Journal, anslår at ca. 3,8 millioner mennesker ble drept i Vietnam (3).

Kissingers forbrytelser er dokumentert

I 2013 offentliggjorde WikiLeaks 200.000 dokumenter relatert til Henry Kissingers tid som amerikansk utenriksminister. Wikileaks har kalt samlingen «The Kissinger Cables», og materialet stammer fra årene 1973 til 1976. Noen av de mest betydningsfulle funnene inkluderte USAs involvering med fascistregimer i Latin-Amerika, med Francos Spania og med militærjuntaen i Hellas (4).

«The illegal we do immediately; the unconstitutional takes a little longer.»
— Henry Kissinger,
US Secretary of State, 10. mars 1975 (5)

 

Vi kan ikke stole på at amerikanske myndigheter forvalter historien om hvordan de har samhandlet med verden. Heldigvis har en organisasjon med en ubrutt historie i å motsette seg sensur nå en kopi”, sa WikiLeaks frontfigur Julian Assange i en pressemelding.

bombekrater-2
Bombekraterne lå tett i tett på den kambodsjanske landsbygden

Kissingers arv: Død. Ødeleggelse. Lidelse. Diktatur

Kissingers forbrytelser er ikke glemt. I januar 2015 gjennomførte aktivister fra gruppen CodePink en aksjon under en Senatshøring i Washington, der Kissinger deltok. De krevde ham arrestert og tiltalt for krigsforbrytelser ved Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag.

“This is Kissinger’s legacy.
Death.
Destruction. Suffering. Misery. Dictatorships.
His is a murderer, a liar, a crook, a thug.”
fra CodePink “CITIZENS’ ARREST WARRANT”

 

Aksjonistene krevde at også ledere i demokratier stilles til ansvar for sine handlinger. Dette utløste et raseriutbrudd fra Senator John McCain, som kalte aksjonistene for “avskum” og opptrinnet for «den mest skammelige og avskyelige demonstrasjonen jeg noensinne har sett» (6).

At en hovedansvarlig for millioner av menneskers død skal stilles til ansvar er altså en helt utenkelig tanke. Logikken betyr at internasjonal lov og rett ikke gjelder for ledere i vestlige demokratier, kun for ledere i diktaturstater.

En tenkt rettssak

I boken «The Trial of Henry Kissinger» tar Christopher Hitchens på seg rollen som aktor i en tenkt rettssak mot Kissinger. I følge Hitchens kan Kissinger tiltales for krigsforbrytelser, for forbrytelser mot menneskeheten, for å ha brutt internasjonal lov, for mord, kidnapping og tortur. Forfatteren behandler kun forhold som han mener faller inn under rettspraksis, etablert av bl.a. Nurembergprosessen etter 2. verdenskrig (7).

I tillegg til Kambodsja knytter Hitchens Kissinger til krigsforbrytelser i Vietnam og Laos, massakrer i Bangladesh og Timor, og likvideringer i Chile og på Kypros. Henry Kissinger regnes som en av arkitektene bak kuppet mot den demokratisk valgte presidenten Salvador Allende i Chile i 1973, noe som førte til 16 års militærdiktatur under Augusto Pinochet. Den indonesiske militærdiktatoren Suharto ble hjulpet til makta av CIA. Kissinger godkjente den indonesiske invasjonen av Øst-Timor i 1975, der 200.000 østtimoresere ble drept av indonesiske styrker. Det tilsvarte 30 % av befolkningen.

ost-timor
200.000 døde lå igjen etter den indonesiske invasjonen på Øst-Timor. Henry Kissinger ga sin godkjenning

Nobelinstituttets gjester

Det er Det Norske Nobelinstitutt og Universitetet i Oslo som har invitert Kissinger til Oslo. Han kommer sammen med Zbigniew Brzezinski, den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren. I Universitetets aula skal de snakke om hva det forstående presidentskiftet i USA vil bety for internasjonal fred og stabilitet (8).

