Stikkordarkiv for Klima

Har den globale temperaturstigninga flata ut?

Blant klimaskeptikere er det en opplest og vedtatt sannhet at siden ca 1998 har den globale lufttemperaturen slutta å stige. Temperaturkurva har flata ut, hevder de. “Pr 1. oktober 2014 har det ikke vært global temperaturstigning på nøyaktig 18 år”, skreiv Jan-Erik Solheim i Klimanytt nr 77,  som Klimarealistenes kaller sitt “vitenskapelige nyhetsbrev”. Han siterer…

– Oljefondet kobles til en av Indonesias verste avskogere

“Oljefondet har de siste årene solgt seg ut av flere palmeoljeselskaper av miljøhensyn. Likevel eier fondet fortsatt aksjer til en verdi av 7,9 milliarder kroner i selskaper som er involvert i palmeoljeproduksjon.” Dette skriver Regnskogsfondet i en ny rapport. I 2011 solgte Oljefondet seg ut av det kontroversielle plantasjeselskapet Astra Agro Lestari, som er ansvarlig…

Bedre klima med mere vekst?

“Det fins en oppfatning om at sterk økonomisk vekst og klimatiltak i virkeligheten er uforenelige. Noen hevder at tiltak mot klimaendringer uunngåelig vil ramme den økonomiske veksten, slik at samfunnet enten må velge vekst og godta økt klimarisiko, eller redusere klimarisikoen og godta økonomisk stagnasjon og fortsatt underutvikling. Dette synet bygger på en grunnleggende feilaktig…