Galskapen med Net Zero

0
Net Zero 2050 ville bety et totalt globalt sammenbrudd for alt som heter moderne sivilisasjon.

Vi har tidligere pekt på at Net Zero vil føre til en sultkatastrofe uten sidestykke.

Net Zero er hungersnødens samfunn, det er sivilisasjonens sammenbrudd, det er barbari. Hvis du synes Pol Pot var ekstrem, noe det er god grunn til, så vær klar over at Net Zero er tusen ganger mer ekstremt. Milliarder vil dø av sult og underernæring hvis denne politikken gjennomføres.

Like fullt er det dette som er offisiell norsk politikk. Som Klimastiftelsen skriver:

Netto null vokser frem som den styrende normen både for land og byer – og for selskaper i alle næringer.

Det er også dette som er EUs og regjeringa Støres offisielle politikk. Regjeringa Støre skriver i et høringsnotat:

Net-Zero Industry Act har som mål å styrke EUs produksjonskapasitet for nullutslippsteknologier som er strategisk viktige for grønn omstilling. Forordningener en sentral del av EUs industriplan Green Deal Industrial Plan for a Net Zero Age.

Du kan lese mer om Net Zero Industry Act her.

Siden regjeringa, statsministeren og det meste av den norske pressa har så tungt for det, må vi gjenta hva som er den virkelige situasjonen i verden:

Denne grafen viser at verdens primærenergiforbruk begynte å vokse med den industrielle revolusjonen og at den til å begynne med baserte seg på kull, så olje og etter hvert naturgass. Den viser også at primærenergiforbruket for alvor eksploderte etter annen verdenskrig og at det er omtrent femdoblet siden da. Den viser også at etter førti år med klimadiskusjoner og diskusjoner om alternativ energi så er fortsatt olje, kull og gass kilde til over 82% av verdens primære energiforbruk. Det er ingen tegn til at de «alternative energikildene», som forresten er totalt avhengig av olje, kull og gass for å produsere sin egen infrastruktur – olje og kull til gruver, smelting av mineraler, tungindustri, sement osv.

Net Zero innen 2050 betyr at verden i løpet av 25 år ikke bare skal snu denne trenden, slik man ikke har klart til nå. Man skal nulle den helt ut!

I 2014 ble det gjort beregninger av hvordan dette ville ha sett ut dersom man hadde begynt med dette da, og det ser slik ut:

Nå har det gått ni år og kurven har gått enda mer til værs og det er enda kortere tid til 2050. Net Zero 2050 betyr i praksis at man må stenge alle vitale funksjoner i samfunnet nå. Det vil være som å falle utfor en klippe. Det vil være globale masseutryddelse av menneskeheten. Alle samfunnsfunksjoner ville gå i stå.

Global oppvarming vil være langt å foretrekke framfor denne galskapen.

Hvorfor holder de på med dette når det har vært offentlig kjent så lenge? Det er hundremilliarderkronersspørsmålet.

Dette vil naturligvis ikke la seg gjennomføre. Og det vil bli opprør mot det. Men disse siste dagers hellige vil få gjort mye skade før politikken deres bryter sammen.

Til sist må vi jo få rose Document for at de leser steigan.no svært grundig. Det bør alle gjøre.

Forrige artikkelKiev: Edderkopper i ei glasskrukke
Neste artikkelVil KS fortsette å rasere fellesskolen?