The Nobel Peace Prize Forum Oslo
The Oslo University Aula, Sunday 11 December 12:00-14:00 CET
Limited access for media – reporters only / photo pool
Apply for accreditation via email to press@nobel.no by 30 November.

Vi kan regne med at en anselig mengde «samfunnstopper» benker seg i aulaen for å få med seg dette opptrinnet. At Nobelinstituttet står som arrangør forteller mye om hvor langt unna en rettsprosess Kissinger står.

Edward Snowden kan ikke komme til Norge for å motta en ytringsfrihetspris i frykt for å bli utlevert til USA, krigsforbryteren Kissinger blir imidlertid tatt imot som en notabilitet.

mennesker
USA slapp 2.756.941 tonn med bomber over fattige bønder i Kambodsja. En av de hovedansvarlige – Henry Kissinger – er fremdeles en fri mann

Universell jurisdiksjon gjelder

Et folkerettslig prinsipp er at det finnes forbrytelser av så alvorlig karakter at alle verdens stater har et ansvar for å bidra til straffeforfølgelse. For slike forbrytelser har nasjonale domstoler universell jurisdiksjon, det vil si jurisdiksjon som utelukkende er basert på forbrytelsens alvorlige karakter. Det er enighet om at dette omfatter folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, krigsforbrytelser og tortur (9).

Krigsforbrytere kan stilles til ansvar ved internasjonale straffedomstoler, som Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag. Et eksempel på universell jurisdiksjon fikk vi i 1998. Den spanske dommeren Baltasar Garzón utstedte arrestordre på Chiles tidligere diktator Augusto Pinochet, for brudd på menneskerettigheter under diktaturet. Pinochet ble arrestert i London seks dager senere, og satt fengslet til 2000, før han ble utlevert til Chile. Helt til Pinochets død i 2006 førte Chile en rettsprosess mot ham.

En norsk rettsinstans bør nå agere på samme måte som Baltasar Garzón gjorde og sørge for at internasjonal rett blir brukt mot Henry Kissinger. Millioner av døde har krav på en smule rettferdighet.

kissinger
Kissinger i sine velmaktdager. Har ikke hans ofre rett til noen form for rettferdighet?

Kilder:

1. John Pilger: “From Pol Pot to ISIS: Anything that flies on everything that moves”, 8. oktober 2014
http://johnpilger.com/articles/from-pol-pot-to-isis-anything-that-flies-on-everything-that-moves

2. “The Kissinger Telcons”. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 123. 26. mai 2004
http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB123/

3. “Fifty years of violent war deaths from Vietnam to Bosnia: analysis of data from the world health survey program”, British Medical Journal 2008; 336
http://www.bmj.com/content/336/7659/1482.full

4. WIKILEAKS SPECIAL PROJECT K: THE KISSINGER CABLES, 7. april 2013
https://wikileaks.org/plusd/pressrelease/

5. https://wikileaks.org/plusd/cables/P860114-1573_MC_b.html#efmCS3CUB

6. “Attempting Citizens Arrest of Henry Kissinger for War Crimes”, CODEPINK Press Release 29. januar 2015
http://www.codepink.or/attempting_citizens_arrest_of_henry_kissinger_for_war_crimes

7. Christopher Hitchens «The Trial of Henry Kissinger», Verso 2001

8. “Eks-utenriksminister Henry Kissinger tok aldri imot Fredsprisen. Nå skal han til Oslo, 43 år etterpå”, Dagbladet 29. oktober 2016
http://www.dagbladet.no/nyheter/eks-utenriksminister-henry-kissinger-tok-aldri-imot-fredsprisen-na-skal-han-til-oslo-43-ar-etterpa/64036559

9. Geir Ulfstein: “Folkerett før og under krig”. «Hvor hender det?” NUPI, nr. 28 2014

Forrige artikkelNAFTA robó el pan a millones de agricultores mexicanos.
Neste artikkelElefanten står osedd bakom den nyfiknes rygg